QUICK INDEX:

WAAR IS HET PARADIJS OM HEMELS WIL?

WAAR WAREN DEZE HEMELSE RIJKEN?

PARADIJS ONDER DE AARDE?

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3de HEMEL?

NIEUW JERUSALEM DAT BOVEN IS

VERHALEN VAN MENSEN DIE HET ZAGEN!

ZOU JIJ HET GRAAG ZELF WILLEN ZIEN?

De 2de & 3rde HEMEL

WAAR ZIJN DE 2de EN DE 3rde HEMEL?

Paulus zegt in 2Corinthe 12: 1

"Het is zonder twijfel voor mij niets waard om te roemen. Ik zal komen tot vizioenen en openbaringen van de Heer. 2 Ik kende eens een man in Christus meer dan veertien jaar geleden, (of het nu in het lichaam was of niet, kan ik niet zeggen; of dat het buiten het lichaam was, kan ik niet zeggen: God weet het) de welke in de Derde Hemel werd opgenomen. 3 En ik kende zo een mens, (of het nu in het lichaam was of niet, of buiten het lichaam was, kan ik niet zeggen: God weet het;) 4 Hoe die OP genomen was het Paradijs in, en onuitspreekbare woorden hoorde, die een mens niet toegestaan zijn om te uiten!"

Hier kende de Apostel Paulus twee verschillende mannen---in of buiten het lichaam kon hij niet zeggen. Duidelijk iemand die een buiten-lichaam ervaring had! Hoe het ook zij, de ene was in de Derde Hemel OP-genomen en de andere was in het Paradijs OP-genomen!

"Hé, wacht eens, ik heb net in je andere paginas gelezen dat het Paradijs onder de Aarde is?"

Ja! Maar niet ALLEEN? Klaarblijkelijk is er een andere, ergens boven! "Somewhere over de rainbow!" Denk eraan dat Paulus deze brief zo'n 30 jaar na de Wederopstanding schreef, en tenzij het altijd al daar geweest was, was het Paradijs welllicht tegen die tijd door de Heer verplaatst?—Van onder de Aarde uit naar ergens anders toe? Tenzij ze natuurlijk ook de oude plaats aanhielden natuurlijk! Wie zal het zeggen? Misschien is het zelfs hedentendage nog in gebruik! Wellicht voor zielen die gered werden in de geestelijke wereld, en vrijgelaten werden in dit Lagere Paradijs, tot ze klaar zijn om naar het bovenste te promoveren! Misschien met de terugkeer van Jezus?
Misschien verhuisde de Heer al de voormalig "ongeredden" van vóór de Zondvloed van Noach, die gered werden toen Jezus hen bezocht en tegen hen predikte in de geest gevangenis in Hades tijdens Zijn dood, naar het Lagere Paradijs! [Ik zeg niet dat het zo is, ik vraag het me alleen maar af!] En ten einde om daar ruimte te maken, verhuisde Hij alle geredde Oude Testament Heiligen van het beneden Paradijs naar het bovenste Paradijs! Want er staat zelfs geschreven, dat na de Opstanding van Jezus:

"…de graven werden geopend; en vele lichamen van de Heiligen die sliepen stonden op!
53 En kwamen uit de graven na Zijn wederopstanding, en gingen de heilige Stad in, en verschenen aan velen."
Matthéus 27:52-53.

Misschien gingen zij zelfs nog niet eens de Derde Hemel in. waar de Vader waarschijnlijk is—het wijdere Hemelse Rijk—maar wellicht ergens anders? De een of andere andere sectie van "het Rijk" van het Koninkrijk van God, een Tweede Hemel, die nog steeds deel uitmaakt van E=MC², onze Tijd en Ruimte Warp! Een soort van tussen-station wellicht?—Een soort "Voorportaal naar de Hemel der Hemels?"--Waar de meesten van ons die gered werden, eerst gaan, voordat we in staat zullen zijn om de Derde Hemel in te gaan? Laten we kijken of deze dingen zo zijn of niet?

HET PARADIJS BOVEN!

