De Steenstraat

Een beschermd landschap op de grens van Esen en Klerken

Steenstraat 1990 (Foto Gert Defever)

Na de gecontesteerde klassering van dit landschap in 1992 is het nog steeds wachten op enig initiatief van zowel het Houthulstse gemeente- als het Diksmuidse stadsbestuur om aan de renovatie van deze weg te werken.  Nochtans zijn er ondertussen meerdere voorbeelden waarbij oude en geklasseerde kasseiwegen in Vlaanderen werden heraangelegd.  Daarbij werd telkens rekening gehouden met zowel de noden van de harde weggebruiker (landbouwverkeer) als met de wensen van de zachte weggebruiker.

Een reeks van 14 foto's waarin we de Steenstraat en zijn kasseien de hoofdrol laten spelen.  De Steenstraat is elke dag een beetje Open Monumentendag.

Zowat elke boerderij in de Steenstraat heeft een eigen kapel.  Vrijstaand of in de gevel van het woonhuis aangebracht.  Een eerste reeks foto's toont het kapelletje van de familie Defever.  8 foto's.

Een tweede reeks foto's behandelt de overige kapellen. 5 foto's.

Kleine waardevolle landschapselementen. 11 foto's.
Nagenoeg alle boerderijen langs de Steenstraat zijn volgens eenzelfde principe opgetrokken.  De woning staat telkens evenwijdig met de straat.  De grootste schuur daarentegen, staat altijd loodrecht op de Steenstraat gesitueerd.  De opeenvolging van rode lijnen in het landschap is dan ook visueel indrukwekkend.  En alsof dat niet volstaat blijken ook nagenoeg alle boerderijen via huwelijken aan elkaar gelinkt.

De boerderij van de familie Vancanneyt (Klerken). 7 foto's.

 De boerderij van de familie Defever (Klerken). Reeks 1 (10 foto's) en reeks 2 (11 foto's).

 De boerderij van de familie Taveirne (Esen). 6 foto's.

Het voormalige boerderijtje van Léon Maeckelbergh (Klerken). 4 foto's.

 De boerderij van Geert Coucke (Esen).  6 foto's.

 De boerderij van Patrick Sys (Esen).  2 foto's.

De boerderij van Luc Vandenberghe (Esen). 1 foto.

De boerderij van Koen Pape (Esen).  3 foto's.

Uw opmerkingen zijn welkom bij gert.defever@advalvas.be

maart 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lange Max : het verhaal van een kanon in Wereldoorlog I


Architectuur in Cuba : Art deco en Modernisme

Architectuur in Gent : Art deco en Modernisme