HEMELS GENOT!
"En Hij die op de Troon zat zei: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
En Ik zal aan hem die dorstig is van de fontein van het Water des Levens vrijelijk geven.
Hij die overwint zal alle dingen beërven; en Ik zal zijn God zijn, en hij zal Mijn zoon zijn."
(Op. 21:5-7.)

ALLE DINGEN NIEUW!

HOE WE ZULLEN ZIJN

HEMELS GENOT

SEX IN DE HEMEL

"IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW!"

In deze prachtige Hemelse Stad, zullen Zijn overwinnaars "alle dingen beerven"--En

"Wie is degene die de wereld overwint? Hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Want alles wat uit God geboren is overwint de Wereld: en dit is de overwinning die de Wereld overwint, namelijk ons geloof." (1Joh.5:5,4.)

Jezus houdt van geloof en Hij houdt van Zijn getrouwe kinderen en Hij gaat ze grotelijks belonen! Je zult ALLE dingen beerven, alles wat je ooit maar wilde of zelfs naar verlangde!--Want het is God's genoegen om ons de verlangens van onze eigen harten te geven, als we van Hem houden en en we ons in Hem verheerlijken! Hij zegt:

"Verheerlijk jezelf ook in de Heer; en Hij zal je de verlangens van je hart geven." (Ps.37:4.)

En Jezus vertelde ons

"Wees niet bang, kleine kudde; want het is je Vader's goede genoegen om je het Koninkrijk te geven!" (Lk.12:32.)

Maar ik denk niet dat je je ooit voorstellen kan of waarderen kan hoe de Hemel eruit zal zien of zijn, of wat Hij voor jou Daar op het programma heeft staan, tenzij je eerst weet hoe JIJ gaat zijn en eruit zal zien! Als je onze pagina over "Geest Lichamen" gelezen hebt, dan weet je al dat wij, Zijn kinderen, opgenomen en opgewekt zullen worden in onze nieuwe bovennatuurlijke, eeuwige, opstandings lichamen, wanneer Jezus komt en tijdelijk Zijn Bruid van de Aarde afnemen zal aan het einde van de "Grote Verdrukking" periode. Hij gaat omlaag komen in heerlijkheid en wij zullen omhoog stijgen in verheerlijkte opgestane, Hemelse, "verrukte" lichamen--net als het Zijne!

"Want we zullen allemaal veranderd worden, in een ogenblik, in een oogwenk, tijdens de laatste Bazuin: Want de Bazuin zal klinken, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en we zullen veranderd worden! Want dit verderfelijke (onze huidige lichamen) moet onverderfelijkheid aandoen, en dit stervelijke moet onsterfelijkheid aantrekken. Dus wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal hebben aangedaan, en dit sterfelijke onsterfelijkheid, dan zal het gezegde tot stand komen dat geschreven staat, de Dood is verslonden in overwinning!" (1Co.15:51-54.)
HOE WIJ ERUIT ZULLEN ZIEN EN ZIJN!

"Geliefden, nu zijn we al de zonen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn: maar we weten dat, als Hij verschijnen zal, wij net als Hem zullen zijn; want we zullen Hem zien zoals Hij is!" (1Jn.3:2.)

We zullen Jezus gaan zien en Hij zal ons gaan zien en we gaan er hetzelfde uitzien! Dat betekent niet dat we allemaal precies op Jezus gaan lijken of allemaal op elkaar, maar het betekent dat we de zelfde soort lichamen gaan hebben, het soort lichaam dat Hij nu al heeft en gehad heeft sinds Zijn Wederopstanding, datgene waarin Hij naar de Hemel ging en mee terug kwam, en hen mee bezocht en vandaag nog steeds heeft.
We zullen een bovennatuurlijke, wonderlijke, opgestane vorm van gecombineerd vlees en geest hebben, een nieuw bovennatuurlijk lichaam dat opzienbarende bovennatuurlijke krachten zal hebben, net als Jezus had toen Hij van de dood was opgewekt. En alhoewel dit fantastische vlees van de toekomst in bepaalde opzichten totaal anders en veel krachtiger en meer verheerlijkt zal zijn dan onze huidige Aardse modellen, en in staat zal zijn om te vliegen en te de-materialiseren en verdwijnen en door gesloten deuren en soliede muren heen te gaan, etc. zoals Jezus dat deed, in bepaalde opzichten zal het heel veel lijken op de lichamen die we heden hebben.

