Tijdsband
Start Omhoog Economie Statistieken Tijdsband

 

 

 

  400 ... 800              1000              1300               1400            1500 ...

Perzië: Luri (+ 430)

Irak: Zott     (800)

Griekenland: Zott (850)

 

Arabië: Dom

 

 

 

 

 

 

 

Irak: Sindhi (1100)

 

Turkije: Athinganoi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreta: 1322, nomaden, “kinderen van Cham”

Griekenland, 1348, Modon, berg Gype: “Romiti”

Roemenië, 1370, begin slavernij Atsingani (bevrijding 1855)

 

 

 

 

 

 

Duitsland, 1407, Hildesheim

België, 1420, Brussel: Egyptiërs 1421: Brugge, Doornik

Polen, 1436, bewegingsvrijheid

Hongarije, 1476, Roma als legale burgers en als slaven

Zwitserland, 1471

Duitsland, 1482

Spanje, 1499

Engeland, 1563 verbanningen

 

Duitsland, 1500 Vogelvrij

Hongarije, 1500, officiële Romaleiders

Polen, 1500 verjagingen

Nederlanden, 1524 Plakkaten

België, 1563 Eerste woordenlijst Bargoens  

Engeland, 1542 Eerste verband tussen Romanes en Hindi 

Frankrijk, 1561 Galleien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ... 1600                1700             1800              1900               1950

Portugal, 1629 Deportatie naar Brazilië, Angola

Frankrijk, 1686 Deportatie -> Amerika

Oost-Europa: verderzetting van beleid

Zwaardere belasting voor Roma onder Turks bewind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oostenrijk, 1714, eerste vermelding van Yenisch

Portugal, 1715 Dwangarbeid

Engeland, 1715
-> Barbados, Jamaica

Duitsland, 1722 Begin van massale plaatsing van Sintikinderen

Nederlanden, 1728, laatste Heidenjacht, alle Roma, Sinti verdwijnen

  Spanje, 1749: 1.200 Roma naar concentratiekampen 1766: bevrijding

 

 

 

 

 

 

België,
- begin 19de eeuw, nieuwe Voyageurs begeven zich “op de baan”
- +1850, Roms komen aan
- 1868, eerste woonwagenwerk

Duitsland, 1899 Zigeuner- nachrichtendienst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

België
- 1933: rond- trekkenden inge- schreven in vreemdelingen- registers
- 1941: Zigeunerkaart
- 1943: 351 Roms gedeporteerd naar Auschwitz
(slechts 13 over- leven)

Nederland, 1918
Woonwagenwet: regulering van en welzijnszorg voor woonwagen- bewoners

Polen, 1933: eerste interna- tionaal Roma- congres

Duitsland, 1937
Höherweg, eerste werkkamp
1943: Decreet, Roma en Sinti naar Auschwitz

 

 

België

- 1975 afschaffing Zigeunerkaart inschrijving in “rechtsbevolking”
- 1977, Vlaams Overleg Woonwagenwerk
- 28.04.1998, Vlaams Minderhedendecreet
- Vanaf 1989: komst van de Roma.
- 1990, referentieadres

Nederland, 1965, gedwongen vestiging op grote kampen

Nederland, 1975, gedwongen verhuis naar kleine kampen

1973 International Romani Union waarnemer bij de UNO

Hongarije, 1990, eerste Roma parlementsleden

 

 

 

 

Verklaring bij de tijdsband.

400 – 800. Luri, Zott, Dom zijn namen van bevolkingsgroepen die blijkens de geschriften veel gelijkenis te vertonen met de Roma zodat veel schrijvers aannemen dat deze groepen de voorouders van de Roma en Sinti kunnen zijn.

1000: Athinganoi wordt speciaal vermeld omdat deze naam de basis vormde voor het woord “Zigeuner” en al de andere afgeleiden (Cigano, Tsigane …)

1300: Ook hier vermelden we de verscheiden namen waaronder de eerste Roma werden geboekstaafd In Roemenië (toen nog Walachije en Moldavië) leefden de Roma dus bijna 5 eeuwen in slavernij.

  1400: De vijftiende eeuw is de periode dat de eerste Roma naar West-Europa kwamen.

Over het algemeen zal hun lot in het Westen slechter zijn dan in het Oosten. Getuige hiervan de eerste verbanningen die al op het einde van dezelfde eeuw werden uitgevaardigd. Dat is een politiek die gedurende vele eeuwen zal volgehouden worden.

  1500: bovenop de verbanningen in West-Europa volgen steeds zwaardere straffen: doodstraffen, verminkingen, vogelvrij verklaring, veroordeling tot galleislaaf …

Plakkaten: meest bekende vorm van het uitvaardigen van wetten en decreten.

Bargoens: een eigen taal van de Voyageurs waarvan de oudste geschreven woordenlijst dateert van in 1536 in het “Liber vagatorum” (boek van de zwervers).

Romanes – Hindi: het zal nog tot in de 18de eeuw duren voordat deze band taalkundig verantwoord zal worden uitgespit.

1600: bovenop de maatregelen uit de 16de eeuw vinden er nu meer en meer deportaties plaats naar de kolonies.

1700:  Bovenop de maatregelen uit de 15de en 16de eeuw beoogt men een totale uitroeiing van de Voyageurs, Roma, Sinti. In Spanje door concentratiekampen. In de Nederlanden met de zgn. Heidenjacht: een poging tot genocide tegen de Voyageurs, Roma, Sinti van die tijd, men maakte gewoon jacht op hen, soms uit puur vermaak. Het bleek een erg effectief middel: gedurende meer dan een eeuw is er van Voyageurs, Roma, Sinti geen spoor meer in de Nederlanden.

In Duitsland begint men een poging tot assimilatie: Roma moeten hun trekgewoonten, hun taal hun cultuur opgeven, kinderen worden hen afgenomen en geplaatst bij pleeggezinnen of in internaten. Deze praktijk heeft nog doorgelopen in Zwitserland tot in de jaren 1960.

1800: de rechtstreeks voorouders van veel huidige Voyageurs sluiten zich aan bij de trekkende bevolking.

Het eerste woonwagenwerk in Vlaanderen richtte zich vooral op kermismensen en kwam op die manier in contact met de Voyageurs, Roma, Sinti.

In Duitsland wordt in 1899 reeds officieel begonnen met de etnische registratie van Roma en Sinti. Deze zal de basis vormen voor de latere razzia’s om Roma en Sint te deporteren naar de vernietigingskampen.

1900: het eerste werkkamp voor de verplichte sedentarisatie van de Roma en Sinti in Duitsland werd opgericht in 1937.

In 1943 werd officieel het bevel gegeven tot een tweede poging tot genocide op Roma en Sinti, dit keer in Duitsland in de vernietigingskampen.

1950: in Nederland probeert men na de oorlog de woonwagenbewoners te “normaliseren” door ze allemaal verplicht samen te zetten op grote kampen van 300 tot 500 wagens met volledig gescheiden voorzieningen. Na 10 jaar werd het duidelijk dat deze getto’s hun doel compleet misten en moesten alle bewoners verplicht naar kleine kampjes. De strijd die daarop ontstond tussen de Voyageurs, Roma, Sinti en het beleid is vandaag nog niet uitgestreden.