De commercialisering van de computer


The Eckert-Mauchly Computer Corporation was het eerste burgerlijke computerbedrijf en werd in 1950 door Remington Rand overgenomen. De eerste computer werd echter niet door hen maar door de Engineering Research Associates op de markt gebracht. In augustus 1947 haalde de ERA hun dertiende contract, voor ontwikkeling van een multifunctionele computer, binnen. De ERA1101 uit 1951 was dan ook de eerste computer voor de vrije markt. [103] Nog datzelfde jaar werd ook ERA door Remington Rand opgekocht. Door deze geduchte overnamepolitiek werd Remington Rand, later Sperry Rand Corporation en nu Unisys, de eerste marktleider in de computerindustrie. Het kreeg pas concurrentie toen IBM een jaar later model 701 op de markt bracht. Dankzij een uitstekende verkoops- en marketingstrategie verwierven zij tegen midden jaren 1950 een dominante positie op de computermarkt. [104]

Tussen 1951 en vandaag kende de computerhandel een ware "boom" die zijn einde nog lang niet bereikt lijkt te hebben. Binnen de probleemstelling van deze eindverhandeling leek het ons echter niet aangewezen om dit commercialiseringsproces nader te bestuderen.


10/04/97