HISTORIEK VAN
W.S.V. BLIJF JONG GENEBOS v.z.w.Er was eens (zo beginnen alle sprookjes) een tijd dat alles wat bewoog in Genebos nog jong was. De ene turnclub na de andere pingpong club en wielerclub werd er ook een wandelclub opgericht. Karel Vandermaesen en Marcel Theys en nog wat makkers van het eerste uur die in 1974 aan de kar begonnen te trekken, zodat in 1976 wandelclub Blij Jong Genebos kon starten onde de vleugels van de wandelclub Wandelend Paal.

Alles liep op wieltjes en de club bleef maar groeien. Op 29 april 1981 werd besloten om in alle vriendschap een eigen weg in te slaan en aan te sluiten bij het N.W.F. onder het nummer L.044. Sedert die datum fungeert Blijf Jong Genebos als een zelfstandige wandelclub en geniet ze groot aanzien bij andere wandelclubs in Vlaanderen en Wallonië.

Het ledenaantal steeg gestadig tot ongeveer 600 in 1995. In dat jaar besloten een groot aantal leden uit Meerhout en Zittaart na onderling overleg een wandelclub op te richten onder de naam Bavostappers Zittaart, een club die ondertussen ook is uitgegroeid tot één van de grotere clubs.

Sinds enkele jaren is Blijf Jong Genebos aangesloten bij de Vrije Vlaamse Recreatiesporten, afgekort V.V.R.S. Nu staat de teller van Blijf Jong op plusminus 400 leden. Daarmee behoren we nog altijd tot de grotere wandelclubs. Dat uit zich ook in het aantal wandelaars dat we telkens mogen begroeten op onze wandeltochten, 1500 tot 2.300 deelnemers zijn dan ook geen uitzonderingen.

Hoogtepunten waren zeker 12 maart 1989 toen we de eer hadden om de Limburgse Provinciale Wandeldag te mogen inrichten en we 3.200 deelnemers mochten begroeten en de Wintertocht in 2001 met 3.000 deelnemers. Deze kwamen niet alleen van uit gans België, maar tevens uit Nederland.

In 2006 werd het 25 jarig bestaan gevierd met tal van aktiviteiten met als hoogtepunt de receptie op 28 juli.

Tot zover een stukje geschiedenis over de wandelclub W.S.V. Blijf Jong Genebos v.z.w.