"Chronologisch rangschikken (tijd)"

Aard van de activiteit: Wiskundige initiatie / Muzische vorming - beeld

Niveau: K.2 K.3

Differentiatie: De KO vertelt een kort verhaal en de kleuters rangschikken de gebeurtenissen (3 prenten) in de juiste volgorde.

Doelstellingen:                             Gebeurtenissen chronologisch ordenen (meten).

                                                  Oefenen van de fijne vinger motoriek (knippen en plakken van de prenten).

                                                  Verwoorden van de verschillende stappen bij het bouwen van een huis.

Materiaal: Prenten, scharen, lijm

Verloop:

De KO stelt het werkblad met de verschillende prenten voor aan de kleuters. De kleuters verwoorden wat ze allemaal zien.

Het is de bedoeling dat de kleuters de prenten uitknippen en daarna chronologisch rangschikken (de stappen bij het bouwen van een huis) en juist op een blad kleven.

De kleuters kunnen zelf controleren of de prenten in de juiste volgorde staan aan de hand van een boekje van de KO met de prenten in de juiste volgorde geordend.