De Apostel Paulus heeft het over een man (hoogstwaarschijnlijk over zichzelf, daar hij niet wilde opscheppen!) die OMHOOG het Paradijs in ging en een andere die OMHOOG de 3rde Hemel inging! Dus dat moeten er twee verschillende plaatsen OMHOOG zijn geweest, anders, waarom ze twee verschillende namen geven niet? Dus dan, moeten er tenminste DRIE Hemels zijn! Een beneden, twee boven? Tenzij natuurlijk het Paradijs en de 3rde Hemel hetzelfde zijn.
En inderdaad, de meeste Bijbel wetenschappers geloven dat er drie zijn! De Eerste Hemel is hier binnen de atmospherische hemelen rondom en binnen de Aardkloot, (inclusief het Paradijs beneden), waar engelen en bedienende geesten alsmede de demonen hun werkveld hebben. (natuurlijk niet IN het Paradijs!) Zoals Paulus zegt in Efese 2:2:

"…in voorbije tijden wandelde u ook volgens de loop van deze wereld, volgens de prins van de kracht van de lucht, de geest die nu werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid"

Dat is Satan, Lucifer, de Duivel! Hij is de Prins van Macht van de Lucht, die ook gewelddadig weer en verwoestende wervelstormen etc. teweeg brengt! Hij en zijn rebellerende engelen, die nog niet om de een of andere reden in hechtenis genomen zijn, bewegen zich vrijelijk door de Aarde en de atmosfeer!

Verder geloven deskundigen, (zoals mensen die daar in een Bijna Dood Ervaring heengingen ook getuigen), dat de TWEEDE Hemel ergens daarbuiten in de Ruimte, in ons Universum, het Heelal of de Kosmos is, en dat de DERDE Hemel buiten de Kosmos is, "Beyond de Stars!" Niet ACHTER de Kosmos, want de Kosmos eindigt niet! De Ruimte bestaat uit niets, en niets kan niet ophouden, nietwaar? Misschien stelde jij je het voor alsof er een enorme muur of schaal om de enorme Kosmos heen zit, maar na die muur of schaal—als hij bestond—zou er weer een andere RUIMTE zijn! Meer Niets! En zo voort en zo voort, ad infinitum!

Daarom geloven wij, dat de Derde Hemel all dat Ruimte en Tijd spul doorsnijd, en er helemaal niet aan onderworpen is! Niet onderworpen aan onze 4 dimensies, Lengte, Breedte, Hoogte—RUIMTE—en TIJD! Want het Hemelse Rijk heeft veel meer dimensies dan dat we ons maar voor kunnen stellen! Ze zijn veel groter en meer toepasselijker, niet beperkt door onze 4 dimensies, en daarom zelfs niet eens onderworpen aan ons Universum! Daarom, zoals Einstein geloofde, snijdt God's onzichtbare Universum dwars door het onze! Het is om en door ons heen, lieve mensen, en evenmin lichtjaren van ons verwijdert! Daar ze niet eens onderworpen zijn aan E=MC2!!! Er zal geen Tijd meer zijn hier! En er is nu al geen Tijd meer daar!! Zoals Jezus zei; "voordat Abraham was… ben Ik!" NIET ONDERWORPEN aan TIJD, en evenmin aan RUIMTE! Te gek he? Doesn’t that blow your mind?
Zoals: "De kleuterschool is in de Wereld, maar de wereld is niet in de Kleuterschool!" Snap je? De Bijble spreekt niet meer over die 3rde Hemel dan dat, en als resultaat weten we niet meer dan wat Paulus erover zei, en hij zei er niet meer over, omdat hij misschien niet verondersteld was er meer over te zeggen? Dus we moeten maar afwachten tot dat we er aankomen!

4 "Hoe dat hij UP genomen was in het paradijs, en onuitsprekelijke woorden hoorde, die het een mens niet toegestaan is om deze te uiten."

Natuurlijk, er staat niet... "het 2de Paradijs." Alhoewel er twee zijn misschien, weten we dat niet zeker! Maar over dit Paradijs BOVEN, zegt Openbaring 2:7:

"…Aan hem die overwint zal ik te eten geven van de Boom des Levens, die in het midden van het paradijs van God is."

Nu weten we, dat dat paradijs niet dzelfde plaats is als waar de boom des levens nu is, sinds Jezus' opstanding! En dat is de plaats die we hierna gaan onderzoeken en waar we—diegenen onder ons die gered zijn—zullen gaan en wonen als we sterven en naar Jezus gaan om bij Hem te zijn! Jezus zei iets zeer veelbetekenend iover die plaats in Johannes 14:1. Hij zei:

"Let not your heart be troubled: you believe in God, believe also in me. 2 In my Fader's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, dere you may be also."

What did he say? In my Faders HOUSE! So this Hemel—in de Second Hemel—Jezus describes as a HOUSE! den He says:

"In min Vader's huis zijn veel woningen: if it were not so, I would have told you."

