Dojo 1 Botjeshof 1971

 Akijama Aalst werd opgericht op 1 maart 1971 als Akijama Welle onder impuls van Wilfried De Maeght en Hilaire Van Nuffel. Er werd een bestuur gevormd en na de stemming werd Hilaire Van Nuffel de eerste voorzitter. Om de club financieel te spijzen, legden enkele bestuursleden 5.000 F samen voor de aankoop van materiaal en het afsluiten van een verzekering. De inwoners van Welle kregen een reclamefolder in de bus. Herman Casteur (bruine gordel en lid van ju jitsu club Fujiyama Machelen) werd als leraar aangeduid en zaal "Botjeshof" te Welle werd de dojo. Het onderstel van de tatami knutselden de bestuursleden zelf in elkaar. Een dekzeil kon pas aangekocht worden na een financiële tussenkomst van de Federatie. 

Op 9 oktober 1971 vond in Welle de eerste demonstratie plaats met talrijke zwarte gordels van ju jitsu club Fujiyama Machelen. Deze demonstratie kende een geweldig succes en talrijke leden sloten zich aan. De start van de club was verzekerd. De trainingen gingen toen door op zondag en woensdag, telkens twee uur. Later werd een extra trainingsavond toegevoegd op maandag met 1 1/2 uur les. Op 2 april 1974 werd gestart met een cursus self-defense voor mensen van de tweede leeftijd of mensen die minder tijd aan sport konden spenderen, met groene gordel Maurits Van Kerckhoven als lesgever. Ondertussen was er ook een trainingsuur voor de juniores ingelast met als lesgevers Wilfried De Maeght en Kathleen De Block. De lessen self-defense gingen door elke dinsdag, terwijl de juniores elke woensdag les kregen. De hoogste gordels van de club (groen) konden toen ook nog elke dinsdag een extra uur trainen. 

Zoals elke vereniging kreeg ook Akijama Welle met moeilijkheden af te rekenen. Toen prof. Herman Casteur om privé-redenen zijn ontslag aanbood moest er uitgekeken worden naar een nieuwe clubprof. Het bestuur legde dit probleem voor tijdens een federale vergadering. De raad besloot om de club vooruit te helpen door vanaf  5 mei 1975 de jonge prof. Ukay Agim (zwarte gordel 1ste dan) als nieuwe clubprof te Welle aan te stellen, gesteund door zijn leermeester Guillaume Tastenoy, 4e Dan. Hun eerste training genoot veel bijval door de aanwezigheid van talrijke zwarte gordels van de club St. Barbara Molenbeek, de hoofddojo waar meester Tastenoy les gaf. 

Langzamerhand steeg de technische kwaliteit van de leden van Akijama Welle. Ukai Agim gaf elke maandag les, Guillaume Tastenoy elke woensdag. ‘s Zondags werden de lessen verzorgd door de hoogste gordels van de club (Johnny De Rijck en Maurits Van Kerckhoven, beiden blauw), bijgestaan door een groene gordel (zoals Johan Vertongen en Wilfried De Maeght).

In maart 1976 werd aan Johan Vertongen gevraagd om te assisteren bij het lesgeven aan de juniores onder de leiding van Wilfried De Maeght (blauwe gordel). Eind 1977 gaf clubprof. Ukai Agim zijn ontslag na een onenigheid met voorzitter Julien Noynaert. Johnny De Rijck werd aangeduid als clublesgever nadat hij in oktober 1977 als eerste lid van Akijama Welle met succes zijn proef van zwarte gordel 1ste Dan had doorstaan. Toen Johnny De Rijck begin 1978 een ju jitsu club te Ninove overnam werd zijn taak overgenomen door bruine gordel Johan Vertongen. Hij werd op 5 mei door prof. Tastenoy aangesteld als clubprof nadat hij in april geslaagd was in het examen voor zwarte gordel 1ste Dan. Johan, die gedurende drie jaar minstens 1 maal per week extra trainde te Molenbeek, nam de lessen op zondag en maandag voor zijn rekening terwijl Guillaume nog steeds elke woensdag les gaf.

