Rationeel Energie   Gebruik

In 1992 vond de grootste milieuconferentie plaats in Rio de Janeiro met als thema "milieu en ontwikkeling". Zowat alle landen namen eraan deel en met reden. Uit het Brulandt-rapport, dat door de Verenigde Naties was opgesteld, bleek dat er ons ernstige problemen te wachten stonden als we de aardbol op dezelfde manier bleven uitbuiten. Terwijl iedereen nood had aan vooruitgang, zouden de effecten van diezelfde vooruitgang de toekomstige generaties parten spelen. Men moest dan ook streven naar een duurzame ontwikkeling. Het permanent beschikken over energie tegen lage en stabiele prijzen is immers wereldwijd een noodzakelijke vereiste voor de economische opbouw en welvaart.

Rationeel Energie Gebruik is dan ook een filosofie van zuinig omspringen met de beschikbare energie.Overal ter wereld zoekt men naar manieren om deze filosofie gestalte te geven. Het is dan ok uiterst belangrijk elke mens bewust te maken van deze problematiek.

REG herbergt drie basisbegrippen: Energie, Ecologie en Economie. Daarnaast kan men ook nog  'technologie', 'de spaarzame klant' en de 'nood aan tewerkstelling' plaatsen.

Energie:  De energievoorraden zijn beperkt. We moeten er dus zuinig mee omspringen en nog voldoende reserves voor de toekomst overlaten. Het efficiŽnt aanwenden van alternatieve energiebronnen, zoals windenergie, vormt een van de grootste uitdagingen van de mens in de 21ste eeuw.
Ecologie: De verbranding van fossiele brandstoffen geeft aanleiding tot zure emissies en CO2 uitstoot. Het is duidelijk dat het rationeler omspringen met energie en het aanwenden van alternatieve energiebronnen volledig ten voordele van het milieu komt. Het milieu vormt dan ook de tweede grote pijler binnen REG.
Economie: Elk initiatief moet economisch rendabel zijn en mag dus niet ten koste van de economie gaan. Het past dan ook niet in het kader van de duurzame ontwikkeling dat wij vandaag kosten maken die door onze latere erfgenamen betaald moeten worden.
Technologie: De hedendaagse technologie rond windenergie is reeds heel ver gevorderd. Hierin heeft BelgiŽ een belangrijke rol gespeeld. Telkens streeft men een zo hoog mogelijk rendement na.