AGM - Consult

veiligheidscoördinatie

home

waarom veiligheidscoordinatie?

    Sinds het verschijnen van het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 is de co÷rdinatie van de veiligheid en ook de gezondheid op de tijdelijke of de mobiele bouwplaatsen onderworpen aan wettelijke bepalingen en dit als aanvulling en uitvoering van de Wet op het Welzijn van 4 augustus 1996 en de Europese Richtlijn 92/57.

    Deze bepalingen zijn van toepassing op diverse bouwwerken en werken van burgerlijke bouwkunde, zowel als privaat als openbaar initiatief. Het doel ervan is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van de werken, maar ook tijdens de volledige levenscyclus van het bouwwerk (gebruik, onderhoud, herstelling, instandhouding).

    Vermits er bij uitvoering van een bouwwerk meerdere uitvoerders afzonderlijk tussenkomen en dit zowel samen als na elkaar, zal de veiligheid op de werf dienen geco÷rdineerd te worden. Deze co÷rdinatie start reeds in de studie- en ontwerpfase en gaat verder tijdens de uitvoeringsfase van het bouwwerk.

    Het aantal en de ernst van de arbeidsongevallen in de bouwsector zijn ÚÚn van de hoogste van de economische bedrijvigheid. Ongevallen kosten geld aan het slachtoffer, de aannemer, de verzekeringen, de sociale zekerheid; dit alles resulteert uiteindelijk in een hogere kostprijs van het bouwwerk.

    Sinds de gestructureerde aanpak van de veiligheid op de bouwplaatsen door de overheidsdiensten en door de veiligheidsco÷rdinatoren, zijn de ongevallencijfers in aantal en ernst gedaald. Dit leidt uiteindelijk tot lagere kosten en minder fysische en morele ongemakken van de tussenkomende partijen.

home

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be