VLEES EN BOTTEN

Toen Jezus van de doden terugkwam, zag Hij er nog steeds hetzelfde uit, het voelde nog steeds als tevoren, Hij kon nog eten en drinken en zelfs koken en beminnen en bemind worden! Hij zei,

"Raak Me aan! Voel Me! Zie dat ik het ben! Een Geest heeft geen vlees en beenderen zoals je Mij ziet hebben!" (Lk.24:39.)

Toen ging Hij zitten en at met ze! Als je het mij vraagt, is dat behoorlijk menselijk, tamelijk natuurlijk! Hij zei tegen Thomas,

"Steek je hand in Mijn zijde en zie, en raak de spijker afdrukken in Mijn handen aan, en wees niet ongelovig, maar gelovend!" (Jn.20:27.)

Hij had zelfs de lidtekens nog! Dus Jezus was nog steeds "menselijk" en had had nog steeds een lichaam van vlees en beenderen!--En wij zullen het zelfde zijn! Want "Hij zal ons lage lichaam veranderen, dat het als Zijn verheerlijkte lichaam gevormd zal worden!" (Ph.3:21.) We gaan een nieuw soort van geestelijk, opgewekt, wonderbaarlijk, eeuwig, verheerlijkt lichaam hebben, en toch zal het voldoende physiek en natuurlijk genoeg zijn en herkenbaar genoeg, en zichtbaar en voelbaar en genietbaar genoeg zijn om feitelijk net zoals we nu zijn geconstructeerd te worden, van vlees en botten, maar eeuwig vlees en beenderen, onvergaanbaar, onsterfelijk vlees en botten.--Vlees en botten! Stel je even voor! En dat soort prachtige, verheerlijkte, Hemelse vlees zal in staat zijn om al het genot (wat een rot woord! D'r is niks leuks voor "pleasures" in zuinig Calvinistisch Nederlands!) waar ons vlees hier en nu ook van geniet!

HEMELS GENOT & PLEZIER!

Per slot van rekening, als de Hemel de Hemel gaat zijn, zullen we vast en zeker een paar van deze Hemelse genietingen moeten gaan hebben, waar we ons nu al in verheugen! Daarom was Jezus in staat om te eten en te drinken en lopen en praten en zien net als Hij dat daarvoor gedaan had! Is dat niet cool?--And jij zal dat ook gaan doen! Natuurlijk, je hoeft niet te eten, maar je kan als je wil! Je hoeft niet te rusten, maar je kan als je dat wil! Je hoeft helemaal geen sex te hebben, maar je kan als je dat wil! Je hoeft niet meer rond te lopen, maar je kan als je dat wil! En je zult zelfs een heleboel andere dingen kunnen doen die je nu niet doen kan! Je zult in staat zijn om te vliegen, te verschijnen, verdwijnen, door muren heen te lopen, allerlei verschillende dingen!--Prachtig!

In feite ben ik er van overtuigd dat de Hemel een eeuwig vervolg zal zijn van wat jij en ik, die nu al hier beneden van Jezus houden, en Hem in onze harten hebben. Wij genieten nu al van een klein voorproefje van de Hemel met al de liefde en delen en liefheid en licht en vreugde en lofprijzing en liedjes en communie met de Heer en elkaar, die we nu al hebben! We hebben nu al een klein beetje Hemel op Aarde hier--Hemelse harten, Hemelse Huizen, Hemelse geliefden, Hemels werk voor de Heer, om de Hemel van Zijn Liefde aan anderen te brengen! Dus we hebben nu eigenlijk al een Hemelse geweldige tijd regelrecht hier op Aarde! God's Woord verteld ons dat dit alleen maar "het onderpand van onze erfenis" is (Eph.1:14), alleen maar een klein sample, alleen maar een klein beetje Hemel met Zijn liefde en Zijn Geest en met elkaar en Zijn prachtige werk. Dus als dit alleen maar een monster ervan is, stel je eens voor waar de echte totale Hemel op gaat lijken!

