Geleerden Bang dat Ze de Poorten der Hel Geopend Hebben!

Geologen boren een 9-mijl diep gat en horen menselijk gekreis

Het gekreis van veroordeelde zielen werd gehoord komende uit een der wereld's diepste gaten, waar verschrikte onderzoekers vreesden dat zij de kwade machten der Hel op de Aarde ontketend hadden.
"De informatie die we aan het verzamelen zijn, is zo verbijsterend dat we eerlijk gezegd bang zijn voor wat daar beneden mogen aantreffen," verklaarde Dr. Viktor Azzakov, directeur van het project om een 9-mijl-diep gat in ver afgelegen Siberie te boren. Geologen waren met stomheid geslagen toen, nadat ze verscheidene mijlen in de rotsbodem haddengeboord , de boor wild begon rond te spinnen.
"De enige verklaring is dat het centrum van de Aarde
hol is, verklaarde de verbaasde Dr. Azzakov.

Een andere verrassing was de extreme hitte die in de diepten der Aarde werd aangetroffen.
"Onze berekeningen wijzen temperaturen aan van 2.000 graden Fahrenheit," verklaarde Dr. Azzakov. "Dit is 10 maal hoger dan we verwachtten. Het schijnt bijna alsof er een vurig inferno binnen de Aardsmantel aan het woeden is."

De laatste ontdekking echter is zo verbijsterend dat geleerden bang zijn om door te gaan met het project. In een poging om naar de verschuivingen van de verschillende aardslagen te luisteren, werd een hyper-gevoelige microfoon in de schacht naar beneden gelaten. Wat men hoorde veranderde de logisch-denkende Russische wetenschapsmensen in bevende wrakken!

"Er was een zwak hoog-tonig geluid, waarvan wij aanvankelijk dachten dat het onze apparatuur was," verklaarde Dr. Azzakov. "Maar nadat we een paar afstellingen gemaakt hadden, realiseerden we ons dat het inderdaad van beneden uit het centrum van de aarde kwam. We konden onze oren nauwelijks geloven. Wat wij konden horen was het onmiskenbare geluid van een menselijke stem die het uitschreeuwde van de pijn."
"Alhoewel één stem meer prominent was, konden we horen dat er in de achtergrond kreten waren van duizenden, wellicht miljoenen gemartelde zielen."

Sinds de afgrijselijke ontdekking, heeft de helft van de geleerden uit angst ontslag genomen.

"Wat het ook zijn mag daar beneden, we mogen maar hopen dat het daar beneden zal blijven," voegde Dr. Azzakov eraan toe.