De Mysterieuze Lijkwade!

Het Gezicht in de Lijkwade

Een ontzettend gedetailleerd beeld van een gebaarde man die over zijn hele lichaam geslagen, met doornen gekroond en met spijkers door de polsen en voeten doorboord was," zo beschrijft Newsweek Magazine de Lijkwade van Turijn. Eeuwen lang, heeft deze unieke lijkwade intense controverse opgewekt. Veel geleerden, historici, wetenschapsmensen en theologen zijn er vast van overtuigd dat het het laken was waarin Jezus Christus gewikkeld was na zijn crucifixie, en dat zijn beeltenis door een of ander onbekend proces erop overgedragen was.

In 1889, gebeurde er iets bizonders. Technische vooruitgang had het mogelijk gemaakt dat de eerste foto genomen kon worden van de Lijkwade. Toen de photograaf, Secundo Pia, zijn eerste glas-plaat negatief onderzocht, liet hij het geschokt bijna in opwinding vallen. Wat hij zag was niet een onrealistisch en verwarrend photografisch negatief, maar een duidelijk positief beeld. De lichte plekken en schaduwen waren omgekeerd van die op het laken, en waren veel echter en realistischer, en het positieve beeld van het gezicht van een man was duidelijk zichtbaar. Pia's sensationele foto liet zien dat het eigenlijke beeld in de Lijkwade een negatief beeld was!
Hoe was het mogelijk dat er een negatief beeld geproduceerd kon worden op een stuk laken eeuwen vóór de uitvinding van de fotografie? Tientallen specialisten van over de gehele wereld begonnen de mysterieuze Lijkwade ernstig te bestuderen. Pogingen, gemaakt door bekwame schilders, wezen uit dat geen enkele artiest in staat was, zelfs wanneer ze een model hadden, om een menselijk gezicht door het mentale proces in een negatief beeld te veranderen, en het te schilderen. Leo Vala, een bekende fotografische deskundige die de ontwikkeling van 3-D-fotografie pionierde, vertelde het tijdschrift Amateur Photographic onlangs:

"Ik kan u wel zeggen dat niemand dat beeld ooit heeft kunnen namaken. Niemand zou het zelfs vandaag de dag niet kunnen doen, zelfs met alle technologie die we heden tot one beschikking hebben."

Het wetenschappelijk tijdschrift, National Geographic, rapporteert dat het gezicht op de Lijkwade, spookachtig vredig in de dood, een meesterwerk van kunst zou mogen sieren. Het anatomisch correcte lichaam draagt de vreselijke kenmerken van geselingen, crucifixie en doorboring—wellicht door doornen en lans. Het zou mogelijk een portret blijken te zijn, ongelovelijk nauwkeurig, indien vergeleken met het Evangelie verhaal, over Jezus van Nazareth. Inderdaad, geloven velen dat deze strook van ivoor-gekleurd linnen hetzelfde laken is dat Jozef van Arimethea onder en over het lichaam van Jezus plaatste in de uitgehouwen rots-graftombe van Golgotha bijna 2.000 jaar geleden. (zie Markus 15:46).

In 1978, werd de "Shroud of Turin Research Project" (STURP) opgericht. Tientallen van de Wereld's top wetenschapsmensen, pathologen, textiel deskundigen, scheikundigen, natuurkundigen en fotografische specialisten verkregen toestemming om vijf dagen door te brengen om het mysterieuze laken grondig te onderzoeken in Turijn, Italië.
National Geographic rapporteerde, "Wellicht nooit tevoren is een kunst- of archeologisch voorwerp zo onderworpen geworden aan zulk een uitputtend onderzoek. De geleerden bombardeerden de relikwie met ultraviolette bestraling, Röntgen-stralen, onderzochten het microscopisch, en namen micro-fotos. Met sello-tape en een soort stofzuigertje, werden deeltjes stof, sporen en andere deeltjes verzameld voor analyse." Hun conclusies waren opzienbarend.

"Ik was ervan overtuigd dat het een imitatie was."

geeft Dr, John Heller van Yale medical school toe, de bloed-deskundige van het team. Heden ten dage geeft hij toe,

"Er is geen twijfel aan. Er was een gegeselde, gekruisigde man in die Lijkwade."