Dojo 2 : “de paviljoenen” :1978

Het bestuur besliste om op een paar honderd meter van de zaal "Botjeshof' grond te huren. Door een toeval kon men 2 oude paviljoenen van de Rijksbasisschool Denderleeuw voor een zacht prijsje opkopen. Met de hulp van enkele bereidwillige medewerkers van de club werden de paviljoenen ontmanteld en opnieuw rechtgezet op de gehuurde grond. In totaal namen deze werken een vol jaar in beslag. Op 7 oktober 1978 werd het nieuwe clublokaal officieel geopend. ’s Anderendaags vond een opendeurdag plaats met tentoonstelling van materiaal en kledij van de club en een demonstratie. Minder positief echter waren de steeds frequentere wrijvingen tussen de toenmalige voorzitter Julien Noynaert enerzijds en leden en bestuursleden anderzijds. Op een bijzondere vergadering werd hij dan ook als voorzitter weggestemd en opgevolgd door Yvan Vertongen. Mét hem werd een nieuw en dynamisch bestuur verkozen.  

welle1.jpg (92705 bytes)

Door het aangename kader en de gezellige sfeer in de club steeg het aantal leden zo sterk dat de lessen moesten opgesplitst worden voor de lagere en hogere gordels om een optimale kwaliteit te kunnen garanderen. Er volgde een periode van talrijke demonstraties waardoor de reputatie van Akijama Welle wijd en zijd bekend raakte. Er werden nieuwe matten aangekocht en op maat gemaakt voor de oefenzaal. 

Op 7 mei 1980 was het feest! Guillaume Tastenoy werd in de bloemetjes gezet omdat hij reeds 5 jaar les gaf bij Akijama Welle en Johan Vertongen werd gehuldigd voor het behalen van zijn 2de Dan in april. Het 10-jarig bestaan van de club werd dan weer gevierd op 26 maart 1981 met een “bal” in aanwezigheid van de nationale voorzitter Paul Denayer (NFBJJ). Op 28 mei 1983 deden leden van de club mee aan het eerste Belgische kampioenschap ju jitsu te Vilvoorde.

Dojo 3: Akijama Aalst & schuurken 1983

Datzelfde jaar was de club echter opnieuw genoodzaakt om uit te kijken naar een andere oefenzaal aangezien de gehuurde grond van eigenaar veranderd was en de huurprijs de hoogte inging. Met de jeugdgroepering “Eureka” uit Erembodegem werd toen overeengekomen om hun lokaal "Schuurken" te huren. Het had zijn naam niet gestolen… 

Na de nodige werkzaamheden om het lokaal geschikt en aantrekkelijk te maken voor het beoefenen van ju jitsu werd de nieuwe oefenzaal op 1 oktober officieel geopend. Akijama Welle werd Akijama Aalst. Van deze festiviteiten werd tevens gebruik gemaakt om Johan Vertongen te huldigen voor het behalen van zijn 3de dan in april van dat jaar. De volgende dag werd voor de eerste maal een barbecue ingericht in samenwerking met het jeugdhuis Eureka. “De paviljoenen” in Welle werden ondertussen aan de eigenares van de grond voor een mooie prijs verkocht en staan nog steeds leeg. 

Guillaume Tastenoy liet de trainingen op woensdag langzamerhand over aan Johan, die vanaf 1984 instond voor alle trainingen aan de seniores. De club haalde de laatste jaren niet veel voordeel meer uit haar lidmaatschap bij de “Nationale Federatie der Beoefenaars van Jiu Jitsu (N.F.B.J.J.)” en de  clubprof keek uit naar een andere en beter georganiseerde federatie. In november 1986 werden contacten gelegd met de “Belgische Overkoepelende Jiu Jitsu Federatie (B.O.J.J.F.)” die tevens aangesloten was bij de “World Ju Jitsu Federation (W.J.J.F.)”. De voordelen die deze federatie bood waren genoeg om in januari 1987 toe te treden. Talrijke leden namen deel aan de vele nationale en internationale stages die volgden. Johan ging zich opnieuw gedurende vier jaar elke week verder bekwamen in het ju jitsu en nu ook het kobudo bij de lesgever van “Kwanzetsu Ganshoren”: Gino Lo Gioco (toen 6de Dan en technisch directeur van de B.O.J.J.F.)

