DE GROTE PYRAMIDE
Wat heeft de Grote Pyramide met de Hemel en 1 $ te maken?

De Hemel wordt in de Bijbel beschreven als een Kristallen Gouden Stad die gebouwd staat op een vierkant dat 1500 Romeinse mijlen of 2.200 km lang, breed en...HOOG is! Het wordt ook beschreven als de "tabernakel" (tent) en "berg van de Heer!" Als deze vierkante gouden stad eenzelfde hoogte zou hebben als de lengte en breedte, dan zou het óf een kubus, óf een kegel óf een pyramide kunnen zijn. Omdat het beschreven wordt als een tent en een berg, kan geredeneerd worden dat het óf in de vorm van een kegel of een pyramide moeten zijn. Maar omdat het staat op een vierkanten fundament, MOET het wel een pyramide zijn! Dus wat heeft dit allemaal te maken met de Grote Pyramide in Egypte? Lees door, terwijl het mysterie rond dit verbazingwekkende bouwwerk zich ontvouwt! Om de symboliek van de Grote Pyramide beter te begrijpen, beschouw de volgende feiten!

DE GROTE PYRAMIDE:

--Is de enige der 7 Wonderen der Antieke Wereld die nog steeds staat.
--Is een van de oudste bouwwerken ter aarde!
--staat in het centrum der Aarde
--bezit geen inscriptie gewijd aan een Egyptische koning.
--ligt in het centrum van alle continenten
--bedekt meer dan 6 hectaren
--is één solide steenmassa, niet hol of met aarde gevuld
--zit direct op de langste latitude en de langste longitude lijn
--zodat het precies in het centrum van de landmassa der Aarde ligt
--was oorspronkelijk met 144,000 gepolijste dekstenen bedekt
--is 90 maal het volume van de Chicago Sears Tower
--De Top- of Hoeksteen heeft altijd ontbroken.

En niemand weet… wie het gebouwd heeft. Maar het is met zulk een precisie gebouwd, in zo'n delikate speciale plaats op Aarde, en haar intern gang- en kamer-stelsel heeft zo'n prophetische betekenis, dat de meeste pyramidologen geloven dat het óf door 'Aliens' óf door Profeten en God Zelf gebouwd werd!
Vanwege het feit dat haar symboliek heel precies Bijbelse profetiën en waarheden voorstelt, geloven velen dat het laatste het geval is! Om precies te zijn, de Grote Pyramide kan beschouwd worden als een stenen monument aan het Eeuwig Leven, vooral gezien het feit dat sindsdien alle Egyptische Pharaos een pyramide als graftombe gebruikt hebben voor hun zielen!

 

De Grote Pyramide Staat Precies In het Centrum der Aarde
Courtesy Larry Pahl Egyptologist

"Het is een van de oudste bouwwerken ter Aarde, en verreweg het best gebouwde. De cement voegen zijn consistent 1/50ste van een inch, hetgeen ongelovelijk handwerk is, wanneer men in beschouwing neemt dat onder de meer dan twee miljoen stenen waaruit de Pyramide is samengesteld, er geen steen is die minder dan een ton weegt, terwijl de meesten ongeveer twee en een half ton wegen, en sommigen zo veel als 20 ton! De Pyramide bedekt meer dan 6 hactaren en is totaal van steen, niet hol of met aarde-gevuld zoals de Centraal Amerikaanse pyramides.

"De Grote Pyramide demonstreert hier het opzienbarende karakter van haar plaatsing, op het oppervlak der Aarde. Joseph Seiss en anderen hebben gedemonstreerd dat de Pyramide in het centrum van zwaartekracht der continenten ligt. Het ligt ook in het exacte centrum van de gehele landmassa der wereld, wanneer men de landmassa der Aarde in ongeveer gelijke stukken verdeelt. De Noord-Zuid as (31 graden ten Oosten van Greenwich) is de langste land meridiaan, en de Oost-West as (30 graden Noord) is de langste land parallel op de globe. Er is natuurlijk maar één plaats waar deze langste land-lijnen van het land der Aarde elkaar kunnen kruisen, en dat is waar de Grote Pyramide staat! Dit is ongelovelijk, een der tientallen bijzonderheden van deze machtige struktuur, die om betere uitleg schreit.

"Behalve dat het de oudste structuur op Aarde is, is de Grote Pyramide ook de meest precies georiënteerde, daar hij bijna exact op het Noorden, Zuiden, Oosten, en Westen ligt. De beste poging der moderne mens in die richting, is het Observatorium in Parijs, dat zes minuten van een graad van het ware Noorden afwijkt. De Grote Pyramide daarentegen wijkt alleen maar drie minuten af, en Capt. E. Raymond beweert dat dat voornamelijk te wijten is aan verzakking. Veel architecten en ingenieurs die de structuur van de Pyramide bestudeerd hebben, beweren dat met al onze zogenaamde technologische superioriteit, wij vandaag de structuur niet zouden kunnen nabouwen! (Werkt de Evolutie Theory misschien achterstevoren?)

Andere Interessante Feiten en Theoriën.

 ZIE Hoe De Grote Pyramide
het Menselijk Leven Symboliseert, én
De TOEKOMST met Jaartallen en al VOORSPELD!

MORE ABOUT THE FUTURE AND THE GREAT PYRAMID!

Home | Up | The Grave | Visions of Heaven |Words

 

© Site Copyright 1999 "Beyond the Stars Productions."