AGM - Consult

bouwadvies en service

 

plaatsbeschrijvingen

  constructief:

  De beschrijving van de actuele toestand van een aanpalend gebouw bij gelegenheid van het bouwen tegen of in de onmiddellijke nabijheid van een buurgebouw, bij gelegenheid van de aanleg of aanpassing van wegen, bij verbouwingen.

  De toestand wordt opgenomen voor de aanvang der werken en wordt voorgelegd aan de betrokken partijen. Na uitvoering der werken wordt de staat vergeleken met de staat bij aanvang der werken. Bij het vaststellen van schade of uitbreiding van bestaande schade, wordt onderling een regeling getroffen.

  AGM-Consult kan hier een bemiddelende rol spelen.

  locatief:

  Vooraf, bij het aangaan van de huur.
  Achteraf bij het verlaten van het pand.

  De staat bij aanvang van de huur wordt vergeleken met de staat bij het verlaten van het pand. Bij het vaststellen van schade of uitbreiding van bestaande schade, wordt onderling een regeling getroffen.

  AGM-Consult kan hier een bemiddelende rol spelen.

AGM-consult vof

 
Broekstraat 93
tel : 0475/87 98 23
3294 Diest
fax: 013 / 31 20 23

a.gijbels@skynet.be