AGM - Consult

veiligheidscoördinatie

home

inhoud van het veiligheidsdossier

  Het Veiligheids - en Gezondheidsplan (VGP):

 1. De beschrijving van de uit te voeren werken
 2. De tussenkomende partijen
 3. Analyse-Identificatie van de Risico’s
 4. Het geheel van preventieregels en –maatregelen
 5. De specifieke Maatregelen m.b.t. de verhoogde risico’s
 6. Maatregelen voor Postinterventie-activiteiten
 7. Informatie van de aannemers bij het indienen van de offertes
 8. Het Coördinatiedagboek (cd):

 9. Inlichtingen over de tussenkomende partijen
 10. De beslissingen, vaststellingen en gebeurtenissen die voor het ontwerp of de verwezenlijking
  van belang zijn;
 11. De opmerkingen gemaakt aan de tussenkomende partijen en de gevolgen die ze eraan gegeven hebben;
 12. De verslagen van de vergaderingen van de coördinatiestructuur bedoeld in art. 3, 9
 13. De Verslagen van de Rondgangen en Inspecties op de werf
 14. De Ongevallen
 15. Het Postinterventiedossier (PID):

 16. De Informatie betreffende de STRUCTURELE EN ESSENTIËLE ELEMENTEN van het bouwwerk
 17. De Informatie betreffende de aard en de plaats van AANTOONBARE OF VERBORGEN GEVAREN, inzonderheid ingewerkte nutsleidingen
 18. De PLANNEN die werkelijk met de uitvoering en de afwerking overeenstemmen
 19. De architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk
 20. De informatie voor de uitvoerders van te voorziene latere werkzaamheden, inzonderheid de herstelling, vervanging of ontmanteling van installaties of constructie-elementen
 21. De relevante verantwoording van de keuzen in verband met onder andere de toegepaste uitvoeringsmethoden, technieken, materialen of architecturale elementen
 22. De Identificatie van de GEBRUIKTE MATERIALEN
home

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be