Zangvereniging Sint-Bavo bestaat negentig jaar


WANZELE - In 1906 stichtte Leo De Smet, een gepensioneerde onderwijzer uit Bambrugge, het Sint-Bavokoor in Wanzele. Aanvankelijk beperkten de activiteiten van het koor zich tot het opluisteren van erediensten, maar er werd na verloop van tijd meer en meer een beroep gedaan op de zangvereniging om allerlei feestjes muzikaal te kleuren.

De zangvereniging Bavo bestaat uit drie afdelingen : het Sint-Bavokoor luistert vooral de erediensten op, en geeft af en toe een concertje, het jeugdkoor Angeli verzorgt optredens in heel het land, onder meer voor koning Boudewijn op de 60 / 40 - feesten, en nam al twee CD's op met bekende artiesten.

De muzikale begeleiding van de zangers is in handen van het orkest De Zonnebrengers. Het jeugdkoor ontstond eigenlijk al in 1983 in Oosterzele, onder impuls van de huidige Sint-Bavodirigent Léon-Bernard Giot. Die bracht, na een omzwerving via Impe, het koor in 1994 mee naar Wanzele. Bemard Giot, afkomstig van Melle, voegt het jeugdkoor Angeli en het volwassenenkoor Sint-Bavo geregeld samen, en noemt dit samengaan een grote troef.

,,De jongeren zijn spontaan, en vatten bepaalde dingen doorgaans vlugger. Hun enthousiasme werkt bovendien stimulerend voor de volwassenen. Die rekenen voor de moeilijkere stukken op de inbreng van de jongeren", zegt de dirigent, die zelf een professioncle opleiding genoot bij vermaarde zangpedagogen en onder meer ook actief is in het Gents Opera- en Belcantokoor Liane Soudan en het Groot Internationaal Koor en Orkest te Gent.

In Wanzele vindt hij het aangenaam werken : "lk werk met mensen die zingen als vrijetijdsbesteding. De meesten hebben geen zangopleiding gevolgd, en dat is eigenlijk een voordeel : die mensen willen luisteren, ze willen iets bijleren. Dikwijls loopt dat met opgeleide zangers moeilijker : die hebben al een zeker muzikaal niveau, en zijn veel minder bereid om nieuwe zangtechnische dingen te aanvaarden."


70 jaar zanger

De Sint-Bavo-zangvereniging is de kerktoren al lang ontgroeid. Volgens Léon-Bernard Giot is dat een bewuste keuze: "Het opluisteren van erediensten blijven we natuurlijk doen, maar ik wil niet uitsluitend kerkmuziek brengen." Op het repertoire van het koor staan heel wat bekende stukken, maar de dirigent streeft ernaar om heel geregeld met onbekende stukken uit te pakken. "Het programma van een concert moet steeds aantrekkelijk blijven. Voor altijd weer dezelfde Vlaamse liederen komen de mensen niet meer buiten. Daarom verras ik het publiek graag, bijvoorbeeld met de vertolking van een Japans kerstlied."

Op zaterdag 21 december verzorgt het koor om 17.30 h.een speciale eucharistieviering, en viert zijn jubileum nadien met een receptie. Daar worden enkele leden van de Sint-Bavo-zangvereniging gehuldigd. Sommigen maken immers al vijftig jaar deel uit van het koor, en Albert Clinckspoor ( 78 ) zingt er zelfs al zeventig jaar. Hij is ook de ouderdomsdeken van het koor. Maar ook alle andere leden, van wie de jongste zeven jaar is, worden in de bloemetjes gezet. Op 18 januari spelen de drie afdelingen van het koor samen een uitwedstrijd : zij treden op in de Sint-Hilariuskerk van Boutersem bij Leuven.

----P.B.


----------------
Inlichtingen bij Léon-Bernard Giot Dorpsplein, 15 te 9090 Melle 09 / 252. 41. 47.


Klik hier om de bijgevoegde foto te zien.