Wednesday 03.10.2001 - Mortar-shells
 

Route:
Gennadi - Lahania - Prasonisi - Apolakkia
Distance:
64,6 km
Total:
203,1 km

 REPORT  

 
Location Day (km) Total (km)
Gennadi 0,0 138,5
Lahania 10,5 149,0
Chochlakas 14,1 152,6
Aghios Pavlos 18,8 157,3
Prasonisi 32,1 170,6
Kattavia 44,7 183,2
Apolakkia 64,6 203,1

 
 PREVIOUS DAY     NEXT DAY