VZW's | Pro vélo | Eurovélo | Aves
| Gracq | IAG Alumni | dankbetuigingen

VZW's

Wij hebben een aantal contacten opgebouwd met vzw's die allen een andere interesse hadden in ons project bike8000. Wij zijn een aantal wederzijdse diensten en publiciteit overeengekomen, volledig gratis uiteraard...

Pro vélo

Pro Velo is een vzw die de fiets wil promoten. Deze zeer gemotiveerde en dynamische groep wordt gecoacht door onze vriend Jean-Luc de Wilde. Sinds geruime tijd voelen wij ons zeer dicht bij de objectieven, de waarden en de motivatie van deze vereniging. Pro vélo is een onderzoek- en promotieinstelling voor de fiets die zich definieert als diensverlener voor locale overheden, scholen of ondernemingen om dezen te helpen de fiets een nieuwe plaats te geven in een duurabele mobiliteit.

Zij hebben ook een aantal activiteiten voor het grote publiek :

 • promotieacties om de fiets als ideaal vervoer- en ontdekkingsmiddel te
  steunen (u hebt wellicht al gehoord van Dring Dring of de "Vélobrabançonne")
 • verhuur van fietsen en organisatie van begeleide fietstochten
 • opleidingen rond alles wat met de fiets te maken heeft

Ga gerust eens langs; Londenstraat 15, 1050 Brussel, telefoon 02/502 73 55
of via hun site www.provelo.org

EuroVelo®

Beeld u in : internationale Europese fietsroutes, elk meerdere duizenden kilometers lang, langs wegen met weinig verkeersdrukte, een gemeenschappelijke bewegwijzering, die een netwerk van Noord tot Zuid, Oost tot West zouden weven. Een droom die werkelijkheid zou kunnen worden met "EuroVelo®" .

Het EuroVelo® project mikt om 12 internationale fietsroutes over heel Europa uit te breiden. Het netwerk zal voor reizende vakanties per fiets dienen, zowel als voor lokale verplaatsingen, et het zal ten opzichte van de auto een alternatief bieden dat feilloos, gezond en milieuvriendelijk is.

Eens wij onze volledige reis uitgestippeld hadden op Michelin kaarten,
hebben wij EuroVelo® leren kennen : tot onze grote verrassing en opwinding
hebben wij vastgesteld dat onze reisroute meerdere delen van de routes die
EuroVelo® voorstelt van nabij scheerde. Bij een ontmoeting in de kantoren
van EuroVelo® te Brussel hebben wij ons enthousiasme gedeeld rond dit
prachtig project, dat nu verwezenlijkt wordt op het terrein. In de mate van
het mogelijke zullen wij een rapport opmaken van onze waarnemingen van de
actuele staat van de EuroVelo® routes, wanneer onze wegen zullen
samenvloeien (ongeveer 75% van de 8.000 km). Wij willen ook met u dit idee
meedelen van een Europa waar verplaatsingen per fiets werkelijk hun plaats
hebben op algemeen niveau, en niet enkel hier in daar in het kader van
plaatselijke initiatieven.

Internet: www.eurovelo.org enwww.ecf.com

Aves

Aves ("Vogels" in het Latijn) is een vereniging voor de studie en bescherming van de wilde fauna, in het bijzonder de vogels. Naast ornithologisch onderzoek, maakt Aves zich ook bezorgd over zoogdieren, reptielen en kikvorsachtige, vooral in Wallonië en Brussel. Een andere specialiteit van Aves is de opvoeding : dankzij de medewerking van vrijwillige gidsen en groepsleiders, organiseert Aves niet min dan 500 activiteiten per jaar : uitstappen en ornithologische reizen, stages, dia- en filmprojecties, etc.

Aves bezit vervolgens een bibliotheek met grote wetenschappelijke waarde; de
boekhandel laat u toe een groot aantal boeken over de natuur te kopen, en bijna alle beschikbare ornithologische publicaties.

