Statistieken
Start Omhoog Economie Statistieken Tijdsband

 

 

Omgevingsanalyse Belgische Voyageurs Roms en Manoesjen

December 2001
Steekproef in Antwerpen, Brussel, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant
175 gezinnen met 627 personen

 

1. Leeftijd.

                           Man     Vrouw                   Totaal                                                     Procent tov 18-

  0 -  2                      24                 16                 40                                                                        13,7
  3 -  5                      24                 25                 49                                                                        16,8
  6 12                    74                 60              134                                                                         46,0
13 18                    40                 28                 68                 (= 291 minderjarigen)               23,4
19 30                    45                 49                 94
31 40                    53                 44                 97
41 50                    27                 28                 55
51 60                    23                 26                 49
61 65                      3                   4                     7
66 70                      4                   2                     6
71 80                      9                   9                   18
81 90                      2                   2                     4
91+                            0                   0                     0
Onbekend (18+)     4                   2                     6               (=336 meerderjarigen)
TOTAAL         332      295       627

 

2. Tewerkstelling meerderjarigen

 

                       Voltijds      Deeltijds       Totaal     Procent

Arbeider/ster informeel             2               3                    5           1,44
Arbeider/ster formeel              28               5                  33           9,48
Zelfstandige informeel            43             41                  84         24,14
Zelfstandige formeel                23              7                   30           8,62
Geen beroep                            180                                 180         51,72
Studente                                        0              1                     1           0,29
Bediende                                       1              1                     2           0,57
Onbekend                                   13                                   13           3,74
TOTAAL                                    290             58                348  (12 meerderjarigen hebben 2 jobs)

 

3. Inkomen van de meerderjarigen

Zelfstandig werk                                  114                         
Geen inkomen                                        77
Bestaansminimum/steun OCMW      54
Arbeider/ster-bediende                        38
Pensioen                                                 34                            
Uitkeringsgerechtigd werkloos         31
Mindervalide                                           19
Invalide                                                    14
Andere                                                       4
Onbekend                                               12
TOTAAL                                                397 
                                                                      (61 personen hebben 2 inkomens)
                                                                      (95 hebben enkel een vervangingsinkomen)

 

4. Opleidingsniveau van de meerderjarigen

 

                                               Gedeeltelijk             Volledig        Totaal    Procent

ASO                                                5                              3                   8             2,38
Technisch Ondw                        5                            10                 15             4,46
Beroeps Ondw                            7                            11                 18             5,36
Deeltijds Beroeps Ondw.         1                            11                 12              3,57
Lager Ondw.                              23                            57                 80           23,81
Buitengewoon Sec. Ondw.      1                              0                   1             0,30
Buitengew. Lager Ondw.         1                               3                   4             1,19
Geen                                         154                                                154           45,83
Onbekend                                  44                                                 44            13,10
TOTAAL                                    241                           95                336                                        
Volledig= voor lager onderwijs tot en met het 6de leerjaar, onafh. van de leeftijd
                 voor middelbaar onderwijs tot aan de 18de verjaardag, onafh. van het      
                         behaalde diploma

 

5. Schooldeelname van de minderjarigen

       In vergelijking met de leeftijdsgroep

                                                        Aantal     Procent           Procent          Procent 
                                                                                                   op school    in leeftijdscategorie
 

ASO                                                    2                 0,69
Technisch Ondw                            9                 3,09
Beroeps Ondw                              11                 3,78
Deeltijds Beroeps Ondw               9                 3,09                       
Buitengew. Sec. Ondw                  9                 3,09               13,73               23,40
Lager Ondw                                    75              25,77
Buitegew. Lager Ondw                  9                3,09                28,86               46,00
Kleuterschool                                28                9,62                  9,62                13,07
Geen                                               132              45,36
Onbekend                                          7                2,41
TOTAAL                                         192