Ondertussen waren reeds verschillende leden van de club geslaagd in het examen zwarte gordel waaronder Eddy Baeyens, Gerrit De Bruyn, Leslie Ottoey, Dirk Braeckman, Yves Tas en Josephine Van Heck . De nieuwe federatie maakte in maart 1987 kennis met 2 nieuwe kandidaten: Peggy Temmerman en Etienne Schokkaert die hun zwarte gordel moeiteloos behaalden. In maart 1988 was het de beurt aan Philip Boumon. Diezelfde maand besliste Leslie Ottoey, toen lesgever van de afdeling self defense, om zelfstandig een ju jitsu club op te richten in Aalst. Zijn nieuwe club, "Yukio Tani", startte met een paar leden van de self defense afdeling. Johan Vertongen volgde toen Leslie op als voorzitter. Wegens het geringe aantal leden werd de groep self defense opgedoekt, zodat de aandacht meer kon gericht worden op de juniores.  

Dojo 4 “TEN”: 1988

 De vele regen van eind 1987 en de slechte staat van het dak van het “Schuurken” waren de oorzaak dat de matten geregeld nat werden. Elke winter had de club ook te kampen met een koude oefenzaal: de warme-luchtblazer vertoonde regelmatig storingen ofwel was er gewoon geen gas meer. Uitkijken naar een andere oefenzaal dan maar. Het toeval wou dat sportschool "Ten", in volle uitbreiding, contact zocht met Akijama Aalst. De voordelen die deze zaal bood (o.a. grotere oppervlakte, aangename temperatuur, aanwezigheid van andere vechtkunsten,…) werden door de leden positief onthaald zodat vanaf 1 maart 1988 Akijama naar daar verhuisde. Dat jaar vierde Johan Vertongen ook zijn 10-jarig lesgeven bij de club. 

De trainingen gingen eerst door in de spiegelzaal van “Ten” maar na opmerkingen van de plaatselijke dansclub over onze tatami namen we de grote zaal in. Daar was het gevaarlijker want langs één kant was er een groot gat in de vloer en een onvoorzichtige bezoeker kon wel eens een paar meter dieper in het vroegere stedelijk zwembad (zonder water) belanden. Op een paar weken tijd werd een heuse Japanse muur in elkaar geknutseld, met in het midden een geschilderde samurai, die het “gat” aan het oog moest onttrekken. 

ten1.jpg (56186 bytes)

In sportcentrum "TEN" waren verschillende sportclubs gehuisvest waaronder twee dansclubs en de vechtsportclubs taekwondo, tai chi chuan, kickbox, nin jitsu en onze club. Tijdens opendeurdagen werden er demonstraties en wedstrijden georganiseerd die bijzonder veel bijval oogstten. Ondertussen behaalde Gunther van Essche zijn zwarte gordel. 

Op 30 september en 1 oktober was Shihan Jan de Jongh, 8ste Dan en vertegenwoordiger van de ju jitsu-federatie van Australië, bij ons te gast tijdens een internationale stage georganiseerd door de BOJJF in samenwerking met de WJJF. John Steadman (G-Br), Dieter Lösgen (D) en Jhonny Bernashewice waren eveneens aanwezig. Het jaar nadien werd dit evenement herhaald. Onze club demonstreerde dat jaar ook nog haar kunnen tijdens de eerste editie van het “Gala der Oosterse Gevechtskunsten” in sporthal Denderdal te Erembodegem.

