De Plaatselijke Openbare Bibliotheek Stekene

De Plaatselijke Openbare Bibliotheek Stekene ontstond uit de aanneming en later de overname van de Davidsfondsboekerij.

Beleid en personeelsformatie

Op dit ogenblik staat mevrouw Moniek Joos aan het roer van bovengenoemde bibliotheek. Het volledige bibliotheekequipe telt 7 mensen.

Voor wat betreft de beheerscommissie heeft de gemeente Stekene geopteerd voor de A - formule, wat zoveel betekent als een vaste commissie van advies.

Bibliotheekstructuur en toegankelijkheid

Hoewel het inwoneraantal beneden de 20 000 blijft, (16 576) is de bibliotheekstructuur toch vrij vertakt - de gemeente Stekene beslaat verhoudingsgewijs een betrekkelijk grote oppervlakte. Naast de hoofdbibliotheek in de Stadionstraat - die zich dagelijks openstelt, en dit voor een totaal van 23 uren - zijn er nog 4 uitleenposten : Hellestraat, Kemzeke, Klein - Sinaai en Koewacht.

De Stekense bibliotheek telt 2 verdiepingen. De bovenverdieping die dienst doet als opslagruimte voor de speciale collectie is - althans voor het publiek - niet in roulatie.

Het bibliotheekgebeuren speelt zich dus volledig op het gelijkvloers af. Dit heeft microflexibiliteit tot gevolg ; de rechthoekige ruimte valt uiteen in verschillende compartimenten: jeugd, adolescenten, volwassenen, discotheek en leeszaal met tijdschriftenafdeling waarbij de wanden van het meubilair dienst doen als afschei-ding.

Collectieomvang

De collectie van de OB heeft een algemeen totaal van 92 365 materialen.

In deze grafiek wordt getracht het aanbod van de Stekense bibliotheek in kaart te brengen met daaraan gekoppeld een kwantificering ervan. Uitgesplitst verkrijgen we voor de hoofdbibliotheek het volgende beeld :

Inzake opstelling is het SISO-systeem gevolgd voor de classificatie van non-fiction en een alfabetische classering per auteur met genre-indeling voor de fictie.

Werkingsresultaten

Voor wat betreft de werking van de bibliotheek kunnen we voor de hoofdbibliotheek van Stekene volgende cijfers optekenen : de bezitscoŽfficiŽnt resulteert in het volgende cijfer : 21

De gebruikscoŽfficiŽnt, het resultaat van de breuk leneraantal versus effectieve ontleningen geeft 1,64

De leenfrequentie geeft als balans tussen uitleningen en leneraantal 34,7

 

De Stedelijke Openbare Bibliotheek Sint-Niklaas

De Plaatselijke Openbare Bibliotheek Hulst