Bijna Dood Ervaringen

 

Bijna Dood Ervaringen bestaan, en indien dat iets voor je betekent, ze zijn medisch en wetenschappelijk vermeld, verklaard en gerechtvaardigd. Honderdduizenden mensen stierven "klinisch" voor een korte periode, soms zelfs dagenlang, maar toch hadden ze een "medisch" onmogelijk herstel zonder hersen-letsel of comatose planten te worden! Bijna Dood Ervaringen mogen misschien zeldzaam schijnen, maar ze zijn helemaal niet ongewoon. The International Association for Near-Death Studies (IANDS), de Gallup Organization en Near-death Research Studies schatten dat ongeveer 13 miljoen volwassenen een BDE hebben ervaren in de VS alleen al.
De meeste van deze mensen hadden de ervaring dat ze hun lichamen uit gingen, zweefden en een geestelijk rijk inschoten. Sommigen naar Hemelse plaatsen, anderen naar niet zulk Hemelse plaatsen! (gewoonlijk verzwegen)
De meeste Bijna Dood Ervaringen hebben enkele of soms alle kenmerken van zo'n 10 basis characteristieken in het gemeen, met name:

 1. De geest komt uit het lichaam, en voelt zich afgesneden van de wereld, niet in staat om met het levende medische personeel of hun familie te communiceren.
 2. Een realisatie van dood te zijn, met een aanvankelijk gevoel van eenzaamheid of verloren te zijn.
 3. Ontmoeting met overleden geliefden of engelen of met Jezus Zelf.
 4. Entrée in, en vlucht door een tunnel, vortex, pijp of sterren universum met ongelooflijke snelheden.
 5. Ontmoeting met en/of omhelzing van een liefhebbend Wezen van Licht, soms Jezus Zelf.
 6. Een
 7. Een onmiddelijk, supersnel overzicht van pertinente hoogtepunten van hun leven in volle geur en kleur en gevoel, zelfs de gevoelens van andere mensen ervarend!
 8. Het zien van een stad van Licht, weide, een hemels of ander oort.
 9. Het ontmoeten van een barrièrre, heg, muur, lijn of andere demarcatie, die een keuze voorsteld.
 10. De keuze en beslissing om naar het leven terug te keren, en een subsequente her-betreding van het lichaam!
 11. Een resulterende verandering van hart, en een verbeterde kijk op het leven!

Het is vanzelfsprekend, dat al deze ervaringen slechts een fractie voorstellen van een 1 % blik op de totale Hemelse Realiteit! Uiteraard is dit Rijk onbeperkt en oneindig, en men krijgt nauwelijks iets te zien van deze verbazingwekkende, prachtige dimensie—of zullen we zeggen dimensies, daar er massas niveaus zijn, zelfs binnen het Hemelse Rijk van God, Paradijs and andere stations eraan voorbij!

BIJNA DOOD ERVARINGEN EN KERKELINGEN
Dogmatische Kerkelingen schijnen moeite te hebben met Bijna Dood Ervaringen om te geloven dat deze ervaringen echt van God zijn, en sommigen gaan zelfs zo ver ze "de werken van de Duivel" te betitelen, Bijbel verzen citerend er tegen, dat zelfs de duivel zichzelf kan vermommen als een "Engel van licht!" Het voornaamste struikelblok voor deze Kerkelingen, schijnt het feit te zijn dat Jezus redding zo gemakkelijk maakt dat Hij Zijn genade schenkt aan ongeredde mensen, zelfs als die ongoddelijke of anti-God levens geleid hebben. Veel Kerkelingen kunnen niet bevatten hoe God zo laag kan zinken door al deze mensen in de Hemel te laten, door hen een post-mortem kans te geven om gered te zijn, terwijl volgens hen en hun doctrines, de meeste van deze zogenaamde verwerpers "in de Hel zouden moeten branden" voor hun "verwerping van Christus" of zelfs voor "het niet kennen van" Christus vóór de Dood! Zie het volgende voorbeeld en uittreksel:

...Daar was Jezus. Ik was stomverbaasd en zei, "Ik geloof niet eens in Je." Hij glimlachte en zei het etherische equivalent van 'Jammer hoor, maar hier ben Ik'. Ik keek in Zijn ogen en vroeg, "Je bedoelt dat Je de hele tijd bij me bent geweest en ik het niet eens wist?" En Zijn antwoord was: "Zie, Ik ben altijd met U, zelfs tot aan het einde der Wereld." Nou, ik was niet zo erg op de hoogte met "Zie" dus zei ik, "Hé man, kom op, dit zijn de zeventiger jaren en wij zeggen geen 'Zie' meer. " Hij grijnsde een beetje, ik denk dat ik Hem amuseerde, en antwoordde, "Wil je ge-reincarneerd worden?" "Hey," riep ik, (alleen maakte ik geen geluid) Geef me even pauze! Ik ben net dood! Krijg ik geen kans om effe te rusten?" "Rustig maar, langzaam aan, alles is OK. Je kan nog altijd van gedachte veranderen." Ik zei versteld, "Ik geloof niet eens in Je en nu wil je dat ik al re-incarneer? Hullup!" [Red: Hij bedoelde, terug in haar eigen lichaam te gaan!]
Onze conversatie ging door. Hij vroeg me zelfs of ik Zijn voeten wilde kussen. Geen sprake van! Ik gaf hem een innige omhelzing en kuste Zijn wangen. Ik kreeg een soort van schudden van het lachen te horen. Ik was zo blij met Hem dat woorden niet langer noodzakelijk waren. We communiceerden toen van geest-tot-geest. Plotseling werd ik mij ervan bewust dat God eraan kwam. Ik kwam te weten
dat ik een menselijk-uitziende Christus nodig had gehad om te kunnen relateren, zodat ik niet bang zou zijn.
Het Licht kwam en er werd mij een keuze gegeven - Ik kon gevangen in de Aarde achter blijven, waar ik alles zou kunnen zien en horen, maar niet in staat zou zijn om dan ook maar iemand te kunnen helpen--zelfs niet eens mijn eigen dochter (Er werd mij verteld dat dat Limbo was), óf ik kon bij God blijven. Ik koos God. Het Witte Licht dat voor me was, was ongeveer zoals een witte gloeilamp, maar alleen veel en veel sterker. Ik herinner me dat ik dacht dat mijn ogen eigenlijk zouden moeten verbranden, maar toen realiseerde ik me dat ik geen eens ogen meer had om te branden. God was Liefde en Liefde was licht, en het was warm en het ging door elke molecuul van me heen. Dit was zo heerlijk, ik huilde tranen met tuiten--tranen die niet eens bestonden. Het was zo'n enorme ervaring. Er werd van mij gehouden. Ik voelde me niet irrelevant meer. Ik voelde me heel nederig, onder de indruk en versteld. Voor een lange tijd na mijn Bijna Dood Ervaring, eindigde ik mijn gebeden met, "Je bent zóóóóóóó groot!" Het was mijn manier om waardering uit te drukken.

