QUICK INDEX:

WAAR IS HET PARADIJS OM HEMELS WIL?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3de HEMEL?

NIEUW JERUSALEM DAT BOVEN IS

VERHALEN VAN MENSEN DIE HET ZAGEN!

ZOU JIJ HET GRAAG ZELF WILLEN ZIEN?

WAAR ZIJN DIE HEMELS?
ZO WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

Nou, de ene waar de Vader is, daar weten we tenminste over dat het "OMHOOG" is! Maar als we de verzen verder bestuderen, komen we tot opzienbarende ontdekkingen!
Dat is een problem voor sommige mensen: wanneer ze hun eigen of iemand's anders' conclusies trekken, zonder echt het Woord van God zelf na te trekken! Laten we kijken naar een ander interessant vers dat licht werpt op deze vraag:
"Waar was Jezus gedurende deze drie dagen, als Hij niet omhoog ging!?"

1 Petrus 3:18-22 zegt:

...Christus... ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest: 19 Door dewelke [door de Geest] ging hij en predikte tot de geesten in gevangenschap, welke enige tijd ongehoorzaam waren, toen eens de lankmoedigheid van God wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark in voorbereiding was, waarin weinige--dat is acht zielen--gered werden door het water. ...Door de opstanding van Jezus Christus, Die de hemel ingegaan is , en aan de rechter hand van God is.

Dus hier lezen we dat Jezus--dood in het vlees maar levend door de geest--ging en predikte tot "de geesten in gevangenschap", die "ongehoorzaam waren in de dagen van Noach!" Zij hadden God en Noach niet gehoorzaamt en aan al hun geweldadigheid en kwaad geen einde gemaakt! En er staat dat Jezus OMHOOG ging naar DE HEMEL, NA Zijn Opstanding om aan de rechterhand van God te zijn, de Vader!
Nu is de vraag: Waar zijn het Paradijs en deze geesten gevangenis, want ze zijn klaarblijkelijk NIET de zelfde plaats! Waarom de gevangenis een paradijs noemen, nietwaar? En ze waren evenmin boven! Als we de woorden "onder de Aarde" in de Bijbel opzoeken, vinden we de volgende verzen: Philippensen 2:10.

Dat bij de naam van Jezus iedere knie zal buigen, van dingen in de hemel, en dingen in de Aarde, en dingen onder de Aarde.

Het gaat hier over dingen die neer buigen tot Jezus in de Hemel, in de Aarde, en ONDER de Aarde! Misschien zeg je, "Nou ja, dat zijn dingen die buigen! Dat bewijst niets. Misschien zijn het wormen?" Mmm, het volgende vers wordt specifieker... Openbaring 5:3

En geen mens in de Hemel, noch in de Aarde, noch onder de Aarde, was in staat om het boek te openen, noch er in te kijken."

Dus hier gaat het over geen MENS in de Hemel, in de Aarde, en onder de Aarde! Dus kunnen we concluderen dat er mensen zijn boven in de Hemel, waar Jezus heen ging na Zijn Opstanding, en hier in de Aarde, maar ook ONDER de Aarde? Nou, het lijkt er wel op!
Maar hoe staat het met vrouwen, zeg je misschien? Nou zeg, alsof Mensen geen vrouwen zijn, het volgende vers houdt ook vrouwen in, daar het gaat over ELK SCHEPSEL in de Hemel, OP Aarde, en onder de Aarde! Dat moet dan ook vrouwen inhouden! Ha! Openbaring 5:13

En elk schepsel dat in de Hemel is, en op de Aarde, en onder de Aarde, en zulke als in de zee zijn, en allen die in dezelfde zijn, hoorde ik zeggen, 'Zegen, en eer, en heerlijkheid, en macht zij aan Hem die op de troon zit, en aan het Lam voor eeuwig en eeuwig'."

Dus er zijn vrouwen in de Hemel! Godzijdank! En hier in Openbaring omvat het een categorie van mensen, "zulke als in de zee zijn!" Misschien zeg je, "Ja natuurlijk... de zeelui!"
Jawel, zeelieden, maar hier gaat het dan wel over dode zeelui, en ze prijzen zelfs Jezus ter dezer tijd--dit is tijdens het begin van het op handen zijnde Millennium! Hier zijn overleden zeelieden, onder de zee, en overleden mensen onder de Aarde die hier Jezus aan het prijzen zijn! INTERESSANT niet? Ik dacht dat als ze eenmaal naar de Hel gingen, dat dat 't wel was! Dat er geen kans meer bestond?! Tja! Dat's wat de meeste kerken prediken! We zullen later op deze vraag terugkomen: "Zijn alle doden onder de Aarde--in de geestenwereld--ongered en zonder enige hoop?"

 

HET PARADIJS ONDER DE AARDE?

2de & 3rde HEMEL
NIEW JERUZALEM

 

 

 

ONTDEK WAT HET VOLGENDE BETEKENT: