latijn leren en oefenen

De ideale huiswerkhulp om latijn te leren

Een programma dat leerlingen uit het middelbaar onderwijs op een aangename, aantrekkelijke manier hulp biedt bij het inoefenen van Latijnse woorden.

Gebruiksvriendelijke en overzichtelijke schermen.

Uitgebreide menu’s aangevuld met knoppen die direct  toegang geven tot het gewenste programmaonderdeel.

Help met inhoudsopgave, aangevuld met   “Wat is dit  ”-helptekst.

Het programma latijn beschikt over volgende mogelijkheden:

Ingeven, verwijderen en wijzigen van woorden.

Oefenen van woordsoort, model, genitief of 1e persoon, geslacht of naamval.…op niveau van beginner, kenner of gevorderde. Keuze Latijn – Nederlands, Nederlands – Latijn.

Dictee Latijn of Nederlands, herhalen van fouten (ook met 3 niveaus )

Oefenen en ingeven van werkwoorden, zelfst. naamwoorden., bijvoegl. naamwoorden, voornaamwoorden en stamtijden.

Rapport opvragen en afdrukken.

Verwijderen, wijzigen van lessen en ophalen lessen van diskette.

Afdrukken van woordetiketten en woordenlijsten.

Didactische waarde en Evaluatie Laureaat Softwarewedstrijd CST 1999-2000.

Zeer groot. Het programma voldoet aan een grote behoefte van leerlingen Latijn, zeker in de eerste graad, maar ook verderop: een bruikbaar instrument om op de computer woordenschat in te studeren en te toetsen. De auteur heeft in deze versie de woordenschat (ca. 820 woorden Claviculae 1  meegegeven van het handboek dat ik in het eerste gebruik, en bijgevolg sta ik te popelen om dit programma voor de klas te gooien.

Doel van het programma LATIJN

Dit programma heeft tot doel de taal Latijn via de computer te leren of te oefenen. De woorden die men wil leren moet men wel zelf ingeven en deze zijn: Nederlands, Latijn, woordsoort (zelfstandig naamwoord, werkwoord, telwoord enz…), het model, de genitief of 1e persoon, het geslacht en de naamval. Men kan ook de stamtijden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden oefenen. Deze zaken kunnen ook uitgeprint worden om te oefenen op papier.

Bestellen van het programma LATIJN

De prijs van de sofware bedraagt 17.5 €  per registratie. De info om over te schrijven is te vinden bij het bijgevoegd bestand: Installatie_web.doc, voor verdere vragen: chris.latijn@belgacom.net , adres De Wulf Christian Ooststraat 28, 9961 Boekhoute. De prijs is heel laag gehouden omdat velen er gebruik van zouden kunnen maken ondanks de uitgebreide mogelijkheden en professionele afwerking.

Downloaden

Downloaden van het programma kan, opgelet het is ongeveer 6.4 MB groot en bevat een tekstbestand hoe installeren en een bestand om CD-hoesje af te printen. 

Sla het bestand (latijn.zip) op uw harde schijf.

Extract het bestand op een aparte directory op uw harde schijf bvb C:\latijn.

Lees voor verdere instructies het bijgevoegd bestand: Installatie_web.doc

start scherm

Men kan zowel de onderstreepte woorden aanklikken of de overeenkomstige knoppen op deze figuur

De knoppen: wanneer men met de cursor over één knop beweegt dan krijgt men een korte uitleg wat men wenst uit te voeren. Er zijn 2 grote groepen van knoppen die nieuwe schermen openen NL:

Ingave knoppen om gegevens in te voeren

  Het woorden scherm

  Het stamtijden scherm

  Het voornaamwoorden scherm

  Het bijvoeglijk naamwoorden scherm

  Het werkwoorden scherm

  Het zelfstandig naamwoorden scherm

Knoppen om de geg. na ingave te oefenen

Er is één knop om de ingevoerde gegevens af te drukken op 3 verschillende manieren om verder te leren zonder computer, deze zijn:

Etiketten drukken

                                                   terug

De etiketten Hier worden de woorden in etiketvorm geprint ± 27 per blad zodat je ze achteraf gemakkelijk kan snijden om te leren zonder PC.

