ZUIVER GESTEMD :
Een klare kijk op het koorleven...


EUROVISIESONGFESTIVAL 2001 en 2002

Zoals u reeds bekend mag ons land, België, geen enkele kandidaat sturen naar de komende internationale zangwedstrijd Eurovisie 2001, wegens de povere prestaties van een kandidate die beter naar een Euro-mekker-festival was gegaan !

Een aantal elementen dienen bij deze onderstreept : de preselectie zou moeten gebeuren door een vakjury, een échte. Het is niet omdat men jaren voor de televisie werkt dat men in een vakjury mag zetelen. Een dergelijke vakjury zou naar mijn mening moeten bestaan uit specialisten in zangtechniek, ademhalingstechniek, geschoolde musici, internationale zangpedagogen, enz. Zij zouden een tiental kandidaten moeten selecteren die "goed" zingen en deze voordragen aan het grote publiek dat de eindselectie zou mogen maken.

Het is evident dat wanneer er niet voldoende "goede" kandidaten zouden zijn, er ook geen 10 kunnen voorgesteld worden.

Ik durf zelfs stellen dat men beter geen enkele kandidaat stuurt dan kandidaten die veel te weinig of helemaal niets kunnen...

Alles door het publiek laten beslissen zou definitief tot het verleden moeten gaan behoren zoniet komen wij opnieuw voor "religieuze" verrassingen te staan, waarbij sectes hun volgelingen zouden kunnen sturen.

Wat het jaar 2002 betreft liggen de kaarten anders ; de VRT mag opnieuw één kandida(a)t(e) voordragen en de propaganda zal starten rond het einde van dit schooljaar ( mei-juni 2001 ).

Ook de inschrijvingen zullen vanaf dan dienen te gebeuren. Alle leden van het Koninklijk Muziekverbond van België die zich geroepen voelen mogen zich steeds melden zodat wij hen de nodige steun kunnen geven bij deze internationale wedstrijd.

Deze steun kan bestaan uit advies, uit zangtechnische trainingen, uit presentatie van de kandidaat aan de leden, enz.

Contact : Koninklijk Muziekverbond van België : 02/241.36.65
Professor Léon-Bernard Giot.
"DE VRIJE WERKLIEDEN" VAN LEBBEKE LEREN NATUURLIJK ADEMEN...

Het is niet mogelijk om over elke cursus een afzonderlijk relaas te geven, want dit blad moet fris en vernieuwend blijven, maar ik houd er toch aan, eventjes een klein verslag te geven over één van deze cursussen te velde zodat iedereen zich een beter beeld zou kunnen vormen van de exacte aard van dergelijke opleiding.

Enkele maanden geleden werd ik uitgenodigd bij de Koninklijke Muziekvereniging "De Vrije Werklieden" van Lebbeke.

Deze groep van gemotiveerde musici was geïnteresseerd in de natuurlijke ademhalingstechniek voor zangers, blazers en sprekers ! Zij hadden er reeds over gelezen in dit tijdschrift ("Caecilia") en hadden reeds gehoord over deze tamelijk recente wetenschap ( ongeveer 30 jaar oud ). Wat zij echter nog helemaal niet wisten en ook niet kenden, zoals de meesten die mij voor de eerste maal horen spreken, was het juiste verband tussen zingen en blazen.

Zoals altijd geef ik eerst een half uurtje theorie over de ademhalingstechniek en daarna een vijftal minuten individuele oefeningen.

Niemand was hiertoe verplicht maar iedereen deed mee, zelfs de slagwerkers : een goede groepsgeest dus ! Ik was bijzonder aangenaam verrast dat er toch iemand was die de ademhalingstechniek op zich reeds kende en reeds deftig kon toepassen bij het zingen. Dezelfde techniek echter overbrengen op het blaasinstrument bleek een totaal nieuwe visie te zijn.

Het toppunt van deze namiddag was dat één van de musici de techniek van de natuurlijke ademhaling reeds na het tweede uur kon demonstreren op zijn blaasinstrument wat voor iedereen het beste bewijs betekende dat er naast de talrijke technieken voor het bespelen van de verschillende blaasinstrumenten ook een échte ademhalingstechniek bestaat om mooier te spelen en warmere klanken voort te brengen, wat naar mijn mening de bedoeling is van iedere muzikant. Bedankt voor de medewerking, en veel moed bij de toepassing van deze nieuwe wetenschap !

Wie interesse heeft, kan steeds een beroep doen op het Koninlijk Muziekverbond van België, tel. 02/241.36.65.


Professor Léon-Bernard Giot.