Vorige
Start
Omhoog
Volgende
CIB BIC heet u welkom !CIB BIC vous souhaite la bienvenue !CIB BIC welcomes you !

 

Keuze van het elektrisch materiaal

Het elektrisch materiaal moet veilig zijn. Daarom heeft men normen opgesteld waaraan het materiaal moet voldoen. Wanneer het materiaal overeen komt met die normen, wordt er een keurmerk aan gegeven, zoals CEBEC, KEMA,... Twijfelachtig materiaal zoals deze driewegstekker is verboden.

Smeltveiligheden en automaten

Een beschermingsinrichting tegen kortsluiting en overbelasting moet altijd aan het begin van een leiding geplaatst worden, of daar waar een leiding van doorsnede verandert.

Wanneer een smeltzekering of automaat niet aangepast is aan de doorsnede van de leiding kan brand ontstaan. In onderstaande tabel wordt de nominale stroomsterkte van het beschermingstoestel als functie van de doorsnede vermeld.

Doorsnede van de geleider

Nominale stroom van de smeltveiligheid

Nominale stroom van de automatische schakelaar

1,5 mm˛

10 A

16 A

2,5 mm˛

16 A

20 A

4 mm˛

20 A

25 A

6 mm˛

32 A

40 A

10 mm˛

50 A

63 A

16 mm˛

63 A

80 A

25 mm˛

80 A

100 A

35 mm˛

100 A

125 A

De smeltveiligheden en automatische schakelaars moeten een uitschakelvermogen hebben dat overeenstemt met het te verwachten kortsluitvermogen op de plaats van de installatie. Het minimaal onderbrekingsvermogen moet 3000 A bedragen.

doorsnede

kleur

1,5 mm˛

oranje

2,5 mm˛

grijs

4 mm˛

blauw

6 mm˛

bruin

10 mm˛

groen

De zekeringen of automaten mogen niet omwisselbaar zijn. Dit wordt vermeden door calibreerelementen. Deze vermijden dat u een beveiliging zou vervangen door één met een te hoge waarde.De kleurcode van de calibreerelementen is in functie van de doorsnede van de geleiders :

 

 

Leidingen

De aansluitkabel naar de tellerkast moet van het type EVVB, EXVB, VVB of XVB zijn. Deze kabel mag geen geel/groen geďsoleerde geleider bevatten en heeft een minimum doorsnede van 4x10 mm˛.

De plaatsingsmogelijkheden kan u afleiden uit de volgende tabel :

Plaatsingswijze

VFVB (XFVB)

VVB (XVB)

VOB,VOBs(t)

in de lucht

toegelaten

toegelaten

verboden

zonder buis in de muur

toegelaten

toegelaten

verboden

in een buis

toegelaten

toegelaten

toegelaten

In niet-metalen en niet-brandbare plinten

toegelaten

toegelaten

toegelaten

U moet er rekening mee houden dat wanneer je deze kabels in de muur legt, ze 4mm diep moeten liggen. In beton wordt dit 3 cm.  

De leidingen (bijvoorbeeld waterleiding) moeten altijd op minstens 3cm van niet-elektrische leidingen geplaatst worden. De bevestiging van de buizen moet tevens ook gebeuren volgens de regels van goed vakmanschap. Wanneer men leidingen in de muur legt zonder buis moet het volgend traject gevolgd worden.

 

 

 

 

 

 

Omdat veiligheid topprioriteit is bij het werken met elektriciteit, heeft men een algemeen geldende kleurcode voor de bedrading ontworpen. Deze is echter niet verplicht. De kleuren geel of groen als fasegeleider zijn niet toegelaten. Hieronder vindt u het overzicht.

Aanbevolen kleurcode van de geleiders :

soort draad

 

kleur

fasedraad

1

bruin

nuldraad

2

blauw

aardingsdraad

3

geel/groen

schakeldraad

4

zwart

 

 

 

Gebruik best steeds de blauwe geleider, zelfs wanneer er geen nulleider is. Zo wordt het achteraf gemakkelijker wanneer men moet omschakelen naar een net van 230/400V.