STURP team lid, Dr. Robert Bucklin, eerste patholoog van de Los Angeles' Stads lijkenhuis, bevestigde:

"Als mij zou worden gevraagd in een gerechtshof om mijn professionele reputatie in de waagschaal te stellen over de validiteit van de Lijkwade van Turijn, dan zou ik zeer positief en bevestigend antwoorden dat dit inderdaad het grafdoek van Christus is. Het is Jezus Wiens figuur op de Lijkwade verschijnt. Het is niet een kwestie van geloof voor mij, het is gewoon een kwestie van gezond verstand. Wetende wat we weten, met wie anders zou dit gebeurd kunnen zijn?"

Eén van de Wereld's top onderzoekende tandartsen, Dr. Max Frei van de Universiteit van Zurich, een specialist in het nagaan van waar een stuk stof geweest is door microscopische sporen analyse, verklaart:

"Mijn testen hebben mij ervan overtuigd dat deze Lijkwade inderdaad het doek is waarin het lichaam van Christus gewikkeld was. Ik heb van de Lijkwade meer dan een dozijn sporen-korrels van planten geïsoleerd die alleen in de omgeving van Jeruzalem en haar woestijnen groeien."

De STURP geleerden concludeerden dat het beeld op de Wade niet het werk van een schilder of een artiest had kunnen zijn, daar het te dun is, en het alleen op de bovenste oppervlakte laag van de draden ligt, evenmin is het doorgedrenkt in, of zijn er enige deposieten achtergelaten tussen de draden zoals gebeurd zou zijn als het geschilderd was geweest. De geleerden stemden tevens overeen dat de donkere vlekken die overvloedig in het beeld aanwezig zijn menselijk bloed waren. Maar de vraag die hen achtervolgt en hun begrip te boven gaat is, wat zou dan dit mysterieuze beeld gecreëerd kunnen hebben?
De algemene consensus is dat de moleculaire samenstelling van het beeld op de een of andere soort zwakke verbranding lijkt, maar de geleerden hebben niet kunnen vaststellen door welke middelen zulk een delikaat beeld gemaakt zou kunnen worden. Er wordt nu gesuggereerd dat de een of andere onbekende energie kracht toegepast werd op het levenloze lichaam dat in de Lijkwade gewikkeld was, en dat een uitbarsting van extreem hoge intensiteit hitte of licht gedurende een extreem korte periode-- milliseconden waarschijnlijk--op de een of andere manier veroorzaakte dat de Lijkwade a primitive polaroid film werd. Robert Dinager van het Los Alamos Wetenschappelijk laboratorium in New Mexico verklaarde,

"Het schijnt alsof het beeld mogelijkerwijze ontstaan is door de een of andere kort-durende energie pulse. Je zou kunnen zeggen dat het instant gebeurde. Het had dan wel een tamelijke goede kwantiteit van energie hebben moeten zijn, maar niet te veel, anders zou het de stof verwoest hebben."

Voor degenenen die de Bijbel geloven, ligt het antwoord van het raadsel er dik bvenop: Tijdens de climax van het moment dat Jezus' dode lichaam tot leven gebracht werd, werd deze "foto" achtergelaten op Zijn doodskleed als een stille getuige van het grootste wonder dat ooit heeft plaats gevonden: De Opstanding van Christus!

NIEUW BEWIJS DAT DE LIJKWADE ECHT IS

National Enquirer 20/11/79
De beeltenis van een munt die over het rechter oog van het figuur op de lijkwade geplaatst was, laat in feite zien dat het de munt was, die geslagen werd omstreeks de tijd van de dood van Christus, volgens Eerwaarde. Francis L. Filas, S.M., een top deskundige van de Lijkwade. Met behulp van de munt-deskundige Michael Marx, heeft Vader Filas de beeltenis van een munt geïdentificeerd die op de lijkwade gedrukt is, als een munt die alleen maar tussen A.D. 29 en 36 geslagen kan zijn. Christus stierf in A.D. 30. Het plaatsen van munten op de ogen van de doden was een ouderwets grafgebruik in de tijd van Christus, volgens Vader Filas, professor der theology aan de Loyola University in Chicago.