 

Het dictee Het Nederlands en Latijn worden op 1 lijn geprint, met naast ieder woord plaats om het juiste woord te schrijven, plooi daarna het blad in 2 vooraleer je aan het dictee begint.
Dictee afdrukken

 

Het dictee uitgebreid Het Latijn, geslacht of naamval, genitief of 1e persoon en het Nederlands worden op 1 lijn geprint, met naast ieder woord plaats om het juiste woord te schrijven, plooi daarna het blad in 2 vooraleer je aan het dictee begint
Dictee uitgebreid afdrukken

                                              terug

 

Afdrukscherm  Afdrukscherm
In alle schermen bevindt zich rechts boven aan een vraagtekenknop deze kan je indrukken en verplaatsen naar een knop of ingaveveld enz.. wanneer je daarop klikt krijg je uitleg over desbetreffend knop.

      terug

 

oefenen woorden Woorden Dit is de beste oefening van de twee om mee te beginnen. Je kan kiezen tussen Nederlands - Latijn of omgekeerd. Je selecteert de gewenste lessen,duid aan hoeveel woorden men wenst te oefenen en het niveau. Je kan kiezen om te oefenen met of zonder woordsoort en model. Daarna druk je de startknop in. Er wordt willekeurig een Nederlands of Latijns woord getoond en je moet de juiste vertaling aanduiden. Daarna moet je ook nog de woordsoort en het model aanduiden. Wanneer je een fout maakt dan wordt dit opgeslagen zodat je achteraf een herhaling kan doen. Zie knop “herhaling van de fouten” in het scherm rapport deze knop is enkel actief indien men minimum één fout maakt en alle woorden oefent. Je kan altijd stoppen of een tussenrapport opvragen. Vanuit het rapport kan je terugkeren naar de oefening, stoppen of een herhaling doen.      terug

 

Oefenen dicteeDictee: dit is de moeilijkste oefening van de twee. In dit scherm duid je de gewenste lessen aan, stel je het niveau in, duid men aan hoeveel woorden men wenst te oefenen en maakt een keuze tussen Nederlands - Latijn of omgekeerd. Daarna druk je de startknop in. Er wordt willekeurig een Nederlands of latijns woord getoond en je moet de juiste vertaling intikken. Wanneer je een verkeerde letter intypt dan hoor je een bieb en de verkeerde letter wordt gewist, indien je het woord juist intikt kan je de genitief of 1e persoon intikken (altijd in het latijn). Wanneer dit ook juist is moet je het geslacht of naamval aanduiden. Wanneer je een woord niet juist kan spellen druk dan op de knop “TOON WOORDEN”, dan worden alle letters één voor één ingevuld en hoef je enkel nog geslacht - naamval aan te duiden dat onderaan in een tekstvak getoond wordt. Wanneer je een fout maakt zowel voor Latijn, genitief of 1e persoon en geslacht of naamval dan wordt dit opgeslagen, zodat je achteraf een herhaling kan doen.      terug

 

Rapport

Het rapport toont welke lesnummers je geoefend hebt, een procent (het aantal tikfouten t.o.v. het aantal tekens), aantal tikfouten, aantal tekens, aantal woorden, hoeveel woorden je gespiekt hebt (knop “TOON WOORDEN”) en het niveau.  Dit kan je afprinten zodat je toch een idee hebt hoe goed je het Latijn reeds beheerst. Met de knop herhalen  kan men de gemaakte fouten herhalen.           terug

 

 

ingave woorden Ingave Woorden

Welke les: beperkt van 0 tot 99, het is aan te raden 10 à 20 woorden  per les in te geven (20 x 100) = max. 2000 woorden per jaar.  Nederlands: hier vul je het Nederlandse woord in. Naast dit invulvak kan je letters ingeven om woorden snel op te zoeken. De knop ernaast dient om verder te zoeken. Latijn: hier vul je het Latijnse woord in. Bij de woordsoorten: zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord komen automatisch de mogelijke modellen te voorschijn. Voor uitzonderingen kan je op de knop "Ander model" klikken en een woord van max. 10 letters ingeven. Genitief: de genitief van het Latijnse woord. Voor werkwoorden is er geen genitief hier vul je de 1e persoon in. Wanneer de cursor in het veld geslacht - naamval komt, worden in het lijstvak links alle mogelijke unieke geslachten getoond. Hier moet je alleen de muis gebruiken om het geslacht aan te duiden in deze lijst, de knop “TOEVOEGEN” wordt daarna  automatisch geactiveerd.                             terug

 

Ingave stamtijdenDit scherm wordt gebruikt om de te oefenen stamtijden op een eenvoudige manier in te geven. Hier moet je ook een lesnummer ingeven daar sommige handboeken in 11 lessen 297 stamtijden geven. Wanneer je het infintief invult kan je de knop “Copy” gebruiken om dezelfde gegevens te kopiëren naar de andere velden, waarna de cursor in het veld Infinitief blijft staan.  Gebruik de TAB-toets om naar de overige velden te gaan en deze aan te vullen.      terug

 

Oefenen van stamtijden Oefenen stamtijden:  in dit scherm duid je de gewenste lessen aan daarna druk je de startknop in. Er wordt een willekeurig infinitief getoond en je moet in de overige velden de juiste gegevens intikken. Met de TAB-toets kan je naar een volgend veld gaan.  Wanneer je de knop “CONTROLE” indrukt worden alle woorden die verkeerd zijn in het rood weergegeven. Deze kan je alsnog overschrijven.   terug

 

ingave zelfstandige naamwoordenDit scherm wordt gebruikt om de te oefenen zelfstandig naamwoorden op een eenvoudige manier in te geven. Wanneer je het nominatief enkelvoud invult kan je de knop “Copy” gebruiken om dezelfde gegevens te kopiëren naar de andere velden, waarna de cursor in het veld Verbuiging komt te staan (vul dit in). Gebruik de TAB-toets om naar de overige velden te gaan en deze aan te vullen      terug

 

Oefenen zelfstandige naamwoordenDit scherm wordt gebruikt om de ingeven zelfstandig naamwoorden te oefenen. Klik op het pijltje naast   “MAAK EEN KEUZE” bij nominatief en klik een woord aan.  De cursor staat in het veld verbuiging, vul in. Met de TAB-toets kan je naar een volgend veld gaan. De letters die allemaal gelijk zijn worden automatisch ingevuld om het tikwerk te verminderen. Wanneer je de knop “KONTROLE” indrukt worden alle woorden die verkeerd gespeld zijn in het rood weergegeven. Deze kan je alsnog overschrijven.     terug

 

wijzig lesnummerWijzigen lesnummer:

Wanneer je dit doet krijg je een lijst van alle lesnummers en een lijst met de getallen van 0 tot 99, je duidt één lesnummer aan in de lijst ”VAN” en één in de lijst “NAAR” waarna je op de knop “WIJZIG” klikt. Je moet enkel nog bevestigen of annuleren.

 

    terug

 

Verwijder lesnummerVerwijderen lesnr.

 wanneer je dit doet krijg je een lijst van alle lesnummers, duid één of meerdere aan en druk op de knop “VERWIJDER”. Het aantal woorden dat je zal wissen wordt getoond en je moet enkel nog bevestigen of annuleren.

     terug

 

 

zet opdiskette Zet op diskette: er wordt naar het station gevraagd, meestal is dit A (soms B), A wordt standaard ingevuld en je drukt op de knop “OK”(voorzie dat er een diskette in het station zit!) De bedoeling van gegevens op een diskette te zetten is dat je op die manier gegevens kan uitwisselen met andere gebruikers van het programma. Haal van diskette   terug