AGM - Consult

expertise

 

Waarom

  Bij het oplopen van schade is het van belang om in de eerste plaats te weten hoe groot de schade is en wat het zal kosten om alles in de oorspronkelijke staat te herstellen.

  Ook is het belangrijk om te bepalen wat de oorzaak was en wie ervoor verantwoordelijk is.

  Tenslotte zal alles dienen geregeld te worden, ofwel onderling, ofwel via de verzekering en desnoods via gerechtelijke weg.

Schade

  Schade kan opgelopen worden aan gebouwen, de inrichting, de uitrusting en de omgeving.

  De oorzaken kunnen van externe aard zijn (bv weersomstandigheden, werken aan het gebouw of in de omgeving ervan, ongevallen) of inherent van aard zijn (bv fouten in het bouwwerk, fouten in het concept).

 1. juist bepalen van de schade
 2. een correcte raming van de schade
 3. het bepalen van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade

Regeling

  Nadat de schade, de oorzaak en de verantwoordelijke(n) zijn bepaald, kan overgegaan worden tot de regeling ervan. Dit kan gebeuren op basis van een onderling akkoord, met tussenkomst van de verzekering of desnoods via gerechtelijke weg.

  AGM-Consult kan optreden als technisch raadsman bij (mogelijke) conflicten. er kan ook opgetreden worden als 'door de verzekerde aangeduide expert'.

Bemiddeling

  Bemiddelend kan tussen partijen opgetreden worden om tot een oplossing te komen, zonder dat de gerechtelijke weg moet opgegaan worden.

Verdediging

  Verdediging als technisch raadsman, soms in samenwerking met een juridisch raadsman in geval van betwistingen. In de meeste gevallen kan beroep gedaan worden op een tussenkomst van de verzekering in het kader van de familie- of de woningpolis, indien in die polis voorzien is in rechtsbijstand waarbij technische bijstand met een zelf gekozen raadsman mogelijk is.

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be