Jezus zei, "Ik ben gekomen opdat je leven mag hebben, en het meer in overvloed mag hebben!" (Jn.10:10.) Hij wil dat Zijn Kinderen gelukkig en blij zijn en totaal van het leven genieten, zelfs hier en nu!--"Een honderdvoud in dit leven, en in de Wereld die komen gaat eeuwig leven!" (Mk.10:30.)--Hemel op Aarde en Hemel hierna! En door Zijn bevrijdende, leven-gevende "Wet van Liefde", om Hem en anderen met geheel onze harten als ons zelf lief te hebben (Mt.22:37-39), zijn we vrij om totale liefde, leven en vrijheid in de Heer te genieten--zolang alles wat we doen in liefde geschiedt.

Daarom, in tegenstelling tot de zogenaamde "heiligheids" religies die schijnen te denken en onderwijzen dat het zondig is om overal van te genieten en het een zonde is om gelukkig te zijn en dat heiligheid bestaat uit lijden, pijn, zelf-marteling, zelf-ontkenning en zelf-crucifixie, hebben wij juist ontdekt dat God van het leven houdt en het voor ons geschapen heeft om lief te hebben en ook om ervan te genieten! Vanzelfsprekend zijn er tijden dat we voor de Liefde van God en voor anderen, we misschien "onszelf" een beetje moeten ontkennen en "onze levens voor de broeders neer moeten leggen" (Lk.9:23; 1Jn.3:16) waarmee we bewijzen dat we meer van Hem en anderen houden dan van onszelf.--Maar dat wil niet zeggen dat we niet van dit leven dat Hij ons gegeven heeft behoren te houden en te genieten!

De simpele genietingen(--) en vreugden van het leven werden voor ons door God geschapen, om van te genieten! Hij verteld ons zelfs dat "alle dingen van jou zijn" in Christus Jezus (1Co.3:21), "Voor de reinen, zijn alle dingen rein" (Tit.1:15), en "alle dingen zijn wettig" (1Co.6:12) voor degenen die door liefde gemotiveerd zijn, "want tegen zulke liefde, is er geen wet!" (Ga.5:22,23.)

Het was per slot van rekening God, nietwaar?--die de zenuwen die zo goed voelen schiep, alsmede de zintuigen die zo lekker voelen, om naar dingen te kijken die bekoorlijk voor de ogen zijn, om dingen te proeven die heerlijk zijn, om prachtige muziek te horen, om lekkere sensaties van aanraking te voelen, en zelfs om de heerlijke reuk van de bloemen of van lekker eten dat staat te koken, te ruiken.

Dus alhoewel we niet precies weten hoe het in de Hemel zal zijn of het eruit gaat zien, weten we dat het veel beter zal gaan zijn dan dat het hier en nu is, een prachtige Hemels Paradijs-op-Aarde [want het gaat uiteindelijk op Aarde komen gedurende het Millennium] zonder zonde, zonder goddeloosheid, zonder problemen, zonder vermoeidheid, pijn, ziekte of problemen. We gaan er prachtige nieuwe lichamen hebben, nieuwe modellen, en we zullen in staat zijn deze Wereld tot de nok toe te genieten zoals we het nooit tevoren genoten hadden!--Nou ja, wij hebben er wel behoorlijk van genoten, maar we zullen er zelfs nog meer dan ooit van genieten!

Dus, zó zal de Hemel er uitzien!--Het zal net als het leven zijn dat wij, die Jezus nu kennen nu al leven, maar zonder de slechte dingen, alleen maar de goede dingen. We genieten nu al een beetje Hemel, Hemel-op-Aarde in onze harten en in onze huizen, gezinnen en levens. Maar we hebben nog steeds een paar problemen met de ouwe Duivel en zijn aanhangers!