De meeste Kerkelingen kunnen niet bevatten hoe diep Jezus' Liefde gaat in Zijn geduld, genade en diep begrip, en gratis Redding geeft aan iedereen die het maar wenst, terwijl Hij diep in hun harten, natuur en motivaties kijkt! Zoals Hij deed toen Hij zich manifesteerde aan Paulus--die toen nog Saul heette--zelfs toen Paulus Zijn kinderen nog aan het vervolgen en uitmoorden was. Paul was ook niet op zoek naar Jezus, in tegendeel, hij "schopte als een koppige os tegen de prikstok" van de overtuigende stem die al zo'n lange tijd tot hem trachtte door te dringen. Maar toch werd Redding hem bijna "op een dienblaadje" aangeboden! In feite leek Paulus zeer veel op deze Kerkelingen die deze extra show van genade van Jezus van vandaag verwerpen voor degenen die zo ver verdwaald geraakt zijn. Toch had God geduld en genade met Paulus ondanks zijn extreme zelf-gerechtigheid die hem er zelfs toebracht om Christenen uit te moorden, "denkende dat hij God dienst deed!" Jezus openbaarde Zichzelf aan Saul, terwijl hij op weg naar Damascus was, om deze "gevaarljke cult and sect aanhangers" te arresteren!
Saul was niet eens op zoek naar de liefde van Jezus! Maar God kende zijn hart, en gaf zelfs genade aan de genadelozen--Saul! Maar Hij wist ook wat hij later als Paulus voor Zijn schapen zou gaan doen als resultaat. Hij, de geringste van alle apostelen, werd de grootste van hen allemaal, door missionaris te worden naar miljoenen "verdiensteloze heidenen" op 2 continenten, en won honderdduizenden van hen naar Jezus! Hoe een klein beetje liefde zo ver kan gaan! Dank God voor Zijn waarlijke "amazing grace!" en mag Hij ons allen helpen om hetzelfde te verlenen!

 

BIJNA DOOD ERVARINGEN EN NEW AGE AGENDAS
Aan de hand van Bijna Dood Ervaringen, wordt er door bepaalde mensen en "New Age" uitgevers vaak een tamelijk wazig "Nirvana" beeld van het Eeuwige Rijk ge-promoot: Gretig worden er New Age credos ondersteund, die vandaag zo fel gepromoot worden door de bestaande machten, in hun poging om zo veel mogelijk zielen onder hun ultieme "Een-Wereld Kerk" te verenigen, inclusief de gehele wereld onder de nu verrijzende Eén Wereld Regering!
Alhoewel wij sterk geloven in het authentieke gros van Bijna Dood Ervaringen, schilderen deze naar onze bescheiden mening daarentegen een meer soliede beeld van een "proef, tast en hanteer" type Hemel, zelfs al zijn de meerderheid der lichamen van de inwoners Daar hoogst waarschijnlijk nog steeds van nogal geestelijke "gel" vorm en "doorzichtig", in de huidige dispensatie vóór de Opstanding en intrede van Het Millennium! Het volgende excerpt betreft de Bijna Dood Ervaring van een voormalig ongelovige Atheist:

Hem werd door de Licht Wezens verteld over de nieuwe wereld die op komst is. Volgens hen, wenst God Zijn Koninkrijk in te luiden binnen de volgende twee honderd jaar. Ten einde dit te bewerkstelligen, moest God iets van de vrije wil terug nemen die Hij aan Zijn kreaturen gegeven had, ten gunste van een meer goddelijke controle over menselijke gebeurtenissen. Deze nieuwe wereld, volgens Howard, zal lijken op sommige BDE beschrijvingen van de Hemel. Mensen zullen in zulk een vrede, harmonie en liefde leven, dat communicatie telepathisch, reizen onmiddelijk en de noodzaak voor kleding en onderdak ge-elimineerd zal zijn. De leeuw zal inderdaad samen met het lam nederliggen. Er zal Harmonie bestaan met de gecreëerde orde en mensen zullen het weer beheersen, en planten kweken via liefhebbende communicatie.

Dit beeld stemt erg overeen met het op handen zijnde Duizendjarige Gouden Tijdperk dat door de profeten voorspeld is… het Millennium, waartijdens Hemelse dimensies zich met de Aardse zullen samenvoegen, na de op handen zijnde Grote Weder Opstanding! Wederopstandings-lichamen worden NIET in bestaande Bijna Dood Ervaringen vermeld, waarschijnlijk daar die nog in de toekomst liggen! De Wederopstanding zal vlees en beenderen--niet bloed maar licht-- lichamen geven aan de nu nogal doorzichtige geestelijke lichamen der overledenen! Zoals het volgende uittreksel:

Mijn oma stak haar hand uit en zei: "Kom vlug." Ik reikte mijn hand uit om de hare te grijpen en stopte. "Wow," zei ik, "Kijk eens naar mijn hand." Mijn hand was doorzichtig, als transparente gel, maar er was licht dat net als helder bloed erdoor heen stroomde. Maar het licht stroomde niet in onregelmatige patronen zoals het in aderen zou doen; maar het licht schoot door mijn handen heen als stralen of lichtbundels. Mijn hele hand schitterde met licht. Ik keek omlaag en zag dat mijn voeten ook met licht schitterden. En ik bemerkte opnieuw dat ze niet verbrand meer waren. Mijn voeten en handen waren perfekt en gezond. Ze straalden een bepaalde glans uit, een stralend licht, en ik keek naar mijn oma en zag dat haar licht veel stralender was dan het mijne. Elk deel van haar was brillianter. Zelfs haar jurk was glinsterend wit.

Jezus en de Oude Testament Heiligen bezitten deze Wederopstandings-lichamen nu reeds, en genieten al van Hemels Vlees en Botten, terwijl de overleden heiligen van de laatste 2000 jaar nog op de komende Opstanding wachten, die gaat plaats vinden tijdens de op handen zijnde terugkeer van Jezus naar deze wereld gedurende de Eindtijd waar we nu vandaag al in leven!

Ik kon de urgentie voelen in de geesten die heen en weer schoten om God's werk te doen. Mij werd verteld dat we in de laatste momenten zijn voordat de Redder naar de Aarde terug zal keren. Ze vertelden me dat de oorlog tussen duister en licht op de Aarde zo in intensiteit was toegenomen dat als we niet voortdurend het licht zochten, de duisternis ons zou verzwelgen, en we verloren zouden zijn. Ze vertelden me niet wanneer het gebeuren zou, maar ik begreep dat de Aarde in voorbereiding is voor de Tweede Komst van Christus. Ik keek omlaag op de armzalige zielen en realiseerde me dat ik me niet langer hetzelfde voelde zoals hen. Ik wilde leven.

BIJNA DOOD ERVARINGEN SPREKEN DE BIJBEL NIET TEGEN MAAR BEVESTIGEN HEM.
De meeste Bijna Dood Ervaringen bevestigen en ondersteunen de Bijbel, zoals een voormalige antagonistische niet-Bijbelse Bijna Dood Ervaarder verhaalt:

"Toen het [leven's] overzicht voorbij was vroegen ze: "Wil je misschien wat vragen stellen?" en ik had millioenen vragen. Ik vroeg bijvoorbeeld, "Hoe staat het met de Bijbel?" Zij antwoordden: "Wat bedoel je?" Ik vroeg of hij waar was, en zij zeiden dat hij waar was. Toen ik hen vroeg hoe het dan kwam dat ik alleen maar tegenstrijdigheden gezien had toen ik het las, namen ze me weer terug naar mijn leven’s overzicht--naar iets wat ik over het hoofd gezien had. Ze lieten me zien, dat de weinige keren dat ik de Bijbel geopend had, ik het gelezen had met het idee om tegenstrijdigheden en problemen te vinden. Ik probeerde mezelf te bewijzen dat het niet waard was om te lezen.
Ik zei tegen ze dat de Bijbel voor mij onduidelijk was. Er zat geen kop of staart aan. Ze vertelden mij dat het geestelijke waarheid bevat, en dat ik het geestelijk moet lezen ten einde het te begrijpen. Het moet met gebed gelezen worden. Mijn vrienden [de schitterende wezens] informeerden mij dat het niet zoals andere boeken was. Ze vertelden me ook, en ik vond later dat dit inderdaad het geval was, dat als je het met gebed leest, het met je spreekt. Het openbaart zichzelf aan je. En je hoeft er geen moeite meer voor te doen."