Ter gelegenheid van “Europalia Japan” vond op 21 oktober 1989 in CC. De Werf te Aalst het groots opgezette 2e “Gala der Oosterse Gevechtskunsten” plaats met deelname van 15 budo-clubs uit het Aalsterse, waaronder natuurlijk de onze. Judoka Ingrid Bergmans, die toen net haar 6e werelditel behaald had, was een van de genodigden. Aan dit gala was ondermeer ook een tentoonstelling gekoppeld van antieke Japanse wapens uit de verzameling van onze sensei.

In mei 1990 vertrokken Johan, Leslie Ottoey, Philip Boumon, Gino Lo Gioco en Jacques Pietquin naar Sicilië om er deel te nemen aan een Internationale stage en kampioenschap ju jitsu. België, met drie van de vier deelnemers van Akijama, eindigde op de tweede plaats. In november werd Johan benaderd door de lesgevers van ju jitsu club ”Kama Ninove” met de vraag om daar twee maal per maand te komen les geven.  

Op 9 maart 1991 organiseerden we in Erembodegem een “bal” voor het 20-jarig bestaan van de club. De verdienstelijkste en sportiefste leden en medewerkers werden gehuldigd en er werd een aandenken uitgereikt. Onze sensei behaalde in april de 5de Dan voor een internationale jury en in november vertrok hij naar Rochester (G-Br) om daar op een internationale stage les te geven.  

Bij de BOJJF verliep volgens ons echter niet altijd alles correct en Johan nam het initiatief om samen met de ju jitsuclubs Budo Berchem, Molenbeek, Fujiyama Geraardsbergen en Kama Ninove een nieuwe federatie op te richten: de KAIZEN JU JITSU RENMEI. De eerste vergadering ging door op 6 januari en de federatie werd gesticht op 29 maart 1992. Een nieuwe ju jitsu federatie was geboren en internationale contacten werden nieuw leven ingeblazen.

Dojo 5 “New Ten”

Maart 1993. De stad Aalst had het plan opgevat om het sportcentrum te verkopen om er een kunstakademie van te maken. Alle clubs stonden op straat. Nadat we samen op de Grote Markt betoogd hadden om ons ongenoegen aan het stadsbestuur kenbaar te maken, verhuisden we noodgedwongen naar een tijdelijk onderkomen: de "NEW TEN".  

Wat heet nieuw? Een kanjer van een feestzaal van brouwerij “Safir” in de Zegepraalstraat en niet bepaald uitgerust voor sportieve activiteiten. Vooral de zondagmorgen werden de trainende leden geplaagd door de geur van klaarstaande vuilniszakken. De Japanse muur was mee verhuisd en vormde nu de afscheiding tussen de trainende clubs in de grote hal. Tijdens de meimaand-sportmaand organiseerde Akijama in dergelijke omstandigheden een Ken Aiki Jitsu stage. Dat dit een héél tijdelijk verblijf was, ondervonden we doordat de uitbater van de "NEW TEN" bericht had gekregen dat iedereen de zaal tegen uiterlijk 22 november moest verlaten. De verlaten fabriek rechtover de zaal zou niet -zoals voorzien- worden omgevormd tot ons nieuw onderkomen zodat iedere club zijn eigen weg moest zoeken. Dankuwel, stad Aalst.

Dojo 6 “De Klup”

Woensdag 22 november verhuisden een 10-tal leden alle materiaal naar ons nieuw verblijf: jeugdhuis "De Klup" in de Zonnestraat. Voor het transport zorgde Ignace Maratta, lesgever van ju jitsuclub Kama Ninove. Een maand later kwam Kickbox “Ten” zich hier ook vestigen. Jammer genoeg moesten we een trainingsdag inleveren omdat de zaal in het weekend bijna altijd bezet was voor de organisatie van fuiven. De vrijdagtraining verhuisde naar maandag. De japanse muur werd weggeborgen. 

