Wanzeelse verenigingen vierden


Millennium-Kerstviering


Alle Wanzeelse verenigingen vieren elk jaar samen Kerstmis : eerst een dankmis voor het voorbije werkjaar en daarna een receptie voor alle parochianen. Daar het jaar 2000 niet alleen een Heilig jaar was, maar ook het allerlaatste jaar van dit tweede millennium, werd het feest een beetje grootser opgevat...

De overgang naar de volgende eeuw zal in Wanzele niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan, al was het maar door de talrijke muzikale verenigingen die de dankmis zaterdag 23 december om 17u30 samen in vrede en vriendschap hebben opgeluisterd : het jeugdkoor Angeli afd. Wanzele, de Koninklijke Sint-Bavo-Zangvereniging Wanzele, het Oostvlaams Orkest De Zonnebrengers, het Jeugdkoor Angeli afd. Melle, de Zangscholen van Prof. L.-B. Giot afd. Melle en Wanzele, het Gemengd Zangkoor Singhet Fro Mere.

Gezien de kerk van Wanzele geen ruimte biedt aan alle leden van deze 7 culturele verenigingen uit onze regio, werd voor de gelegenheid een selectie gemaakt van vrijwilligers. Alle verenigingen, die zowel lid zijn van de plaatselijke cultuurraden als van het Koninklijk Muziekverbond van België, de grootste en meest verscheiden muziekfederatie van het land, waren echter vertegenwoordigd ! Het geheel stond onder leiding van hun gemeenschappelijke dirigent, met name Professor Léon-Bernard Giot uit Melle. Zijn handelsmerk is zingen zonder micro ! Zingen, jawel, een koorleider die mooi kan zingen, het bestaat echt !

Op het programma stonden vanzelfsprekend heel bekende maar ook minder bekende vierstemmige kerstliederen : Minuit Chrétien, Kerstnacht die Schone, Magnum nomen Domini, Door de liefde laat u wekken, Gloria in Excelsis Deo, Transeamus usque Bethlehem, enz... Daarnaast werd een prachtige maar eenvoudige tweestemmige mis gebracht : De Raphaelis !

De voortdurende afwisseling orgel-piano-dwarsfluit-trompet, en de talrijke variaties zoals solo-zang, twee-, drie- en vier stemmige zang, maakten van deze uitvoering een bijzonder aangenaam geheel dat zelfs de meest onervaren toehoorder kon verleiden. Het koor en zijn begeleiders hebben zich echter niet beperkt tot het brengen van een mooie Eucharistieviering. Ook vóór de mis hebben zij de aanwezige parochianen reeds kunnen bekoren door het zingen van stemmige kerstliederen. Na de mis konden de gelovigen er echter niet genoeg van krijgen en na hu staande ovatie kregen zij er prompt een wereldbekend bisnummer bovenop : Stille Nacht ! Het applaus klonk nog enige tijd krachtig voort : onvergetelijk ! Het zingen en musiceren op een natuurlijke manier, zonder de overdreven kracht van micro's en versterkers, is een echte streling voor het oor.

Iedereen, zowel de medewerkers als pers en publiek, werd uitgenodigd op de mooie receptie in het Oud Gemeentehuis. Daar werd er nog duchtig nagepraat over de reeds geleverde en vooral ook over de nog te leveren prestaties ! Het is inderdaad zo dat alle genoemde verenigingen voortdurend op zoek zijn naar nieuwe krachten. Koren en orkesten vormen één van de belangrijkste pijlers in de cultuur van een volk. Terecht mogen wij stellen dat er zonder muziek geen sprake kan zijn van 'Cultuur'. Toch zijn er nog veel mensen die muziek slechts passief beleven : luisteren. In deze grote groep zitten er wellicht nog massa's goede zangers en musici. Tot hen zeggen wij : sluit u aan bij een koor of een orkest en beleef de muziek op een actieve manier. Vervoer is geen probleem : samen rijden is de boodschap en een paar repetities missen is geen doodzonde. Wij kijken gretig uit naar een volgend optreden. Contactadres: Koren en Orkest : Prof. Léon-Bernard Giot : 0476/43 19 90, Koninklijk Muziekverbond van België : 02/241 36 65, Kon. Muziekverbond Oost-Vlaanderen : 09/259 15 53.Klik hier om de bijgevoegde foto te zien.