Elektriciteitsproductie
De windturbine heeft een vermogen van 660 kW. De turbine kan daardoor jaarlijks 1.750.000 kWh elektriciteit leveren. Dit komt overeen met het verbruik van zo’n 600 gezinnen per jaar en een besparing van 1.000 ton CO2 per jaar. Op deze site kan je een overzicht van de elektriciteitsproductie van de afgelopen dagen en weken bekijken: zie hiervoor  Prestaties.

Bij de keuze van de turbine werd geopteerd voor VESTAS V47-660 kW. De keuze voor Vestas werd om verschillende redenen gemaakt. De Vestas turbines werden reeds wereldwijd op 6000 locaties gebouwd. VESTAS is bovendien wereldmarktleider op het gebied van windturbines.

Naast de beproefde technologie en de garanties die VESTAS biedt, zijn de turbines in Belgisch perspectief, maar ook op wereldvlak sterk innoverend. De nieuwe VESTAS V47-660 kW maakt gebruik van de "OptiTip"- en de "OptiSlip"-technologie. Door de combinatie van beide technieken en een variŰrend toerental kan de productie en het geluidsniveau van de turbine geoptimaliseerd worden. De productie van de windturbine wordt afgetopt op 660 kW. Harmonischen worden nagenoeg uitgeschakeld. Netvervuiling wordt dan ook sterk verminderd zoniet vermeden.