QUICK INDEX:

WAAR IS HET PARADIJS OM HEMELS WIL?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3de HEMEL?

NIEUW JERUSALEM DAT BOVEN IS

VERHALEN VAN MENSEN DIE HET ZAGEN!

ZOU JIJ HET GRAAG ZELF WILLEN ZIEN?

WAAR IS DE HEMEL?

WAAR Is Het Paradijs Om Hemel's Wil!

Toen Jezus gekruisigd werd, waren er twee misdadigers die aan kruisen naast Hem hingen. Een van hen beleed dat hij spijt had van zijn daden en zei tot Jezus: Lukas 23:42 ...

"Heer, herinner mij wanneer je in je Koninkrijk bent aangekomen. 43 En Jezus zei tot hem, Zeker ik zeg je, Vandaag zal je bij me in het Paradijs zijn!"

Nou, we weten van de Bijbel dat Jezus niet meteen OMHOOG ging naar zijn Vader--God de Vader van geesten--tot na Zijn opstanding! Dit is duidelijk van het verhaal, waar Maria Magdalena buiten het graf stond te huilen, omdat het lichaam van haar Heer verdwenen was en zij Engelen gezien had die haar vertelden dat Jezus in leven was, maar daar ze Hem nergens zag, was ze behoorlijk verward en er door gebroken.

In deze staat, kwam Jezus tot haar in Zijn opgestane lichaam en zei tot haar: "Vrouw waarom huil je!" Zij menende dat hij de tuinier was, zei tot hem, "Mijnheer, als u zijn lichaam heeft weggenomen, laat me dan alstublieft zien waar u Hem heeft neergelegd, en ik zal Hem wegnemen!" Ze herkende Hem niet! Toen zei Jezus, "Maria!"

Ze draaide zich om, plotseling Zijn stem herkennend en riep: "Rabboni!" (Meester!) Ze wilde zich net in Zijn armen werpen—hetgeen klaarblijkelijk niet vreemd voor hen was onder normale omstandigheden—maar deze keer stopte Jezus haar meteen om haar te voorkomen! Hij zei iets heel veel betekenends tegen haar. [Johannes 20:17]:

"Raak me niet aan; want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader! Maar ga naar mijn broeders, en zeg tegen hen, Ik ga omhoog naar mijn Vader, en jullie Vader; en naar mijn God, en jullie God."

Dus, volgens deze en andere verzen, in al de drie dagen dat Zijn lichaam dood was in het graf, was Zijn Geest nog steeds niet omhoog gegaan om de Vader te zien! Dus dat wekt de vraag op: Als Jezus' Geest niet omhoog gegaan was...waar was Hij gedurende deze tijd, deze drie dagen?

Nou, volgens wat hij zei tegen de dief, zou Hij op de eerste dag in het PARADIJS zijn met de dief! Nu, als hij niet OMHOOG gegaan was om Zijn Vader te zien in het Paradijs in de Hemel, moet Hij naar een anderParadijs gegaan zijn, waar de Vader klaarblijkelijk niet woonde! Zodoende moeten er tenminste 2 Hemelse Rijken geweest zijn, in die tijd! Logisch?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?
2de & 3rde HEMEL
NIEUW JERUZALEM

 

 

© Site Copyright 1999 "Beyond the Stars Productions"