basis idee | « la Roue libre et solidaire »
Aprobenir (Nicaragua) | concreet gezien | lijst van de sponsors

Basis idee

Vanbij de start van ons project, hebben wij minderbedeelden willen steunen. Zij hebben het dagdagelijks moeilijk en zeker niet het geluk dergelijke droomreis te mogen beleven. Ons idee gaat uit van een systeem waarbij wij deze mensen kunnen steunen om hen een fiets te laten gebruiken die voor hen nuttig zal zijn in hun privé of werk verplaatsingen, hetzij in België of in ontwikkelingslanden.

Dit organiseren wij niet alleen: wij moesten een organisatie vinden die de vruchten van onze steun beter zou kunnen beheren, deze actie integreren in een bestaand kader en een bepaalde follow-up te kunnen geven. Wij hebben twee verenigingen gevonden die de fiets als middel tot meer solidariteit gebruiken.

«La Roue libre et solidaire»
(het vrije en solidaire Wiel), België

"La Roue libre et solidaire" heeft als doel de mobiliteit en solidariteit te verhogen. Zij werd vorige zomer opgezet door de vzw Ateliers de la Rue Voot te Brussel, met onder andere een werkplaats waar zij mensen leren hun fiets zelf te herstellen en onderhouden. Oude en gebrekkige fietsen werden verzameld en daarna hersteld door een ploeg vrijwilligers en professionele mecaniciens. De verantwoordelijke is Dominique Baecke, die ook werkt bij de Gracq, Franstalig equivalent van de Fietsersbond.

De begunstigde verenigingen zijn officiële en gespecialiseerde groeperingen zoals ATD Quart-Monde in Luik, of open centra voor politieke vluchtelingen. Deze lenen de fietsen aan mensen die ze echt nodig hebben voor hun dagelijkse verplaatsingen. "La Roue libre et solidaire" laat hen toe om bij voorbeeld, administratieve rompslomp te regelen, voor een job te solliciteren, inkopen te doen, kortweg, om uit hun vaak armzalige omgeving te kunnen ontsnappen. Het leidmotief van de organisatie is om aan deze mensen hun waardigheid terug te geven. Dit houdt eveneens het recht op mobiliteit in.

"La Roue libre et solidaire" heeft zo een zestigtal fietsen kunnen herstellen op enkele maanden tijd. Voor een fiets moet men rekenen op 1.500 tot 2.000 BEF (tussen 40 en 50 EUR), die overeenstemt met de tijd van een professioneel en de wisselstukken. Momenteel draait het project op een traag pitje bij gebrek aan subsidies.

Aprobenir (Nicaragua)

Dit mooi verhaal is dit van André Fache. Hij is een Belgische ingenieur die 10 jaar geleden naar Nicaragua werd gestuurd door de vzw Terre om een kleine fietsfabriek te ontwikkelen. En dit na een mislukte poging om oude fietsen vanuit België te importeren. Hij werkte er 5 jaar en na deze periode draaide "La Fabrica Bicicletas Tierra" autonoom.

André en zijn Nicaraguaanse echtgenote Maribel hadden een nieuwe challenge nodig en zij creëerden Aprobenir Nicaragua (Vereniging ten voordele van kinderen in risico situaties). Aprobenir heeft als doel om aan minderbedeelde kinderen uit de streek van Jinope (40 km zuid van Managua) en die geen toegang hebben tot betaald onderwijs, steun te bieden. Meestal leven zij in de straten, in slechte hygiënische omstandigheden, zonder enige vorming en dus toekomstperspectieven.

Om hen te helpen een autonoom leven te leiden, heeft Aprobenir een vormingsatelier opgezet waar ook houtwerk word aangeleerd en die een veertigtal kinderen tussen 11 en 18 jaar onthaalt. Enerzijds bestaat er deze fietsfabriek die gebrekkig werkt en die haar productie moeilijk kan verkopen, gezien de lage koopkracht van de locale bevolking. Anderzijds, zijn er deze kinderen die lange afstanden moeten afleggen om naar het atelier te komen. De oplossing is evident: Aprobenir zou de fietsen van de fabriek kunnen kopen en ze ter beschikking stellen van de studenten in nood, en zo de ene en andere helpen.

Wij kennen de ouders van André, Michel en Danièle Fache, verantwoordelijk voor Aprobenir België die fondsen verzamelt om op te sturen naar Nicaragua. Een fiets uit de locale fabriek kost ongeveer 5.000 BEF / 125 EUR.

