ZUIVER GESTEMD :
Een klare kijk op het koorleven...


Wetteren - Melle :

Frederik Giot

EERSTE PRIJS HARMONIE MET GROOTSTE ONDERSCHEIDING


Vrijdagavond 27 april organiseerde de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Wetteren haar jaarlijks laureatenconcert. Dit concert werd opgeluisterd door alle laureaten van het vorig schooljaar 1999-2000, versterkt door enkele muzikanten uit andere scholen. Laureaten zijn die leerlingen die op het einde van hun muzikale studies binnen deze school 60% van de punten behaalden.

Het laureatenconcert biedt dan ook de mogelijkheid aan de meesten onder hen, hun kunsten te laten horen aan het breed toegestroomde publiek in de kapel van het Sint-Jozefinstituut te Wetteren.

Het concert begon stipt om 20.00 uur en verliep vlekkeloos. Het versterkt orkest van de school speelde voortreffelijk rekening houdend met de jonge leeftijd en de beperkte orkestervaring van de ongeveer 35 musici.

Spijtig genoeg waren de optredens minder dan men er mocht van verwachten, vooral bij zang, voordracht en saxofoon. Een en ander was in tegenstelling tot de korte en gevatte inleidende toespraak van de kersverse Schepen van Cultuur, de heer Walter Arijs : "dit concert is bedoeld om te genieten".

En genieten hebben wij dan ook gedaan op het ogenblik dat Marijke Verbeeck haar dwarsfluit bovenhaalde. Zij speelde "Café 1930" uit "Histoire du Tango" van Piazolla en samen met het orkest het "Concerto in G" van J. Stamitz. Marijke Verbeeck heeft niet alleen haar fluit spel virtuoos gebracht (d.w.z. foutloos en vingervlug gespeeld), zij heeft daarnaast ook bewezen dat zij een goede ademhalingstechniek bezit waardoor de tonen mooi rond en warm waren. Door de harde kerkstoelen, die een zekere stijfheid veroorzaakten bij het enthousiaste publiek waardoor het niet tijdig kon rechtveren, kreeg zij net geen staande ovatie !

Wij hopen dat Marijke Verbeeck plichtsbewust verder werkt aan het Conservatorium van Antwerpen en wensen haar een succesvolle carrière toe. Zij was de énige beloftevolle vertolkster van de avond en werd terecht als finale geprogrammeerd. Haar "diploma met grootste onderscheiding" is volledig terecht verdiend. Proficiat aan haar lerares Mevrouw M. Baudewijn !

De énige laureaat die wij niet konden horen was Frederik Giot uit Melle. Hij volgde les in de klas van de heer Jo van den Durpel. Jo, inderdaad ook de broer van Chris en Daan, is één van de beste orgelisten van West-Europa maar blijft veel te dikwijls uit de schijnwerpers. Hij is tevens leraar harmonie, of met andere woorden muziektheorie. Voor de leek lijkt dit op een vak zoals bijvoorbeeld geschiedenis maar niets is minder waar. Het vak Muziektheorie, vroeger wel eens Harmonie genoemd, is een volledig op zichzelf staand vak. Hier leert men hoe men noten melodieus op elkaar kan laten volgen (horizontale harmonie) en hoe men onder elk van deze noten akkoorden kan schrijven die telkens een modulatie naar een andere toonaard mogelijk maken (verticale harmonie) !

Het is dan ook de bedoeling om binnen één bepaald muziekstuk zo veel mogelijk variatie te brengen maar toch muzikaal correct te blijven.

Wie denkt dat "een liedje schrijven" zo maar kan, zit totaal fout. In de muziek is alles gebonden aan strikte regels en dat heeft Frederik Giot geleerd van Jo Van den Durpel. En nog heel goed ook !

Hij behaalde niet alleen een heel mooi resultaat ("diploma met grootste onderscheiding"), hij was ook de eerste van de klas. Proficiat aan zijn leraar de heer Jo Van den Durpel. Samen met Marijke Verbeeck mocht Frederik Giot dan ook zijn Speciale Prijs van de Gemeente Wetteren in ontvangst nemen. Hartelijke gelukwensen !