bar.gif (2598 bytes)

De geschiedenis van de korte stok of JO is verbonden met één van de treffendste verhalen uit de krijgskunst.

. . . Er was eens een samurai die Muso Gonnosuke heette. Hij was erg beroemd, kende het gebruik van vele wapens, maar had een speciale voorkeur voor de BO. Lange tijd had hij de technieken van de bo bestudeerd in de Katori Shinto Ryu en daarna in de Kashima Ryu. Gewapend met een bo trok hij door Japan. Hij versloeg de grootste meesters zonder zelf ooit te verliezen en kwam zo in de buurt van Edo (het huidige Tokyo). Zijn faam groeide totdat op zekere dag Miyamoto Musashi tegenover hem stond. Muso viel aan, maar met een plotselinge en nog snellere slag pareerde Musashi de slag met zijn zwaard en bedreigde het leven van zijn tegenstander. Musashi wilde echter niet profiteren van zijn overwinning en liet Muso gaan. Dit verlies vervulde Muso met diepe vertwijfeling. Jaren lang zocht hij tevergeefs naar het middel om Musashi te verslaan. Tenslotte ging hij naar Kyrushu in het zuiden van Japan en trok zich terug op de top van een berg om een aantal maanden te leven in onthouding en meditatie. Tijdens een slapeloze nacht kreeg hij een ingeving en onmiddellijk maakte hij een veel kortere stok die hij JO noemde. Met deze stok kon hij dichter bij zijn tegenstander komen en zijn slagen concentreren op de kwetsbare delen van het lichaam.

Muso ontwierp 12 basisbewegingen en noemde deze nieuwe discipline JO JITSU. De techniek met de korte stok was geboren. Muso wilde nog steeds revanche op Musashi die tot dan toe onover- winnelijk was. Op een dag stonden beide tegenstanders opnieuw tegen elkaar en Musashi leed toen de eerste nederlaag van zijn leven. Muso spaarde hem evenwel het leven zoals Musashi vroeger met hem gedaan had.

Het Jo jitsu was vanaf toen niet meer weg te denken uit de krijgskunsten, met name in de Tokugawa tijd, waarin de tendens ontstond de vijand te trotseren zonder hem te doden. De beoefening bleef echter geheim tot aan de Meiji periode en pas in 1955 verloor het jo jitsu zijn gevechtsvorm en werd een "DO" onder de naam JODO.

Toch bewaren vele ryu, verbonden aan de Shindo Muso Ryu angstvallig de jo jitsu technieken, terwijl jodo binnen een federatie is gebracht die samengaat met de kendo federatie. De kunst met de jo lijkt simpel om te zien, maar vergt toch meerdere jaren training. Bij ons worden de jo technieken onder de vorm van een kata aangeleerd terwijl dit wapen als toepassing tegen een aanval met een ander wapen gebruikt wordt.

tek_jo.gif (4502 bytes)
terug.gif (2118 bytes)