Concreet gezien

Hier is het dat U kunt tussenkomen door ons te sponseren tijdens onze fietstocht bike8000. Gelieve een boodschap te sturen naar het adres solidarity@bike8000.com (click hier na kennis te hebben genomen van wat volgt) en geef:

 • Voornaam en Naam
 • Volledig adres
 • Telefoon nummer
 • Gesteund project: ROUE LIBRE ET SOLIDAIRE, of APROBENIR
 • x,xx BEF/km (of x,xxx EUR/km) * 8000 = totaal bedrag xxxx BEF (of EUR)

Voorbeelden voor de laatste lijn:

 • 0,50 BEF/km * 8000 = 4000 BEF
 • ou 0,005 EUR/km * 8000 = 40 EUR

Hierdoor engageert U zich om de som ten laatste in december 2001 te storten of beter nog per delen van 2000 km indien het bedrag deelbaar is. Langs onze kant engageren wij ons om U in januari 2002 op deze site een samenvatting en/of het budget en het gebruik van de fondsen te geven.

De rekeningnummers zijn de volgende:

 • ROUE LIBRE ET SOLIDAIRE: 001-1024332-88 (Ateliers de la Rue Voot)
 • APROBENIR: 034-1820601-70

  In beide gevallen, met de mededeling: "BIKE8000"

Opgelet:

 • De belgen die 1.000 BEF of meer storten zullen een fiscaal attest krijgen maar enkel voor Aprobenir. Dit geldt spijtig genoeg nog niet voor "La Roue
  libre et solidaire".

 • Voor de niet Belgen, raden wij aan om hun bank te raadplegen betreffende
  de kosten die zullen aangerekend worden voor een internationale storting.
  Indien U deze kosten te hoog acht, zouden wij het toch op prijs stellen dat
  U een vereniging steunt met een rekeningnummer in uw land, zoals bij voorbeeld het Rode Kruis, Handicap International, Artsen zonder grenzen,
  enz.

 • Hebt U problemen met dit systeem, of zijn er onduidelijkheden, of gewoonweg vragen: contacteer onze Wemaster (Roland Fabri) op het adres solidarity@bike8000.com, of bel naar één van de volgende nummers:

  • +32-(0)2-762.48.93 Ateliers de la Rue Voot (Dominique Baecke of Jean-Luc Breuer),
  • +32-(0)56-488.845 APROBENIR (Michèle en Daniel Fache).

Lijst van de sponsors

Namen van de Steunpersonen, in chronologische order van receptie van betalings beloften:

 • Gaetane et Benoit Verbruggen
 • Madame Brasseur
 • Michel et Colette Gevers
 • Laurence et Guillaume Amand
 • Alain et Marie Verbruggen
 • Ines et Vincent Orts
 • Anne Donnay de Casteau
 • Les Carly
 • Marie et Philippe Jacques de Dixmude
 • Béatrice et Jean-Louis Raemdonck
 • Caroline et Guy Standaert
 • J.M. Mineur
 • Jacques Taymans
 • Mme J. Geerinckx Jadot
 • Karl Vandisandi
 • Anne Osterrieth et François Nef
 • Jules et Bénédicte Lacoste
 • Nanou et Guy Berkenboom
 • Marie-Dominique et Stephan Milis
 • Alain Geerinckx
 • Nathalie et Hubert Cambier - Motte
 • Ernest Wibin
 • Louis Paternostre
 • Georges Van Der Borgt
 • Mme Alfred Blondel
 • Mr J.Bouhon
 • Mme Monique Taymans
 • Robert et Monique De Bauw
 • Christiane et Michel de Pierpont
 • Françoise et Pierre d'Argent
 • Françoise & Didier Vinel
 • Celine et Damien de Walque
 • Mme Bernadette van Nuffel
 • Mr et Mme Collard- Verbruggen
 • Mr et Mme Jean Huysmans
 • Claire et Etienne Denoel
 • Ghislaine De Waele
 • Mr Jacques Hanssens
 • Mr Jean Huysmans
 • Mr Kervyn de Meerendre
 • Mme Méi Meert
 • Mr Luc de Wilde d'Estmael
 • Mme Edouard Van Nuffel
 • Alexandre et Anne-Catherine Hoffmann
 • Véronique et Olivier Thomas
 • Maurice et Aliette Barthelemy
 • Mr & Mme Van Der Borght
 • Olivier et Caroline Carton de Wiart
 • Rose-Marie Nolf
 • Mr Paul Bosmans
 • Mr Etienne Lecomte
 • Mr er Mme Paul Vanden Dael
 • Tony et Viviane Jacques de Dixmude

Totaal begrag voor de 2 operaties:
324.300 BEF (8.039 EUR) of 40,54 BEF/km (1,00 EUR/km)

Dank u zo vriendelijk voor uw solidariteit!