AGM - Consult

bouwadvies en service

home

de prestaties van de EPB-verslaggever

 

  1. Voorafgaande EPB-berekening + bespreking, zo deze nog niet beschikbaar is gesteld door de architect;
  2.  

  3. Opmaken van de startverklaring;
  4.  

  5. Rapportering van de maatregelen die tijdens het bouwwerk bijkomend werden genomen om aan de
    EPB-eisen te voldoen of om verbeteringen aan te brengen;
  6.  

  7. Opmaken van de EPB-aangifte na de beëindiging der werken."
  8.  

home

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be