Archief

| 1982-1986 | 1987 | 1988-1996 | 1997 | 1998-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

Historiek

De oudste vorm van West-Europese muziek leeft nog steeds. De vroeg-christelijke gezangen die pas later naar Paus Gregorius de Grote (†604) gregoriaans werden genoemd, zijn ontstaan uit meerdere oosterse elementen: Joodse, Syrische, Griekse en andere. Het zijn eenvoudige tot zeer bewerkte eenstemmige gezangen die golvend voortschrijden op het ritme van religieuze Latijnse teksten. In zijn eeuwenlange geschiedenis heeft deze liturgische zang ups en downs gekend.

Het koor Gaudete in 1987

In de gregoriaans-onvriendelijke periode na het concilie, met in de liturgie het gebruik van de volkstaal en van moderne muziek, bleef op een beperkt aantal plaatsen het gregoriaans toch overeind. Eerwaarde heer Juul Ghyselen, onderpastoor van de Sint-Annaparochie, geloofde met een aan koppigheid grenzende volharding in de onvervangbare waarde en de bruikbaarheid van het gregoriaans, ook als volkszang. Samen met Marcel De Cock, koster-organist, en Emiel Van Royen, cantor, wist hij op bepaalde zondagen de talrijke gelovigen te bewegen tot actief meezingen van Kyrie, Gloria, Credo (!), Sanctus, Agnus Dei. De hoogmis in de kerk van Sint-Anna was telkens een feest van verbondenheid.

Van de hier heersende gunstige sfeer maakte eerwaarde heer Michel Bekaert, eveneens onderpastoor, gebruik om zijn gregoriaansminnende droom waar te maken. Met de onverwoestbare geestdrift die hem eigen is, kon hij een handvol mannen samenbrengen om de Latijnse gezangen van het eerstkomende kerstfeest in te studeren. Een avontuur dat slaagde dank zij de kundige leiding en de ruime ervaring van Karel Van Daele. Op 25 december 1982 klonk in een bomvolle Aalsterse Sint-Annakerk voor het eerst o.m. het zielsmooie Puer natus est nobis.

Het koor Gaudete in 1997

Karel Van Daele heeft het bescheiden groepje zanglustigen waarmee het allemaal begon, omgevormd tot wat het sindsdien geworden is: voor kenners een gewaardeerd gregoriaans koor, voor de leden een onmisbare vriendengroep waar ernst en luim, ontspanning en studie de steeds aanwezige genodigden zijn. In september 1997 gaf Karel de leiding door aan Frans Van Heghe.

Gaudete tijdens het meiconcert in de Sint-Jobskapel in 2008

Het gregoriaans koor Gaudete vervolgde zijn gestage opgang: stijgend aantal leden en optredens, de uitbreiding van zijn repertorium, steeds betere interpretatie en uitvoeringspraktijk naar het voorbeeld van Solesmes. Maar vooral: stijgend enthousiasme!

Het meiconcert in 2008 in de stemmige Sint-Jobskapel was een echt hoogtepunt voor Gaudete. En het was de vervulling van een lang gekoesterde wens van Frans, die echter korte tijd later door ziekte moest afhaken als koorleider. Gelukkig voor het koor was er in de groep iemand met de nodige ervaring en de bereidheid om die taak over te nemen. In augustus 2008 nam Herman Timmerman de leiding van Gaudete op zich.