Cantemus Domino
SCHEMA EUCHARISTIEVIERING
12-06-2005       U.Z. LEUVEN
OPENING VAN DE DIENST
Top
Intredelied : Zomaar een dak (uit Valerius'...)
Kruisteken en genade-toezegging
Welkom - Inleidingswoord
Schuldbeden met gezongen KyriŽ (uit Regina Coeli mis van Kris Appeltans)
Toezeggen van vergiffenis of slot van de schuldbeden
Gloria (uit Regina Coeli mis van Kris Appeltans)
Openingsgebed
DIENST VAN HET WOORD
Top
Eerste lezing
Tussenzang : Waar liefde mensen samenvoegt
Evangelie
Homilie
Geloofsbelijdenis (gebeden)
Voorbeden met slot van de voorbeden (ofwel na het uitdelen van de Communie)
DIENST VAN DE TAFEL
Top
Offerandelied : Dir will ich singen ewiglich (HWV 252 Nr.9)
Gebeden bereiding van de gaven
Sanctus (uit Regina Coeli mis van Kris Appeltans)
Onze Vader (gebeden)
Vredes-wens
Lam Gods (uit Regina Coeli mis van Kris Appeltans)
Communie delen
Communielied : Pie Jesu (A.L. Webber)
Voorbeden indien niet gebeden na de homilie
SLOT VAN DE DIENST
Top
Slotgebed
Mededelingen
Zegen
Slotlied : Psallite Deo Nostro (Johann Sebastian Bach)
Wij zoeken nog zangers

foto Gallery | Contact us

Top