Dus ik ben er van overtuigd dat als de Hemel echt Hemel is, het zoals dit leven zal zijn, maar alleen veel beter natuurlijk!--Net als dit leven met al haar vreugden en schoonheden en genietingen, maar zonder alle nadelen!--Alle voordelen, zonder de nadelen! We zullen er al dezelfde prachtige rozen hebben waar we nu zo van genieten, alleen zonder de doornen!--Allemaal rozen en geen doornen! Zou je het gewoon niet heerlijk vinden van alles te genieten wat we nu al hebben, zonder pijn, ziekte, dood, vloek, moeheid of wat dan ook? Tot nu toe zijn we echt niet in de gelegenheid geweest om totaal van het leven te genieten, omdat er nog steeds zonde in de wereld is met alle resultaten van dien.

Maar in de Hemel kunnen we van alle opwindingen, wonders en dingen genieten waar we nu op Aarde van genieten! Ik denk dat het een beetje stom van God zou zijn om gewoon al die prachtige dingen overboord te gooien, die Hij voor ons gemaakt heeft in dit leven! God heeft dit alles niet geschapen om het gewoon maar af te schaffen, al dit genot en deze lichamen!--Maar in de Hemel gaat alles juist nog méér zo zijn! Dit alles en zelfs nog veel meer!

. SEX IN DE HEMEL

Natuurlijk, de kerk in het algemeen is verafschuwd bij de gedachte alleen al, dat er sex in de Hemel zou zijn! "Ahhhh! Die afschuwelijke goddeloze zonde zal worden afgeschaft !"
Hetgeen aantoont wat ze echt over sex denken, dat het goddeloos en zondig en slecht is, en daarom nooit een plaats zou kunnen hebben in de Hemel!
Godzijdank, zijn onze ogen geopend en weten wij dat
sex God's Eigen wonderbaarlijke schepping en gave aan ons is, om ten volle van te genieten!

Waarom zou de Heer ooit zo iets prachtigs geschapen hebben, zoiets opwindends, zoiets genietbaar, zoiets extatisch en zo fantastisch als sex, voor deze wereld alleen, om het dan in de volgende af te schaffen?? Jij zegt misschien, "Oh, maar er staat dat ze niet meer getrouwd zullen zijn of ten huwelijk gegeven zullen worden, maar dat ze als de engelen van God zullen zijn!" (Mt.22:30.)-Zeker weten!--De zelfzuchtige privé-huwelijkjes van de Mens en zijn trouw-systeem zál afgeschaft zijn en we zullen allemaal in staat zijn om van elkaar te genieten en sex met elkaar te hebben! Een ieder van ons, met wie we maar willen, die er zin in heeft!

Het huwelijk zal dan afgeschaft zijn, en we zullen als de engelen van God zijn, die toen ze de dochters der mensen zagen, dat ze mooi waren, omlaag kwamen en gemeenschap met ze hadden! En als gevolg, waren er reuzen in het land! De dochters der mensen baarden de kinderen van engelen, die reuzen werden, machtige mensen! (ZIE: Genesis 6:4.)

Dus als de engelen van sex kunnen genieten, zullen wij, die ook naar die wereld gaan, dat ook kunnen!--In onze nieuwe, wonderbaarlijke, bovennatuurlijke, wederopgestane, opgenomen lichamen! Denk eraan dat je Hemelse lichaam heel veel gaat lijken op wat je nu hebt, alleen veel en veel beter! EN als je nu van haar geneugden geniet, denk er eens over na hoe te gek het zal zijn als je lichaam bovennatuurlijk zal zijn, echt super, met meer kracht, meer schooonheid, meer genade en grotere opwindingen en meer prachtige opwindende ervaringen en liefde dan ooit tevoren!--Alle pleziertjes van dit leven, inclusief de Hemelse!

De Hemel zal net als een versterking of een vergroting van alle opwindende dingen en vreugdes en genot van dit leven zijn, de Hemel op Aarde die we nu genieten, Alleen zal het nog Hemelser Daar zijn en voor eeuwig, prijs God! We zullen daar all prachtige, mooie dingen waar je nu al hier op Aarde van geniet, inclusief mooie mensen, mooie mannen en vrouwen, mooie jeugd, mooie muziek, en zelfs mooie sex en liefde!--Denk daar maar eens aan! Alle dingen waar je nu van houdt en hier op Aarde van geniet zal je voor eeuwig in de Hemel hebben!--Is dat niet geweldig?

