Wednesday 12.06.2002 - Robola
 

Route:
Argostoli - Troianata - Metaxata - Lassi - Argostoli
Distance:
46,4 km
Total:
410,3 km

 REPORT  

 
Location Day (km) Total (km)
Argostoli 0,0 355,9
Razata 5,1 361,0
Frangata 12,2 368,1
Agios Gerasimos 14,3 370,2
Robola Winery 15,5 371,4
Troianata 21,6 377,5
Mitikata 23,0 378,9
Demoutsantata 23,4 379,3
Travliata 26,0 381,9
Mazarakata 27,5 383,4
Metaxata 28,6 384,5
Kourkoumelata 29,5 385,4
Kaligata 30,0 385,9
Svoronata 31,6 387,5
Minia 34,5 390,4
Lassi 39,1 395,0
Katavothres 43,2 399,1
Argostoli 46,4 402,3

 
 PREVIOUS DAY     NEXT DAY