Zang- en ademhalingsschool van Professor Léon-Bernard Giot
25-jarig bestaan


Tal van muzikale verenigingen in onze regio staan onder de muzikale leiding van Professor Léon-Bernard Giot, sommige zelfs meer dan 25 jaar lang: redenen genoeg om te feesten! Op de vooravond van het derde millennium blikt men graag eens terug op hetgeen voorbij is, niet alleen uit weemoed, maar ook en misschien nog veel meer om, met de opgedane kennis, nog beter te presteren in het volgende millennium.

De muziek is voor de familie Giot als het ware de levensadem.

Grootmoeder Marthe (1955) speelde piano, Léon-Bernard(°1956) brak de stilte in de familie (na het overlijden van zijn oudere broer in 1958) door blokfluit te leren spelen op zeer jeugdige leeftijd. Zijn dochter Lara is de jongste orgeliste van België (16!). Zoon Frederik speelt cello en bekwaamt zich verder in compositie. Dochter Emily speelt viool...


Ademhaling


Professor Léon-Bernard Giot bekwaamde zich verder in het piano- en orgelspel, in het solo-zingen en in de koor- en orkestdirectie bij de meest gerenommeerde leraars van ons land. (Marie-Thérèse Maesen, Lucienne Van Deyck, Andréa Necry, Jean Jakus,...).

Zijn specialiteit is echter de natuurlijke ademhaling geworden, zodat hij terecht de 'Montignac van de ademhaling' wordt genoemd.

Sedert meer dan 25 jaar leert hij jonge en minder jonge muzikanten te ademen zoals het hoort : vanuit de buik en zonder overdreven inspanning, wat de voortgebrachte tonen alleen maar ten goede komt.

Dat doet hij niet alleen in opdracht van het Koninklijk Muziekverbond van België, de grootste muziekfederatie van ons land, maar ook binnen alle verenigingen uit onze regio en ver daarbuiten die onder zijn leiding staan : Het Jeugdkoor Angeli met afdelingen te Wanzele en Melle. Jonge mensen komen wekelijks samen om jeugdrepertorium aan te leren en optredens te verzorgen in heel het land. Zij zingen volksliederen uit de hele wereld.

Het Koninklijk Sint-Bavo-koor Wanzele bestaat uit jonge en minder jonge zangers, sommigen zelfs al meer dan 60 jaar, luistert de erediensten op in de Sint-Bavo-kerk van Wanzele en versterkt andere koren in de regio...

Het Orkest De Zonnebrengers. Allerhande jeugdige musici komen wekelijks samen om te leren samen te musiceren, zij begeleiden de koren die het wensen en brengen ook eigen werk (samen of alleen).

De Zangschool van Professor Léon-Bernard Giot (Wanzele en Melle) bestaat meer dan 25 jaar en elke week komen de leerlingen samen om er individueel zangles en vooral ademhalingstechnieken aan te leren.

De Koninklijke Sint-Bavo-Zangvereniging (overkoepelend orgaan) overkoepelt alle Wanzeelse Muziekverenigingen en behartigt hun belangen bij de verschillende overheden, organiseert ook zelf activiteiten zoals het Festival van Wanzele voor zang en muziek.

Het Gemengd Zangkoor Singhet Fro Mere bestaat 31 jaar en brengt grote vierstemmige werken uit alle periodes en genres. Het tweejaarlijkse concert zal volgend jaar uitgevoerd worden in samenwerking met een ander koor uit de regio.

Al deze verenigingen hebben een bijzonder staat van dienst, niet alleen in leeftijd maar ook qua prestaties. Daarenboven beschikken zij over een koorleider-dirigent van formaat, en toch wordt er elk jaar opnieuw gevraagd om nieuwe zangers, nieuwe muzikanten, nieuwe leerlingen, enz... want elke vereniging die niet verjongt, is gedoemd om uit te sterven.


Oproep


Iedereen die zich geroepen voelt om te zingen of te musiceren, mag rechtstreeks contact opnemen met het algemeen secretariaat : 0476/43.19.90 (van 9 tot 22u!).

Voor cursussen met het Koninklijk Muziekverbond van België, 02/241.36.65 of met het KMVB afdeling Oost-Vlaanderen 09/259.15.53.

Wie één van de beste leerlingen van Prof. L.-B. Giot aan het werk wil zien in onze regio gaat best naar de Free-feesten Brakel-Ninove op zondag 13 augustus 2000 : Christel Pagnoul is haar naam, en zij was de 7de in de recentste preselectie van Eurosong en won reeds verschillende zangwedstrijden op RTB en RTL. Zij komt uit Watermael-Bosvoorde, volgt les bij Prof. Giot en werkt nauw samen met Francis Goya, de wereldberoemde gitarist!

Meer nieuws over de precieze data van de festiviteiten rond de jubelaris volgen in het najaar.


Klik hier om de bijgevoegde foto te zien.