Dus als jij hier beneden ervan genoten hebt, stel je maar eens voor hoeveel plezier je Daarboven gaat hebben wanneer we totaal vrij en volledig en volkomen vreugdevol in de Heer en de liefde van elkaar zullen zijn! Jezus' Eigen klassieke illustratie van de terugkeer van de Verloren Zoon naar het Huis van de Vader is niet alleen eeen illustratie van de terugkeer van de terugglijder, maar van onze eigen uiteindelijke terugkeer naar Hem in de Hemel, waar er gezang en verheuging en muziek en dans en vrijen zal zijn ter ere van God voor altoos en eeuwig! (Zie Luk.15:22-24.)

"Hoe dierbaar is uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen toevlucht onder de schaduw van Uw vleugelen. Zij worden dronken van de vettigheid van uw Huis; en Gij geeft hen te drinken uit de beek van Uw wellusten! Want bij U is de Fontein van het Leven: in Uw Licht zullen wij het licht zien!" (Ps.36:7-9.)

Een ander prachtig iets over de Hemel, zal onze re-unie met al onze geliefden zijn! Het zal de grootste Familie Reunie zijn, die je ooit gekend hebt, met al onze geliefden en familieleden en kinderen en ouders en voorouders en afstammelingen en voorvaren en medewerkers en geliefden van wie je gescheiden bent geweest, of die al overleden waren! Daar zullen we allemaal in één plaats bij elkaar zijn ter zelfder tijd, ons samen verheugend en de Heer prijzend allen tezamen in een grote grandioze Hemelse bijeenkomst! Toen mensen Daar op bezoek gingen, zagen ze al hun overleden geliefden lachend, blij, én ze zagen er weer jong en mooi uit! Dus dat is een ander opwindend aspect van de Hemel om naar uit te zien!--We zullen uiteindelijk allemaal tezamen zijn!

"When we all get to Heaven,
"What a day of rejoicing that will be!
"When we all see Jezus,
"We'll sing and shout the Victory!"

Halleluja! Cool! Zou dat niet te gek zijn? Iedereen daar zal zo goed en liefhebbend en aardig en hulpvaardig en teder en zacht en vrolijk en getrouw zijn, en echt van de Heer houden en voor elkaar zorgen!--Gewoon prachtig!--De perfecte samenleving, de perfecte woongemeenschap, in perfecte gemeenschap met elkaar en de Heer! Er zal Daar geen haat of jaloezie of egoisme of wreedheid of wat voor kwade dingen dan ook zijn.--Iedereen gaat gewoon heerlijk zijn!--Zo lief en aardig!--Gewoon prachtig, gewoon perfekt!--Net als Engelen! Het zal prachtig zijn!--En je zult het heerlijk vinden

Maar nu geeft de Bijbel een sobere waarschuwing aan degenen die niet Zijn kinderen zijn, die Hem niet ontvingen en liefhadden, en daardoor de Hemel zullen missen en alle hemelse heerlijkheden die Hij voor Zijn Eigen heeft voorbereid.--Wat jammer!

"Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en de gruwelijken, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en alle leugenaars, zullen hun deel hebben in de Poel die brandt met vuur en zwavel; hetgeen de Tweede Dood is." (Op.21:8.)--

Kan je je voorstellen! De aller ergste, de uiterst opstandige, Christus-verwerpende goddelozen, zullen niet alleen al dat prachtige, opwindende genot en al die schoonheden en heerlijkheden die God's kinderen zullen beërven, missen, maar sommigen zullen zelfs de verschrikkelijke eeuw-durende straf van Hels vuur moeten lijden! Dus, maak zeker dat je jouw naam in het Boek des Levens geschreven hebt, door Jezus in je hart te ontvangen, als je eigen persoonlijke Eeuwige Minnaar. Als je wilt weten hoe je dat moet doen, en hoe je "registreren" kan en je reservering moet maken voor die prachtige wereld, of zelfs als je geïnteresseerd bent in een opvolgende studie over het onderwerp van "Redding" en "Godís enige wet is Liefde", klik dan opÖ

Text: Rev. David Berg. (Courtesy: The Family Missions.)