Persartikels
Krant van West-Vlaanderen 18/06/99
MIDDELKERKE Energie-intercommunale West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij bouwt in samenwerking met een aantal lokale pioniers zijn eerste windturbine in Middelkerke. Het wordt de eerste nieuwe generatie windmolens in West-Vlaanderen sinds de realisatie van het windmolenpark op de strekdam van Zeebrugge.

De neven NoŽl en Gaby Boedt en een aantal medestanders uit Middelkerke, zoals milieuambtenaar Eddy Louwie en HBK-bankier Marc Baeteman, zijn al jaren lang gefascineerd door windenergie. Ze ijveren dan ook al enige tijd voor de bouw van een moderne windturbine in de kustgemeente. Dank zij een alliantie met de energie-intercommunale WVEM heeft hun project nu de ‘wind in de zeilen’ en zal de firma Middelwind cvba nog deze zomer een windturbine in gebruik kunnen nemen. Het project is een primeur want het wordt het eerste model van de nieuwe generatie windturbines in onze provincie, sinds de realisatie van het windmolenpark op de strekdam in de haven van Zeebrugge in de jaren '80.

Langs de IJzer en op twee kilometer van het strand

WVEM is meerderheidsaandeelhouder van de cvba Middelwind, die als bouwheer en exploitant recent een bouwvergunning verkreeg voor de inplanting van de windmolen. De locatie situeert zich nabij de IJzer op 2 km in vogelvlucht van het Noordzeestrand. De turbine, die in september dit jaar operationeel moet zijn, vereist een investering van 25 miljoen fr. en zal een capaciteit hebben van 660 kilowatt, op jaarbasis goed voor 1,7 miljoen kilowattuur. Dat komt overeen met het stroomgebruik van 600 gezinnen.

Het project wordt door de Vlaamse regering erkend als demonstratieproject, goed voor 8 miljoen fr. subsidie.

WVEM verdeelt als zuivere intercommunale elektriciteit, aardgas en kabeltelevisie in 14 West-Vlaamse gemeenten, die tegelijk ook haar aandeelhouder zijn, samen met het provinciebestuur. De intercommunale is als aandeelhouder van SPE ook actief in de productie van elektriciteit. WVEM heeft als kleine speler t.o.v. reus Electrabel herhaaldelijk aan de spits gestaan van de nieuwe energietoepassingen in de kustprovincie. Zo was WVEM het eerste West-Vlaamse nutsbedrijf dat startte met energierecuperatie bij afvalverbrandingsovens. Zij realiseerde tevens de eerste installaties voor warmekracht-koppeling, waarbij tegelijk warmte en stroom geproduceerd worden.

Plannen voor windmolens in Gistel en Oudenburg

De derde partner in het project is Westenwind cvba, een vennootschap rond de Gentenaars Wilfried en Frederik Desmedt. Westenwind cvba ondernam al diverse malen pogingen om windturbines van het Deense merk Vestas te bouwen op diverse locaties in West-Vlaanderen, zoals langs het Boudewijnkanaal in Zeebrugge of in Alveringem, maar werd vooralsnog telkens door de overheden afgeblokt. Met WVEM als politiek bedreven en kapitaalkrachtige partner, werd nu een doorbraak verwezenlijkt.

Paul De fauw, directeur-generaal van WVEM: "Ons engagement in windenergie kadert in de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Die wil tegen het jaar 2010 drie procent van alle energiebehoeften door hernieuwbare energiebronnen gedekt zien. We mikken voor de nabije toekomst op nog meer windmolenprojecten, - meer bepaald in Gistel rond de kleiputten van de firma Verhelst, waar een vijftal inplantingen mogelijk zijn, en nog eens zes turbines langs de autosnelweg in Oudenburg. Die projecten gaan we wellicht in eigen beheer doen, los van Middelwind, waarbij voor de keuze van de turbines een Europese aanbesteding zal uitgeschreven worden."

(Jan B. Van In)


Het Laatste Nieuws 24/06/99

"Zo weet je steeds welk weer het aan de kust is"

Camera op nieuwe windmolen stuurt rechtstreeks beelden door naar Internet

Als het niet te veel waait, legt de vzw Middelwind op vrijdag 23 juli de laatste hand aan haar windturbine. De heipalen zijn reeds geplaatst en ook de werkvloer is klaar. Vanaf september zal het klaslokaal bij de windmolen toegankelijk zijn voor scholen en andere geÔnteresseerden. "Het project staat open voor bezoekers omdat we het publiek willen sensibiliseren.", zegt voorzitter Schouteet van Middelwind.

Het idee voor de windmolen komt van GabriŽl Boedt uit Leffinge. De man is al jaren gefascineerd door de wind. Hij liet het echter niet bij dromen en werkte een concreet project uit. Intussen kregen de plannen van GabriŽl Boedt vaste vorm. De bouw van de windturbine op de grens van Lombardsijde en Nieuwpoort startte enkele dagen geleden en schiet goed op. Op 23 juli wordt de eigenlijke windturbine geplaatst en kan de windmolen beginnen draaien.

De productie van de windmolen wordt geschat op 1.750.000 KWh per jaar. "Dit is ongeveer gelijk aan de elektriciteitsbehoefte van 580 gezinnen.", weet voorzitter Paul Schouteet van de vzw Middelwind. Volgens de voorzitter zijn aan de windmolen tal van voordelen verbonden. "Door deze milieuvriendelijke productie van elektriciteit zal er jaarlijks ongeveer 950 ton minder C02-uitstoot zijn. Mensen die vrezen voor geluidshinder kunnen we geruststellen. Op 200 meter afstand, brengt de molen bij een windsnelheid van vijf meter per seconde een geluidsproductie van 43 decibel teweeg. De dichtste gebouwen staan op 400 meter van de turbine", weet hij.

Boven op de gondel van de windmolen in Lombardsijde wil de vzw Middelwind een camera plaatsen. Die zou van op 55 meter hoogte rechtstreeks beelden doorsturen naar Internet. "Zo kunnen de mensen in het binnenland steeds zien wat voor weer het aan de kust is. Surfers kunnen de windsnelheid aflezen, dan bedoel ik niet de surfers op het net, maar echte windsurfers", besluit Paul Schouteet. De West-Vlaamse Elektriciteitsmaatschappij (WVEM), die de helft van de aandelen bezit van de vzw Middelwind, heeft plannen om ook in Oudenburg, Jabbeke en Gistel windturbines te plaatsen.

llse SNICK