Meten met de Lecher-antenne
Homepage

                   


Ziekte en gezondheid meten met de Lecherantenne.

De Lecherantenne werd genoemd naar de Duitse fysicus Ernst Lecher (1856-1926 ), die in 1890, voor het eerst de snelheid van elektromagnetische golven onderzocht, dankzij de zogenoemde 'parallelle draden van Lecher '.

De antenne is van de hand van de Duitse fysicus Reinhard Schneider.
De Belgische leraar Walter Kunnen, verbeterde er het gebruik van vooral op medisch vlak.

De Lecherantenne is een meetapparaat afgeleid van de wichelroede, maar met veel meer mogelijkheden. Dankzij de aanwezigheid van een begeleidende meetlat, die verbonden is met beide greeparmen, en het inbrengen van een gemagnetiseerd staafje kan men er allerlei  precieze, controleerbare, gekwantificeerde en reproduceerbare metingen mee uitvoeren.

Zowel de vectoren van de geopathische aardstralen, als onderaardsewatervoerende breuklijnen, alsook de elektromagnetische storingen veroorzaakt door hoogfrequentiezenders, radars en gsm, kunnen er nauwkeurig mee opgespoord worden in de woning en door een goed opgeleid en geoefend geobioloog geoptimaliseerd worden.

Een opgeleid arts kan al deze exogene pathogene stoorsporen op het lichaam van zijn patiŽnt terugvinden met de Lecherantenne.
Op kruisingen van deze vectoren ontstaat meestal pijn en ziekte.
Met de Lecherantenne vindt men exact de plaats waar een paar goedgeplaatste magneten de pijn heel goed en onmiddellijk kunnen bestrijden.

De magnetische waarden van de organen en functies kunnen onderzocht worden en desgevallend de juist toe te dienen medicatie opgespoord, zowel klassiek als natuurlijk, of homeopatisch.

Na langdurig onderzoek is Walter Kunnen erin geslaagd ook de waarden en afwijkingen in cijfers vast te leggen.

Met de Lecherantenne tellen we het aantal slagen op een bepaald 
punt van het lichaam tot saturatie van het tellen.
Bij een gezond lichaam vindt men:
- met de linker polariteit, (noordpool), 19 slagen voor 100% energie.
- met de rechter polariteit, (zuidpool), 12 slagen voor 100% energie.

Hierna volgt de evolutie van de cijfers van gezondheid naar ziekte.

We nemen het voorbeeld van de immuniteit: 
- de greeplengte is 3,75.
linker polariteit: rechter polariteit: verklaring:
- 19 = 5,25%  +12 = 8,3%  gezond
- 12 = 8,3% +19 = 5,25%  lichte afwijking
dalend tot -1 =100% + 19 of meer vb: sterk geagresseerde organen
-  30 = 3,3 % +  30   =3,3%  vb: gsm
- 60 = 1,6 % +  60    vb: klierkoorts
- 90 = 1,1 % +  90 vb: chronisch vermoeid
- 120 = 0,83% + 120 vb: leukemie
- 240 = 0,41% +240 vb: kanker
- 360 = 0,27%  +360  vb: aids


Persoonlijk heb ik meer dan 6000 patiŽnten op deze wijze onderzocht en
behandeld.
Het is bedroevend te moeten vaststellen dat tot op heden geen enkele
Universiteit enige interesse vertoont voor de rijke mogelijkheden van deze methode.
Men kan er meestal zeer vroeg een aankomende ziekte mee opsporen en behandelen, vaak nog voor er met klassieke onderzoeksmethoden iets wordt gevonden.

Duizenden mensen zouden veel minder pijn lijden en kunnen gezonder worden. Tenslotte gaat om een energetische methode en wat is leven anders dan energie?

In mijn boek "een boodschap van hoop", vindt U naast theoretische
beschouwingen, een honderdtal voorbeelden van patiŽnten met heel verschillende pathologieŽn.

Een goede biosanering kan uw leven redden.
De noodzaak van een biosanering kan alleen door een goed opgeleid deskundige onderzocht worden.

Dr Driscart Nestor
Aerebeekstraat 7A
1540 Herne.
Tel +32 (0)2 396 24 44