Hoofdpagina | Reglement | Download | FAQ

Wiezen: het reglement

Inleiding

Bij wiezen wordt bij elk spel een contract afgesloten tussen de spelers. Er zijn contracten waarbij 2 tegen 2 spelen of 1 tegen 3. Dit contract bepaald meteen ook hoeveel slagen ze denken te halen. Indien ze hierin slagen krijgen ze punten bij, zoniet worden punten afgetrokken.
Het is vooral belangrijk om de gekregen kaarten goed in te schatten om zo het beste contract af te sluiten. Tijdens het spel is het belangrijk om zo goed mogelijk bij te houden welke kaarten reeds afgelegd zijn.

Benodigdheden

Wiezen wordt altijd met 4 personen gespeeld. Verder heb je een kaartspel met 52 kaarten nodig dus zonder joker of andere speciale kaarten. De hoogste kaart is de aas (A) dan de heer (H), dame (D), boer (B) en dan de 10 tot en met de 2. De soorten (harten, ruiten, schoppen en klaveren) hebben geen speciale waarde. Wel zal bij elk spel één soort als troef bepaald worden en deze soort heeft in dat spel wel een hogere waarde.

Delen

De eerste deler wordt willekeurig bepaald. Daarna verloopt het delen, het bieden en het spel steeds in uurwijzerzin. Bij aanvang van het spel worden de kaarten geschud. Bij een volgend spel worden de kaarten niet meer geschud maar afgenomen door de speler rechts van de deler. Bij het afnemen mag een willekeurig aantal kaarten van de stapel afgenomen worden zodat er twee stapels ontstaan. Een stapel moet wel uit minstens 4 kaarten bestaan.

De deler verdeelt de kaarten in uurwijzerszin en begint met aan elke speler 4 kaarten te geven, daarna terug 4 kaarten en tenslotte 5 kaarten zodat elke speler uiteindelijk 13 kaarten heeft. De laatste kaart wordt omgekeerd op tafel gelegd zodat de andere spelers deze niet kunnen zien. Deze kaart zal de troef bepalen en maakt deel uit van de kaarten van de deler. De deler mag deze kaart wel bekijken en zodra het spel begonnen is mag de deler deze kaart bij zijn andere kaarten steken.

Bieden

Alvorens een spel begint moet er geboden worden tussen de spelers. Een van de boden is troel. Dit betekent dat 1 speler 3 of 4 azen heeft. Dit bod gaat boven de andere met uitzondering van soloslim. Daarom moeten alle spelers alvorens met bieden te beginnen aangeven dat ze minder dan 3 azen hebben door pastroel te zeggen of troel zeggen indien ze wel 3 of 4 azen hebben.
Indien alle spelers pastroel hebben gezegd wordt de laatste kaart van de deler aan alle spelers getoond. De soort op deze kaart bepaald de troef. De speler links van de deler mag nu als eerste een bod doen afhankelijk van zijn kaarten en de troefkaart.
Indien een speler troel heeft geboden moet de persoon met de 4de aas of de hoogste harten meegaan en wordt deze 4de aas troef ofwel harten troef. De laatste kaart van de deler wordt niet getoond aan de medespelers.
De mogelijke boden zijn in stijgende belangrijkheid:

Spel

Elk spel begint links van de deler met uitzondering van troel waarbij de speler die meegaat met de 4de aas of de hoogste harten begint en deze kaart ook moet uitkomen. Een speler die begint mag gelijk welke kaart uitkomen. Alle volgende spelers moeten de uitgekomen soort volgen. Indien ze deze soort niet meer hebben mogen ze een willekeurige kaart afleggen, dit wordt een verlieskaart genoemd of mogen ze via een troef kaart de slag trachten te kopen. Volgende spelers die ook niet kunnen volgen in de uitgekomen soort kunnen een hogere troefkaart leggen waardoor de slag wordt overgekocht. De slag wordt gewonnen door de speler die de hoogste troefkaart heeft gelegd. Indien er geen troefkaart werd gespeeld wordt de slag gewonnen door de speler die de hoogste kaart heeft gelegd in de uitgekomen soort. De speler die de slag gewonnen heeft, mag nu als eerste een willekeurige kaart uitkomen en moeten de andere spelers in wijzerszin een kaart afleggen.

Punten

Wanneer 2 spelers samen spelen (vraag en meegaan, troel) moet elke verliezer het bedrag van het afgesproken bod betalen en krijgt elke winnaar dit bedrag erbij. Indien een speler alleen speelt (solo, abondance, miserie, soloslim) en wint moet elke verliezer het bedrag van het afgesproken bod betalen aan de winnaar die dus het bedrag in drievoud ontvangt. Indien hij echter verliest moet hij dit bedrag aan elke van de andere spelers betalen. De som van de punten van de 4 spelers moet altijd 0 zijn.

Rekenvoorbeeld 1: Speler 1 en 3 hebben gevraagd en meegegaan en moeten dus samen 8 slagen halen. Zij slagen erin om 9 slagen te halen. Beide spelers krijgen 2+1 (9-8 overslagen) = 3 punten bij. Speler 2 en 4 verliezen elk 3 punten.
Zij slagen er niet in en halen slechts 5 slagen. Beide spelers verliezen 2+3 (8-5 onderslagen) = 5 punten Speler 2 en 4 krijgen elk 5 punten bij.

Rekenvoorbeeld 2: Speler 3 heeft miserie geboden en mag dus geen enkele slag halen. Indien hij daarin slaagt krijgt hij van elke medespeler 10 punten oftewel +30 punten. De medespelers verliezen elk 10 punten.
Indien hij daar niet in slaagt moet hij aan elke medespeler 10 punten geven en verliest hij dus 30 punten. Alle medespelers krijgen 10 punten bij.

Referenties

Engelstalige site met spelregels voor Wiezen
Nederlandstalige site met spelregels voor Wiezen
Uitleg en spelregels op Wikipedia

Dank aan

Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij het spel wiezen heeft leren kennen en in het bijzonder naar mijn vader Camille De Roey en schoonvader Omer Verheyden.