AGM - Consult

veiligheidscoördinatie

home

veiligheidscoördinatie bij welke gebouwen?

  Veiligheidscoördinatie is van toepassing als de volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde worden uitgevoerd en als er twee of meer aannemers tegelijk of na elkaar tussenkomen:

  1° Graafwerken
  2° Grondwerken
  3° Funderings- en verstevigingswerken
  4° Waterbouwkundige werken
  5° Wegenwerken
  6° Plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels, en tussenkomsten op deze leidingen, voorafgegaan door andere in deze paragraaf bedoelde werken
  7° Bouwwerken
  8° Montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen
  9° Inrichtings- en uitrustingswerken
  10° Verbouwingswerken
  11° Vernieuwbouw
  12° Herstellingswerken
  13° Ontmantelingswerken
  14° Sloopwerken
  15° Instandhoudingswerken
  16° Onderhouds-, schilder- en reinigingswerken
  17° Saneringswerken
  18° Afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de punten 1 tot 17


  Grote of kleine bouwwerken:

  De wetgeving onderscheidt twee grote categorieën van werven: deze met een totale vloeroppervlakte van minder dan 500 m² en deze van meer dan 500 m².

  Veiligheidscoördinatie is steeds van toepassing voor zover de bovenstaande werken worden uitgevoerd.

  De procedures, de documenten en de persoon die de veiligheidscoördinatie uitvoert, kunnen verschillend zijn.

home

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be