Bijna Dood Ervaringen begunstigen duidelijk een mono-theïstische, en een om Jezus draaiende presentatie van Waarheid en het Rijk Daarboven!—Of Hij zichzelf nu manifesteert als Jezus, of als de Messias, of zelfs in Zijn grote liefhebbende begrip als de een of andere "no-name Verlichte", ten einde een on-ingewijde ervarer te winnen, toch zijn ze ook godzijdank ver verwijderd van bekrompen shibboleth, theologische haarkloverij, schismatisch kerkse, Bijbel-op-het-hoofd-slaande fundamentalistische, hypocriete "heiliger dan gij", tempeldienst-aanbiddende religionisten. Als jij God was, zou je niet hetzelfde doen? Geniet van het volgende uittreksel:

"Ik vroeg hem [het wezen van licht!] bijvoorbeeld, wat de beste godsdienst was. Ik verwachtte een antwoord zoiets als: "Presbyterianen." Ik dacht dat al die jongens Christenen waren. Het antwoord dat ik te horen kreeg was: "De beste religie is de religie die je het dichts bij God brengt."

Een ander voorbeeld...

Een van de vragen die ik stelde was; "Hoe zit het met al dat Jezus spul?" Nou dat was niet een eenvoudige vraag; het is moeilijk voor me om het te beschrijven zodat je begrijpen kan hoe het was. "Hoe zit het met dat Jezus spul?" betekende zo veel als, "OK, alle grapjes terzijde, was Jezus van Nazareth echt? Was Hij een levende Persoon? Een historische waarheid? Was Hij de zoon van God? Is Hij goddelijk? Is Hij aan de rechter hand van de Vader? Hoe zit het met al dat Jezus gedoe?" Ik kan het hier meteen afbreken en je vertellen dat dat inderdaad in bevestigende zin beantwoord werd. Op een gegeven moment voelde ik me net alsof ik een lichtvlek op Jezus' schouder was, en ik was in staat om volle kennis te ervaren van al Zijn incarnaties van het begin der tijd. Op het moment dat dit gebeurde was ik agnostisch. Waar het religieuze en geestelijke zaken betrof, had ik bijna helemaal geen religie. Ik had een Katholiek Christelijke achtergrond, maar dat was zonder betekenis in mijn leven. Ik had het perfect naar mijn zin zonder al dat spul. Maar toch had ik bepaalde theorien, ik had een culturele en religieuze achtergrond. Ik had bepaalde voorbestemde ideeen en dacht dat, of ze nu waar bevonden werden of niet waar bevonden, wat de waarheid ook is, dát is wat ik wenste te weten. Dus er was wel een verlangen naar dat soort kennis.

 

BIJNA DOOD ERVARINGEN EN HUN KLAARBLIJKELIJKE FUNCTIES.
We kunnen Bijna Dood Ervaringen zien in hun klaarblijkelijke functies. Ze komen over als God’s aanmoedigingen en uitnodigingen aan verlorenen, of "advertenties" voor feitelijk liefhebbend-in-hart ongelovigen, of voor Zijn ongeïnformeerde kinderen, i.p.v. toevallige, natuurlijke, "medisch verklaarbare" phenomenen, die alleen besproken kunnen worden door empirische wetenschappers, phenomenologen of "neutrale, onbekrompen" New Agers!
Naar onze mening, zijn ze duidelijk bedoeld om God’s liefhebbende genade te tonen aan hen, die in hun hart Zijn kinderen zijn—hetgeen feitelijk iedereen is die het in zich vinden kan om Hem slechts te erkennen of aan te roepen--maar die wellicht zo ver verdwaald zijn van hun oorspronkelijke levensopdrachten in de jungle van dit bestaan, dat ze als zodanig tot nog toe niet in staat waren dat te doen in hun leven!
Daarom zijn Bijna Dood Ervaringen allereerst prachtige genadevolle manifestaties van een bovennatuurlijke, meer-dan-genadige God van Liefde, dan rationalisaties ter verdediging van philosofiën van God-haters zoals Nietschze of Freud en/of van heidense legenden van Wodin, Zeus of Hari Rabi, of justificaties voor de wensen van New Age zelf-aanbidders, om op "een peil" met God te staan, of "God Zelf" te zijn! Het schijnt ons genoeg toe om door Hem omhelst te worden en te ontvangen wat Hij ons nog meer wenst te schenken aan bliss, en een deel van Hem te worden, en om in staat te zijn Hem in heerlijkheid te paren, dan om bewijzen in deze openbaringen te vinden dat we Zijn gelijke zouden zijn! (De moed!)
BDE's komen over als voorzichtig geplande "films", "feelies" of God’s "multi-media virtuele realiteit presentaties", om Zijn voortijdig´stervende kinderen een kans te geven, zoals een Engel of "Lichtgevende entiteit" verklaarde aan één Bijna Dood Ervarer: "

