04/03/07

MORKYíS AVONTUREN

Dierenverhaaltjes voor kinderen maar ook voor volwassenen!

Toelichting

Inhoudsopgave

Foto Morky en Cecilia

Inleiding

Voorwoord

Handleiding

Over de schrijfster

 

CECILIA VAN EECKHOVEN 

Hoofdstuk 1 tot en met 9 werd in 2001 uitgegeven in eigen beheer bij Satelit N.V. te Lier (ISBN 90-75463-35-9 - Wettelijk depot D/2001/1823/16). 

Hoofdstuk 10 werd nog niet in boekvorm uitgegeven.

2001 - Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

Voor info: van.eeckhoven.cecilia@skynet.be

Webontwerp en beheer: wijnants.leo@belgacom.net

Zie ook de vernieuwde website: https://sites.google.com/site/morkysavonturen/home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<script type="text/javascript">

  var _gaq = _gaq || [];

  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-29704012-1']);

  _gaq.push(['_trackPageview']);

  (function() {

    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);

  })();

</script>