Eddy Scheerlinck volgde Yves Tas op als lesgever van de juniores. In september en oktober werden respectievelijk de ju jitsuclubs Hontai Ryu en Torii Shinto Ryu gesticht onder impuls van sensei Vertongen. In april 1994 slaagden Tom Coppens en Eddy Scheerlinck voor hun examen zwarte gordel 1ste dan. In september opende Yvan Vertongen, tot dan secretaris en hulplesgever bij onze juniores, een eigen ju jitsuclub te Haaltert: Kashima. Johan wordt in september 1995 benoemd tot zwarte gordel 6de Dan.

Dojo 7 fitness center “Body Dream”

De zaal in jeugdhuis "De Klup" zag er - om het zacht uit te drukken - “nogal verwaarloosd” uit: de (geïmproviseerde) kleedkamer leek eerder op een bouwwerf en wéér waren daar die vuilniszakken. Zoiets kan niet blijven duren. Na een bezoek van het bestuur aan fitness-center "BODY DREAM" was de beslissing snel genomen: samen met de Kickbox-vereniging verhuisden we opnieuw. Rudy Huybens, verantwoordelijke van de ju jitsu vereniging “Self Defense FAR” te Vilvoorde stelde een vrachtwagen ter beschikking. Zo helpen ju jitsu-clubs mekaar steeds wanneer de nood hoog is. “Body Dream” werd onze zevende standplaats in feb 1996. De Japanse muur die twee jaar lang in een garage opgestapeld lag, werd van onder het stof gehaald en terug als decoratief element in de dojo bevestigd. Ook het sleuren met de matten voor het begin en na het einde van de les behoorde tot het verleden: de tatami kon nu blijven liggen. En kijk, zelfs opnieuw douches! Wat een luxe! Bovendien konden de ouders van de juniores nu fitnessen in plaats van te wachten in de cafetaria van “De Klup”. 

De nieuwe dojo werd de honbu (hoofddojo) van de federatie en wordt nu ook gebruikt voor het geven van federale trainingen, aangezien Johan Vertongen benoemd werd   tot technisch directeur van de federatie KAIZEN JU JITSU RENMEI. In de zomer verhuisde de lesgever van de juniores, Eddy Scheerlinck, naar Hoeilaart zodat Johan terug lesgever werd van de juniores, bijgestaan door een paar van zijn leerlingen. 

In 1996 vierde Akijama haar 25- jarig bestaan met een jubileum-eetfestijn op 16 en 17 november. Naar aanleiding van dat jubileum werden de stichters, alle vroegere lesgevers en zwarte gordels uitgenodgd voor de nieuwjaarsreceptie van 31 januari 1997. Daar werd de geschiedenis van Akijama uitgebreid uit de doeken gedaan, onderbroken door demo’s voor de genodigden. Voor vele leden was het een eerste kennismaking met het verleden van hun club. Vooral de uiteenzetting van stichter Wilfried De Maeght over het prille begin werd zeer gesmaakt. Alle aanwezigen kregen een aandenken mee naar huis. In april 1997 behaalde Koen Van den Broeke zijn 1ste Dan, voordien was hij lid van Kama Ninove.  

In april 1999 werd Akijama door de “Ronde Tafel” van Asse gevraagd om de security te verzorgen voor de Prehistorie-fuif van Guy De Pré. Sociaalvoelend als we zijn konden we moeilijk weigeren. Het jaar daarop deden we dit nog eens dunnetjes over te Groot-Bijgaarden. Er waren geen incidenten….  

Op 18 oktober 1999 startte Steven Van Hauwermeiren (3de Dan en nieuw lid bij Akijama Aalst sedert december ’98) samen met Franky Maes (toen bruine gordel) een nieuwe club: Akijama Hofstade. De naam Akijama werd behouden om de verbondenheid met de club van afkomst te behouden. Op 19 april 2000 startte Koen Van den Broeke te Roosdaal eveneens een nieuwe club die hij om dezelfde reden ook Akijama noemde. Op 12 mei gaat Akijama wereldwijd met de lancering van een eigen website. 