Door het gebruik van hoge kwaliteit, hoog contrast fotos van de lijkwade, ontcijferden Vader Filas en Michael Marx dat de munt duidelijk een klein stafje verbeeld, wat een "lituus" genoemd wordt, die omringd wordt door vier Griekse letters. Die staf en de Griekse letters werden alleen maar gevonden, op munten die tijdens Pontius Pilate's governorship of Judea geslagen werden, van A.D. 29 tot A.D. 36.

"Alle munt deskundigen stemmen overeen dat Pontius Pilatus alleen een munt met de staf op de achterkant ervan uitgaf." zei Vader Filas.

Marx, een munt deskundige voor meer dan 35 jaar, en eigenaar van M.& R. Coins en Stamps in Oak Lawn, Ill. stemt overeen met the theoloog:

"Als een munt deskundige, kan kan ik bevestigen dat de munt die op het laken verschijnt een van de munten is die alleen maar gedurende de laatste zeven jaar uitgegeven werd dat Pontias Pilatus governeur van Judea was—A.D. 29 to 36," zei hij.

"De markering op de munt dateert de lijkwade binnen die zeven jaars periode. De lijkwade is klaarblijkelijk echt."

And Dr. Nancy Waggoner, curator van Griekse munten aan de American Numismatic Society, bevestigde dat de munten met the lituus aan een kant binnen de tijd van Pontius Pilate's governeurschap vallen.

DNA Testen Vinden Jezus' Bloed Op de Lijkwade van Turijn

Electronic Telegraph

De Turijnse Lijkwade zal weer het middelpunt van verse controverse zijn wanneer een geleerde zijn claims bevestigt, DNA van het "bloed van Jezus te hebben geisoleerd." In zijn boek, De DNA van God?, beschrijft Dr Leoncio Garza-Valdes, een voormalig professor in de microbiology, onderzoeken die door zijn collegas aan de Universiteit van Texas uitgevoerd werden die aantoonden dat de "rode" plekken op het laken, in plaats van verf te zijn, inderdaad oude bloed vlekken zijn van een bloedgroep die consistent zijn met die van een Joodse man. Het boek beschrijft in details de experimenten die uitwezen dat het bloed op the lijkwade zeer oud is en XY chromosomen bevat—hetgeen vaststeld dat het menselijk en mannelijk was. De testen werden uitgevoerd door een team geleid door Dr Victor Tryon, directeur van het Centrum voor Advanced DNA Technology aan de Universiteit van Texas' gezondheids wetenschappelijk Centrum.
Genen segmenten van de vlekken lieten zien dat het bloed kwam van een man met een AB bloed type, hetgeen typisch is voor Joodse mensen. Dr Garza-Valdes, een actieve Katholiek, zei dat het thuisbrengen van de bloedsporen sterk suggereerden indicated dat het lichaam dat van Jezus was:

"Niet veel mensen in de eerste eeuw leden al deze verwondingen, de kruisigings wonden, de doornen kroon, de speerwond in de rechterzijde van de borst, de geselingen," zei hij.

Een lijst van definitieve onderzoeks resultaten die gedurende deze eeuw verricht werden:
Het beeld is geen schilderij, en het werd achtergelaten door het lichaam van een man die geslagen en gekruisigd was. Computer processing heeft aangetoond dat de beeltenis drie-dimensionale eigenschappen bezit, iets wat noch schilderijen noch standaard fotos bezitten.
Zaadsporen zijn gevonden worden op het laken, hetgeen sterk suggereert dat de Lijkwade tijd heeft doorgebracht niet alleen in Europa maar ook in het Midden Oosten.
Tests on bloedsporen van de Lijkwade hebben de aanwezigheid van menselijk bloed aangewezen van de bloed groep AB.
In 1988, was carbon-14 datering uitgevoerd op een fragment van de Lijkwade. De resultaten dateerden de stof tussen 1260 en 1390 A.D.
The wetenschappelijke gemeenschap zelf bekritiseerd nu deze resultaten, en meer recente experimentele studies hebben het debat heropend.

Characteristieken van de Lijkwade beeltenis include:

"EEN DUIDELIJK BEELD. Het lichaams beeld heeft zo'n opmerkelijkheid dat zelfs gelaatstrekken als gedetailleerd als de lippen zichtbaar zijn. Deze opmerkelijke eigenschappen ontdekt door de fotografie gaat zover voorbij aan alle pogingen van artistieke imitatie of laboratorium reconstructie.

