AGM - Consult

veiligheidscoördinatie

home

de taken van de veiligheidscoördinator?

  Tijdens de studie- en ontwerpfase:

 1. Opmaken van het Veiligheids- en Gezondheidsplan en opmaken van het dossier te voegen bij de aanbestedingen (art. 30).
 2. Advies aan de architect over de toepassing van de veiligheidsaspecten in het ontwerp.

 3. Opening van het Coördinatiedagboek en het Postinterventiedossier;

 4. Evaluatie van binnengekomen offertes.
 5. Tijdens de fase verwezenlijking:

 6. Aanpassingen, volgens noodzaak, van het Veiligheids- en Gezondheidsplan.
 7. Werfcontrolebezoeken tijdens de fase van de ruwbouw en de afwerking;
  Sommige werfcontrolebezoeken kunnen gevolgd of voorafgegaan worden door het bijwonen van de voorziene werfvergaderingen met architect, aannemer(s) en bouwheer. Van ieder bezoek of vergadering wordt een rapport opgemaakt en bezorgd aan de betrokken partijen.
 8. Bijhouden van het Coördinatiedagboek;
 9. Vervollediging en Overhandiging van het Postinterventiedossier, bij of na de oplevering van het bouwwerk.
 10. Installatie van de Coördinatiestructuur en organiseren van overleg- en coördinatievergaderingen.
 11. Sommige taken en documenten zijn ofwel niet volledig van toepassing ofwel vereenvoudigd, in bepaalde gevallen (al dan niet groter dan 500 m², al dan niet met verhoogde risico’s).

home

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be