He says that in this House dere are even many mansions, villas, big apartments! WOW! You want one? He says that if it wasn't true, he would have told us that it wasn't true! He is saying: "I cannot tell a lie"! In oder words: "You better believe it, broder!" Getting interested? Yeah we bet!"

"So, what kind of place IS that?" you ask. Good question! Because most people assume that Hemel is not a PLACE! dey think it's some kind of ephemeral, evanescent, fleeting spiritual cloud or something. Nothing solid, nothing fleshly, nothing real or concrete! Well dey're wrong! Jezus said it Himself! He said:

"I go to prepare a place for you."

A WHAT? A PLACE! He said that before His resurrection! He said:

"And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, dere ye may be also."

Wow He said, He will come again and receive us unto Himself, that where He is, we may be also! "Ah", you say, "See? We'll have to wait until He comes back! So if we die now, we also go under de Earth! To Lower Paradise!"

NOPE! We, de saved, don't go downstairs anymore.. Anyway, we can't prove it to you, but that's what we believe! And what Near Death Experiencers tell us! We could even give you a verse in de opposite direction: Revelation 6:9

"And when he had opened de fifth seal, I saw under de altar de souls of dem that were slain for de word of God, and for de testimony which dey held!"

This is talking about a time just before de second Coming of Jezus, that de martyrs—saved people—cry out from under de altar! Now you'll have to prove to us, that de altar means de Earth! We can't find any scripture for that anywhere! We believe de altar is and means God's service! And dese martyrs have come down off that altar of sacrifice, and are watching de ones that are on it now! Us!

Remember Paul saw a man "in or out of de body"—that's important—that was caught UP to Paradise! So why was this man caught up, and not us? Was he better than us or something? No, of course not, but we believe that Jezus meant that after His return and our coming resurrection, He will only deN be able to receive us unto His SELF, in body as He already is!—In His resurrected body! He will den resurrect us all and marry us, de Bride of Christ, which he won't be able to do until den!

dere is de "in-de-body, out-of-de-body" bit! When we die now before de resurrection, we go to that place out of de body, in spirit!—meaning our essence or spirit form! Without flesh and bones! And if we die, Jezus will also bring us back with him from space, when He returns! Anoder proof that we go up! Jude 1:14

And Enoch also… prophesied of dese, saying, 'Behold, de Lord comes with ten thousands of his saints'

Als we sterven, zal Hij ons tot Zichzelf vergaren, zoals vele mensen in Bijna Dood Ervaringen ervaren hebben, dat Jezus soms persoonijk kwam naar het einde van de tunnel of zelfs hier op Aarde waar de persoon in kwestie stierf, en ontving hen tot Zichzelf! He hugged and enveloped dem with His Spirit! And it felt so good that dey never wanted to leave Him any more! dey had to be tricked, forced or talked into going back! Ha!

Dus, na ZIjn opstanding, ging Jezus een PLAATS voor ons bereiden. Hij ging om die plaats te bouwen! Wij persoonlijk geloven dat het reeads fundamenten had in die dagen, en dat Jezus en Zijn opgestane Oude Testament Heiligen een kale vloer hadden, zo te zeggen, om er een kamp op te zetten em met de aanleg te beginnen! de schrijver van dit artikel gelooft persoonlijk dat de schaal reeds in stant was omstreeks 30 AD en mischien zelfs daarvoor! Maar het was alleen nog niet interior-decorated! Maar we zullen daar later op terug komen!

Dus wat en waar is deze plaats? Nu, als we een vraag hebben, wat doen we dan altijd? We gaan altijd terug naar Zijn Woord, om te zien wat de Bijbel erover zegt of de profeten en zelfs wat de profeten sinds de Bijbel zeiden dat het ondersteund! Zoals Mozes zei: Numeri 11:29

"Ben je jaloers op mij? I wenste van God, dat al de HEER'S mensen profeten waren, en dat de HEER zijn geest op hen zou leggen!

En Jezus zei in Lukas 11:49

"Daarom zegt de wijsheid van God tevens, Ik zal hen profeten en apostelen zenden, en sommige van hen zullen ze doden en vervolgen!"

Jezus heeft vele post-Bijbel profeten gestuurd door de eeuwen heen, Augustinus, Franciscus van Assisi, Joh Huss, Maarten Luther, John Wesley, Dwight L.Moody, etc. and zij hadden allerlei soorten openbaringen over dit soort dingen, net zoals Paulus die ook had. Hij noemde deze plaats --het tweede Paradijs Boven--in Galaten 4:26;

"...Het Jeruzalem dat boven is is vrij, hetgeen de moeder van ons allen is."

NIEUW JERUZALEM