De doorsnede van de geleiders dient steeds aangepast te zijn aan het gevraagde vermogen. Men moet echter wel rekening houden met de minimum doorsnede uit de volgende tabel :

toestel / gebruik

min. doorsnede

verlichting

1,5 mm˛

stopcontacten

2,5 mm˛

gemengde kringen (stopc./verl.)

2,5 mm˛

oven, wasmachine, kookfornuis 1-fasig

6 mm˛

oven , wasmachine, kookfornuis 3-fasig

4 mm˛

 

 

 

 

 

 

Men mag evenwel voorgenoemde toestellen aansluiten met geleiders van een kleinere doorsnede op voorwaarde dat :

* ofwel de stroombaan bestaat uit een kabel geplaatst in opbouw;

* ofwel wanneer de stroombaan bestaat uit geďsoleerde geleiders geplaatst in een buis met        een diameter van minimum een duim of 25 mm;

* ofwel wanneer er een reservebuis voorzien is naar dezelfde plaats van energielevering.

Bij verlichting op zeer lage veiligheidsspanning (ZVLS) moet u aandacht schenken aan de brandveiligheid. Maak daarom enkel gebruik van veilig materiaal met een keurmerk. Bewaar ook voldoende afstand tot de voorwerpen die verlicht worden. Om de veiligheidsspanning te bekomen moet u gebruik maken van een veiligheidstransfo. Deze moet bereikbaar blijven en een goede afkoeling hebben. De doorsnede van de leidingen moet goed gekozen worden.

Schakelaars, verlichting, stopcontacten.

* Schakelaars

Een enkelpolige schakelaar heeft twee contactpunten. De fasedraad komt op het aansluitpunt met de P (of een rode stip). De nuldraad loopt ononderbroken door naar een lamp. Bij een tweepolige schakelaar, die altijd gebruikt moet worden in een badkamer, wordt niet alleen de fasedraad onderbroken. Ook de blauwe nul-geleider wordt onderbroken zodat geen enkele spanning naar de lamp kan gaan.

* Stopcontacten

Kinderen peuteren wel eens in stopcontacten. Daarom is het verplicht dat alle stopcontacten uitgerust zijn met een kinderbeveiliging. Hier worden de gaatjes afgesloten door een kunststofplaatje of speciale clips, die pas wanneer er twee pennen worden ingeduwd, doorgang verlenen.

Alle stopcontacten moeten geplaatst worden op een afstand van 15 cm boven de vloer in droge ruimten en op 25 cm in vochtige ruimten, behalve wanneer ze in speciale plinten of in de vloer zijn ingebouwd.De stopcontacten moeten ook uitgerust zijn met een pencontact, dat moet aangesloten zijn op de aarding. Het maximaal aantal enkelvoudige of meervoudige stopcontacten is beperkt tot 8 per kring.

* Lampen

Om een hanglamp te bevestigen, heb je het zogenaamde ophangplaatje nodig. Voor de verbinding van de draden gebruikt u best een kroonsteentje (suiker). Hierdoor worden de verbindingen geďsoleerd. Er moeten in elektrische installaties telkens minstens twee lichtkringen voorzien worden.

* Verbindingen

Verbindingen dienen te gebeuren in verbindings -of aftakdozen. Alle verbindingen dienen steeds bereikbaar te blijven; ze mogen dus niet toegepleisterd of weggetimmerd worden. Indien de ruimte beschikbaar is en indien de inbouwdoos van het stopcontact of het lichtpunt ertoe voorzien is, mogen er ook verbindingen gemaakt worden achter het stopcontact of aan het lichtpunt. Deze moeten echter wel gemaakt worden met lasdoppen en nooit met suikers !