Middelkerke - Lombardsijde: een goeie keuze!
Tot op heden bevinden zich de meeste turbines op ÚÚn plaats, nl. te Zeebrugge. Pas kort geleden is de intentie genomen om turbines nabij Hasselt, Zeebrugge, Veurne, Blankenberge, Alveringem, Middelkerke te plaatsen.  Te Godsheide in Hasselt werd enkele jaren terug de eerste windturbine geplaatst (400 kW).

Middelkerke (Lombardsijde) is een zeer geschikte locatie voor het plaatsen van windturbines, en dit om verschillende redenen:

  • De windsnelheid is door de ligging aan de kust hoog genoeg om een rendabel project voort te brengen.
  • De locatie in Middelkerke zelf is zeer geschikt. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met verschillende aspecten. In eerste plaats is natuurlijk de geluidshinder voor de omwonenden van essentieel belang. De bewoning om en rond de locatie is vrij beperkt. Zo wordt de minimale hinder op voorhand uitgesloten. Bovendien respecteert men steeds een afstand van ruim 200 meter tot de dichtstbijzijnde woning.
  • De bestemming van de gronden was in het gewestplan als openbare nutsvoorzieningen ingekleurd en was eigendom van de Vlaamse Milieu Maatschappij te Middelkerke. In de Vlarem Ún de stedenbouwkundige bestemming was een hoge geluidsproductie toegelaten. Dit maakte dan ook de slaagkansen zeer realistisch. En met succes.