"Wetende wat er in ieder persoon omgaat, hoeven de engelen niets te bewijzen door op te scheppen. Ze weten wat een ieder van ons nodig heeft, dus voorzien ze juist daarin. In bepaalde gevallen kan het een Hemelse Weide zijn en in een andere, weer iets anders. Als een persoon een familielid dient te zien, zullen de engelen dat familielid brengen. Als de persoon in kwestie heel veel van juwelen houdt, zullen ze dat persoon juwelen tonen. Wij krijgen te zien wat nodig is voor onze introductie in de geestenwereld, en die dingen zijn reëel, in de Hemelse, in de goddelijke zin."

JEZUS WORDT GEPROCLAMEERD ALS "DE ENE!"—DE MESSIAS!
Engelen, ook wel Hemelse Wachters genoemd, legden uit aan een man, wie en wat Jezus werkelijk is en betekent in het Hemelse Rijk:

"Hij sprak ook over Jezus. Hij vertelde mij dat Jezus een Meester was die God naar de Aarde zond om mensen te onderwijzen hoe ze zich ten opzichte van elkaar dienden te gedragen, en op welke wijze hun weg terug te vinden naar het pad van harmonie met elkaar zowel als met "Gaia". [de Aarde] Mij werd verteld dat Jezus het Wezen is dat God vertrouwd heeft om zeker te maken dat zielen evolueren. Hij zei dat Jezus van de hoogste vibratie is meer dan elke andere ziel. Hij zei dat God Jezus in de hoogste gunst houdt, omdat hij het beste voorbeeld is van wat mensen dienen te doen.
Toen kreeg ik Jezus ook te zien. Ik zag Zijn licht. Jezus' licht was het puurste dat ik ooit gezien heb. Er was geen noodzaak voor woorden. Er waren alleen maar gevoelens van liefde die ik niet eens kan beginnen te beschrijven.
Er werd mij verteld dat er een hierarchie in het Universum is, die eraan gewijd is om de harmonie van het Universum te bewaren. Er werd mij verteld dat mensen een integraal deel van deze harmonie zijn en dat de vrije wil die we bezitten, een deel van de ziel is dat mensen in staat stelt om dienst te bewijzen aan het Universum. 

Wij zien niet in hoe BDE's een struikelblok voor Christenen vormen, die in essentie volmaakt hetzelfde beweren--mitsgaders bepaalde "letter-van-de-wet" Kerkelingen wellicht in andere termen, maar die hebben ook hun bestaansrecht. Of niet soms?
Het is onze hoop dat de volgende aanhalingen van Bijna Dood Ervaringen, de perceptie van en het geloof in het onvoorstelbare en prachtige Hemelse Rijk zal verwijden. We wensen u veel verlichting en troost toe!

Webmaster
"Beyond the Stars Productions."
(Een niet-commerciele uitgever)

Met dank aan de Bijna Dood Ervaarders die ze met de wereld deelden en Near-Death.com voor hun courtesy!

VOOR VIZIOENEN VAN EN BEZOEKEN AAN DE HEMEL, KLIK OP

Site Copyright © 2000 "Beyond the Stars Productions"