De initiatiefnemer

De initiatiefnemer en stuwende kracht achter Middelwind, GabriŰl Boedt, is reeds lang gefascineerd door alles wat met windenergie te maken heeft. In zijn woning gaf  hij reeds lang het goede voorbeeld: twee lampen en een radio werken op windenergie.  Hij zag het echter groter. Hij richtte het bedrijf Middelwind op. Samen met de WVEM en nog enkel andere windliefhebbers slaagde hij erin zijn levenswerk te realiseren.
In Nederland bestaan er ongeveer 20 windco÷peratieven (windmolenverenigingen). De grootste windco÷peratieve in Nederland is Zeewind. De financiering van een dergelijk project is exclusief in handen van kleine investeerders die het doel van co÷peratieve genegen zijn. Het aanwenden van co÷peratieven voor de exploitatie van windmolens is dan ook nauw verbonden met de ideologie van een decentrale energieproductie. Dit is in tegenstelling tot een gecentraliseerde energieproductie die eigen is aan klassieke energieproductiesystemen.

GabriŰl Boedt introduceerde dezelfde techniek in BelgiŰ. Hij wou hiermee aantonen dat ook in BelgiŰ windenergiesystemen door kleine particulieren ge´ntroduceerd kunnen worden. Enkel door de constructieve samenwerking met de verschillende betrokkenen in de energiesector kan er in de energiesector een windenergieproject gerealiseerd worden.

GabriŰl Boedt zocht en vond samenwerking met andere partners. Zo schreef hij de mensen van Westenwind aan om de uitwerking van het project in goede banen te leiden en te participeren in het project. De WVEM wenste eveneens deel te nemen, wat de slaagkansen van het project groter maakte. Ook andere particulieren waren gewonnen en engageerden zich tot het oprichten van de co÷peratieve vennootschap Middelwind. Zo groeide een sterk verbond tussen de diverse partners in het project.