Parochie Sint Amands

Eucharistievieringen

Maandag en woensdag : om 19u in de weekkapel

Vrijdag : om 18u30 in kapel WZC 'Ter Schelde'

Zondag : Om 11u in de Sint Amanduskerk

Contacteer Ons:

Contact : Staf De Clercq

Telefoon : 0470 58 65 00

parochie.sintamands@skynet.be

Parochiecentrum:

Inlichtingen ivm gebruik

Contact: Louis Joos

Telefoon : 052 33 63 25

 

Home
Catechese
Thuma Mina
Kinderwoorddienst
Dooppastoraal
Parochieblad
Parochieploeg
De Kerkfabriek
Missio
Ziekenzorg

 

De parochieploeg van Sint-Amands  bestaat uit vier medeparochianen en de parochieverantwoordelijke is Priester Pastoor Patrick Maervoet.

Ons doel is samenwerken aan de verdere uitbouw van onze plaatselijke geloofsgemeenschap. Wij zoeken naar noden, wensen en verwachtingen die in de parochie leven en trachten daaraan tegemoet te komen door initiatieven te nemen en de parochiale werkgroepen en verenigingen te ondersteunen en te stimuleren. Onze belangrijkste opdracht ligt op het pastoraal vlak, maar we hebben ook een antennefunctie om leemtes op andere terreinen in de aandacht te brengen. Met het oog op de toekomst, is ook een vertegenwoordiging in en wisselwerking met de federatie noodzakelijk.

Wij vergaderen om de 3 weken op de pastorie waarbij we de activiteiten van de voorbije weken evalueren en vooruitblikken naar de op stapel staande gebeurtenissen.

Vragen, bedenkingen of suggesties in verband met het reilen en zeilen van onze parochie zijn meer dan welkom bij één van de leden:

 

José Verstrepen-Aerts

J.Cardijnlaan 15

052/33.54.23    

joseaerts@scarlet.be

Katrien Naert

E. Verhaerenstraat 11

0499/16.36.05

katrien.naert@gmail.com

Staf De Clercq

J.Cardijnlaan 2

052/34.02.31

staf.gaby@skynet.be

Johan Maerevoet Leerlooierslaan 23 052/33.16.25 johan.maerevoet@hotmail.com