Er bevinden zich 677 personen en 226 families in het bestand. 
Ze vertegenwoordigen in het totaal 218 achternamen.
Laatste aanpassing op 07-08-2007.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overige)

Lijst met achternamen

Achternamen en plaatsnamen die in de database voorkomen

Plaatsnamen en achternamen die in de database voorkomen

Tabel van de plaatsnamen


Opgemaakt door Jules Beel en Hervé Vaessen

Hervé Vaesen
Kloosterhoek 62
B 8930 Lauwe
Tel. 056 41.49.69

Aantal bezoekensedert 12-08-2002

GED2WWW © 1996,1997 Leslie Howard - 1998 Jean-Baptiste Fahy & Frank Waarsenburg.