ONDIEPE BEELTENIS. Het lichaams beeld doordringt het laken niet verder dan een paar fibrils diep en is beperkt tot de kroon van de draden. De lichaamsbeeld fibrils zijn individueel gekleurd maar hun kleuring volgen niet de buigingen of dalen die met de kruisende draden van het weefsel verbonden zijn. Verder, zijn de fibrils niet samen gecementeerd en is er geen toegevoegd pigment om de microscopische beeld kleur te verklaren.

DRIE DIMENSIONAAL BEELD. De intensiteit van het voorst lichaamsbeeld correleert over het geheel genomen met de verwachtte scheidings afstanden tussen een verondersteld lichaam en het omwikkelende doek. Deze correlatie is onafhankelijk van de geïmpliceerde lichaams oppervlakte compositie zoals de huid, en haar, etc.

AFWEZIGHEID VAN ZIJKANT AFBEELDINGEN. Er zijn geen zij afbeeldingen te zien die de voor en achter lichaamsbeelden omringen, zelfs niet in de omgeving van de twee hoofd afbeeldingen.

OXIDERING. De chemische formatie van het lichaams beeld is te wijten aan een verandering in het cellulose van het laken, in het bijzonder een ge-conjugeerde carboniele structuur die ge-associeerd is met de-hydratie.

BLOED. De rode beeld vlekken worden gevormd door bloed en/of bloed derivaten.

VERTICAL ALIGNMENT OF THE IMAGE. The Lijkwade is natuurlijk gedrapeerd over een horizontaal lichend lichaam, maar het frontale lichaamsbeeld richt zich verticaal over corresponderende trekken op dat lichaam.

GEWICHTSLOOSHEID. Maximale intensiteiten van de voor- en achterkant-beeltenissen zijn practisch gelijk."
- Bruno Bonnet-Eymard, "Physics en Chemistry of A Glorious Body en of A Glorious Blood"

"De armen zouden te lang zijn als de Lijkwade Man plat achterover zou liggen. De armen, echter, zjin geheel parallel aan de oppervlakte van de Lijkwade en we zien ze in vol lineaire lengte. Het torso, de dijen, de onderbenen daarentegen zien we verkort door geometrisch perspectief en niet in volle lengte. Ze staan op een hoek met het oppervlak. "
- Isabel Piczek, "Is de Lijkwade van Turijn een Schilderij?"

Lengte berekeningen van het figuur van de Lijkwade varieren veel door de complicatie van het in acht nemen van zulke factoren als de verkorting van de benen, de uitgestrekte positie van de voeten, en een mogelijke uitrekking van het laken. De meest algemene schatting is 6 voet 11 inches. (meer dan twee meter lang) Proportioneel echter, is het hoofd op de Lijkwade 1/9de van het lichaam in plaats van het gebruikelijke 1/8ste. Dit gebruikend als een basis voor schatting van de lengte, concludeerden Picknett en Prince:

"Onze berekeningen stellen de lengte van de man op de Lijkwade—aan de voorkant—op 203 cm... In inch maten berekenen we dat de beeltenis aan de voorkant 6ft 8in is en de achterkant 6ft 10in."
- Lynn Picknett en Clive Prince, Turijn Lijkwade - In Whose Image? The Shocking Truth Unveiled (1994)

Indien Jezus behandeld werd volgens Joodse begravenis gebruiken, "behoren tekenen van verbanden om de handen, voeten en hoofd heen te verschijnen op the Turijnse Lijkwade.
"Maar dat is niet het geval. Als de lijkwade vastgebonden was geworden, zouden er duidelijke vet markeringen zijn, hetgeen niet het geval is. Het viel niet dicht over de zijkanten van het lichaam, en dit stemt overeen met de tijdelijke aard van Jozeph's en Nicodemus' zorgdraging, want zij verwachtten dat de uiteindelijke begravenis na de Paasviering zou plaats vinden. Dan zou het lichaam steviger gewikkelt zijn geworden."

- Alan Millard, Discoveries From the Time of Jesus

© Site Copyright 2000 Beyond the Stars Productions