Benoît heeft altijd of bijna deel uitgemaakt van Aves, en ook al heeft hij vandaag minder beschikbare tijd voor ornithologische uitstappen, is de passie nog levend : ornithologie is een geweldige hobby en streeft daarentegen ook naar een beter bewustzijn van de waarde van onze natuuromgeving. Wel, waarom zou u zich niet op uw beurt aansluiten bij Aves, of gewoon een activiteit van Aves mee beleven ? Alle informaties en het programma van de uitstappen vindt u op de website www.aves.be

Gracq

De Gracq, "Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens", vergelijkbaar ann het Fietsersbond in Vlanderen, is een vereniging waarvan de leden samen streven naar het bereiken van betere verkeersvoorwaarden voor
alle fietsers, zowel als een groter aandeel fietsers in het verkeer. Ze oefent druk uit op de autoriteiten en biedt diensten aan haar leden aan :

 • dagelijkse fietsen in een federatie opnemen
 • hen vertegenwoordigen ten opzichte van de autoriteiten om deze aan te
  moedigen een meer efficiënte en samenhangende fietspolitiek te leiden
 • de bevolking helpen om de fiets te gebruiken voor haar verplaatsingen

De Gracq publiceert "Ville à vélo", het maandelijks tijdschrift van de dagelijkse fietser, waar u alle nuttige informatie vindt over de fiets als verplaatsing- en ontdekkingsmiddel. Dominique Baecke, vast lid van de Gracq, is ook onze bevoorrechte contactpersoon voor "la Roue libre et solidaire" (de solidariteits-actie die wij ondersteunen), via de "Ateliers de la rue Voot" waar hij eveneens werkt.

U begeeft zich naar uw kantoor of naar school per fiets ? Zoals wij, doet u uw boodschappen per fiets in uw buurt, gaat u 's avonds naar de bioscoop of het theater per fiets ? Laat van u horen, en volg de trend op www.gracq.org

IAG Alumni

IAG Alumni is de vereniging van de afgestudeerde van het IAG (Institut d'Administration et de gestion) van de UCL (Université Catholique de Louvain), waarvan Benoit lid is . Het doel van deze vereniging is om de vriendelijke en professionnele relaties tussen oude studenten te onderhouden. Zij verdedigt ook de professionnele interesse van haar leden. Er wordt een maandelijke nieuwsbrief gepubliceerd waarin grond artikels, een aktiviteitskalender en verschillende informaties voorkommen. Een adressboek werdt ook opgesteld waarin de gediplomeerde en de proffessors overgenomen worden. Dit zijn meer dan 10.000 nuttige adressen.

Weinig leden van de vereninging hebben ooit een werkonderbreking genomen.Benoît wenst hen te toonen dat het een hele positieve en verrijkendeervaring kan worden. Web site: www.iag-alumni.be

Dankbetuigingen

Er zijn een heleboel mensen dien hebben geholpen, aangemoedigd, gesponsord. Dit zijn er een aantal, de anderen zijn voor ons even belangrijk en ook naar hen onze oprechte dank.

 • Roland Fabri: allereerst dank aan onze schoonbroer en webmaster voor het
  ontwerp en het onderhoud van onze site
 • Bernard Meeus en Alcodis N.V. voor de loopbaanonderbreking en hulp bij
  onze telecom
 • Cécile Quénum voor het grafisme/look van onze site
 • Yves Van Straelen van "la Maison du Vélo" (Leuvensesteeweg 341, 1030 Brussel, 02/742.07.45), voor het voorbereiden van onze fietsen en het
  zijn adviezen over de "kunst van de reis per fiets"
 • Tanguy Gaspard, van Véloxygène (Vanderkinderestraat 395, 1180 Brussel) voor de onmisbare adviezen en lessen in fietsmechanica
 • Thierry de Thibaut, voor zijn hulp in onze video uitrusting
 • Sophie Ortner, Diane en Alain Corman, voor de Engelse vertaling
 • Olivier Hertoghe voor de Nederlandse vertaling
 • Pierre-Emmanuel De Bauw voor de Spaanse vertaling
 • Alexia Struye, voor de vormgeving van ons logo
 • Xavier Janssens, voor de scan, Michel Meeus voor de wap
 • Olivier Carton, voor de sponsoring adviezen
 • Vincent Orts, voor de media adviezen
 • alle onze "contacts" van de partners VZW's: Jean-Luc de Wilde en Jean-Luc Legrand van ProVelo, Marie-Caroline Coppieters van ECF, Emile Clotuche van Aves, Dominique Baecke van Gracq, Nathalie Celis van IAG Alumni.
 • ...