Op initiatief van Steven Van Hauwermeiren en na beraadslaging met ander zwarte gordels van binnen  en buiten de federatie werd op 5 januari 2001 de 7de Dan verleend aan Johan. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 februari gebeurde dit officieel uit de hand van Sensei Ukai Agim. In oktober 2001 vervoegen 3 leden (2 zwarte en 1 bruine gordel) onze vereniging. Zij zijn afkomstig van een ju jitsuclub uit Zaffelare. De hoge technische bekwaamheid van de lesgever van Akijama Aalst deed hen besluiten om de overstap te zetten. Franky Maes die zich teruggetrokken had uit de vereniging Akijama Hofstade stichtte op 14 september 2002 te Uitbergen een nieuwe club: Takenouchi Uitbergen. Leden van Akijama Aalst hielpen deze club opstarten en sprongen op regelmatige basis in om de lessen te verzekeren. In oktober 2003 behaalde Johan De Wilde de zwarte gordel. Hij slaagde er in om op korte tijd het programma van de federatie te kennen na zijn overstap uit Zaffelare. In maart 2004 komt Eddy Baeyens (zwarte gordel) terug trainen na een afwezigheid van 21 jaar. Hij merkt dat de techniek in al die tijd serieus geëvolueerd is, maar doet zijn best om de vergeten kennis op te halen.

Dojo 8 Turnzaal "Gemeentelijke Basisschool Erembodegem"

Op zaterdag 2 april was het zover...... Wegens het feit dat de eigenaar “Walter” van Fitness center “Body Dream” besloten had om onze Dojo een andere bestemming te geven (step-aerobic enzomeer...) was onze club genoodzaakt een ander heenkomen te zoeken. De keuze was niet gemakkelijk. Voor de handliggende zalen - waar de tatami kan blijven liggen, kleedkamers en douches aanwezig zijn - zijn er inderdaad maar .... kosten veel. Een andere mogelijkheid is een sporthal, maar ook andere verenigingen denken daar aan natuurlijk zodat je enkel uren ter beschikking krijgt tijdens de werkuren of heel laat in de avond. Enkel geschikt voor mensen die niet gaan werken dus en aangezien ondergetekende tot de aktieve bevolking behoort, was dit ook geen enkel alternatief. De wanhoop nabij (van het bestuur dus) kregen wij een verlossend bericht van de stad Aalst die ons meededeelde dat de turnzaal van de gemeenteschool te Erembodegem nog ter beschikking stond.

gemeenteschool.jpg (21097 bytes)

Zo waren zes vrijwilligers die zaterdag aanwezig om het grootste deel van het materiaal te verhuizen naar zijn toekomstige bestemming.  De ploeg bestond uit Johan (De Wilde),  Eddy, Danny, Bart, Marc (Geeroms) en ikzelf. Eddy had een lichte vrachtwagen met aanhangwagen mogen “lenen” van zijn werk zodat wij alles in één keer konden opladen. De lading bestond uit zo’n 150 matten, de materiaalkisten en muurdecoratie. De Japanse muur mocht (voorlopig) blijven staan. De matten hadden te lijden gehad van de vochtige tegels in de zaal en bij vele was de de antisliplaag gelost. Werk voor later dus om deze te lijmen. Als eerste stopplaats deden we de gemeensteschool te Erembodegem aan – onze toekomstige dojo. Hier werd een aantal matten afgelegd (deze die eigenlijk in onze vroegere zaal lagen en dus aangetast waren door ‘t vocht). Daarna reden wij naar de klerenwinkel (Gisele) in de Hogeweg om de rest van de geplastificeerde matten in de kelder van ’t gebouw te deponneren (alsook de muurpanelen).

De leden van Akijama vervolmaken nu meer dan ooit hun kennis door aan stages mee te doen. Eveneens raken er meer en meer clubs geïnteresseerd om lessen bij Akijama Aalst te volgen of wordt er gevraagd om in hun club eens een demo-les te geven.

 

terug.gif (2151 bytes)