ZUIVER GESTEMD :
een klare kijk op het koorleven...


HOE LANG DUURT EEN VOLLEDIGE ZANGOPLEIDING ?

Vele niet-muzikanten onderschatten maar al te vaak de muzikale opleidingen ; één van de vele onderschatte opleidingen is de zang-opleiding. Andere studies zoals bijvoorbeeld rechten of wetenschappen worden verkeerdelijk hoger geplaatst op de intellectuele moeilijkheidsladder !

Vooreerst dient wel opgemerkt te worden dat er gedurende de hele opleiding voortdurend aandacht wordt besteed aan de juiste ademhaling en aan de juiste uitspraak. Korte schematische voorstelling :

Initiatie : aanleren van de juiste natuurlijke ademhalingstechniek en zingen op één toon (midden en laag register).
Duur : van 1 tot 4 jaar.
Elementair : aanleren van de juiste ademhalingstechniek en leren zingen op verschillende tonen (ook hoger register).
Duur : van 1 tot 4 jaar.
Middelbaar : algemene herhaling van het vorige in alle registers en aanleren van de eerste vocalises (= zingen op één klinker) en enkele volksliedjes.
Duur : van 1 tot 4 jaar.
Hoger : aanleren van moeilijke vocalises en aanleren van de eerste kunstliederen.
Duur : van 1 tot 4 jaar.
Gevorderden : aanleren van versieringen, systematisch in de hoogste en laagste registers werken, zonder het midden te verwaarlozen, kunstliederen aanleren en brengen op concerten.
Duur : van 1 tot 4 jaar.
Wedstrijden : plaatselijke provinciale, nationale, internationale wedstrijden voorbereiden.
Duur : van 1 tot 4 jaar.

De kortste zangopleiding duurt dus zeker 6 jaar en dat vergt natuurlijk een grote dosis natuur-talent, zoniet zal de opleiding wat langer duren.

Ook dient men heel goed te beseffen dat de stem slechts volledig gevormd is op 35-jarige leeftijd !

Wedstrijden met een leeftijdsgrens tot 35 jaar zijn dus eigenlijk een aanfluiting op de zang- en ademhalingswetenschappen.

Alle grote wedstrijden zouden slechts vanaf de leeftijd van 28 jaar mogen gehouden worden en de maximumleeftijd zou zeker boven de 50 jaar moeten liggen.

Bij dit alles dient men er ook op te wijzen dat zangers in wording slechts omzichtig moeten omspringen met hun instrument : de stem ; onze stembanden zijn namelijk onze ONVERVANGBARE snaren. Dus : absoluut geen rook, zo weinig mogelijk alcoholische dranken, geen overdreven inspanning bij vermoeidheid, enz.

Voor minder begaafden onder ons duurt een volledige opleiding dus 24 jaar. Wanneer deze aanvangt op 11-jarige leeftijd is men dus precies klaar op het ogenblik dat de stem volledig rijp is !

De eerste 8 jaren van deze opleiding (initiatie en elementair) zijn ook heel geschikt voor toekomstige blazers die net zoals de zangers een perfecte beheersing moeten hebben van hun ademhaling, vooraleer zij een blaasinstrument leren bespelen. Niet het aantal lessen zijn bepalend voor een succesvolle opleiding maar wel de kwaliteit en de intensiteit ervan, gepaard gaande met een gezonde drang naar perfectie en een flink aantal zelfstandige uren training : zonder oefening komt men nergens, ook de eventuele schaarse natuurtalenten niet.

Er is geen enkele beperking van leeftijd om deze studies aan te vangen : dus zowel voor jong als voor minder jong...

Het Koninklijk Muziekverbond van België is uw beste partner voor een degelijke informatie terzake alsook voor de organisatie van ademhalingscursussen.
Contact : 02/241.36.65.


DE IDEALE KOORLEIDER !

Het zou natuurlijk absurd zijn uitsluitend te stellen dat zowel koor als de koorzangers ideaal moeten zijn zonder te spreken over de kwaliteiten van de ideale koorleider.

Zoals een goede dirigent moet ook de koorleider voldoende kennis bezitten over het instrument : de stem. Er is evenwel een hemelsbreed verschil tussen instrumenten en stemmen : wanneer de snaren van een gewoon instrument geschonden, versleten of compleet kapot zijn dan ga je naar de winkel en koop je er een paar nieuwe ; met de stembanden ligt dat helemaal anders
stembanden kan je niet herstellen en zeker nooit vernieuwen !!! NOOIT !

Elke schade aan de stem of de stembanden is steeds definitief. ( en dit geldt ook voor "beroemde" zangers ! ). Daarom stel ik dat het zo belangrijk is dat koorleiders ook zelf zouden kunnen zingen en als het kan op de goede natuurlijke manier. Er zijn nog te veel koorleiders die hun koorleden verplichten akelige tonen te produceren : te hoog, te luid, te scherp, enz.

Zoals ik reeds eerder stelde hebben de meeste mensen een stem in het midden ( baritons en mezzo-sopranen ). Echte tenoren, sopranen, bassen en alten komen veel minder vaak voor en dus moeten alle koren deze partijen laten uitvoeren door zangers die er eigenlijk niet goed aan kunnen.

Wanneer je dan ook nog extra kracht geeft op tonen die je bijna niet kan halen dan zijn de negatieve gevolgen niet te overzien, zowel voor de stemmen van deze zangers als voor de koorklank. De ideale koorleider moet dus naast het vak "koordirectie" ook het vak "solo-zingen" beheersen zoniet zullen al zijn aanwijzingen zeer sterk te relativeren zijn. Niemand mag zomaar bereid zijn om met overdreven keeldruk te werken. Stemmen leid je niet zoals instrumenten : zodra de koorleden pijn voelen of te veel hinder ondervinden moet de koorleider ingrijpen en hen onmiddellijk verbeteren.

Het is natuurlijk ook zo dat de koorrepetities er niet zijn om te leren zingen. De initiatie, dit is het eigenlijke aanleren van de zangkunst, moet eigenlijk buiten het koor gebeuren : aan de muziekacademie of privé. Maar de ervaring leert dat honderden koren ontstaan uit de groepsdrang om samen te zingen, ongeacht het feit of men de zangkunst al dan niet voldoende beheerst.

Heel veel koren zijn dus badkamerzangerskoren, maar dat neemt niet weg dat zij ook tijdens hun repetities de nodige bagage kunnen opdoen op voorwaarde dat de koorleider zangles kan en mag geven ...

Kortom de ideale koorleider moet zelf kunnen zingen om dit vak beter en met kennis van zaken te kunnen overbrengen, hij moet naast koordirectie ook een kei zijn in solo-zang en vooral een specialist op gebied van ademhalingstechniek !

Daarnaast moet hij natuurlijk best ook zelf enige zangervaring hebben bij verschillende grote koren. Indien hij ook kinderen kan motiveren om te zingen dan is dat zeker meegenomen om de continuïteit van de koren te verzekeren.

Hij moet ook diplomaat zijn want niet iedereen is bereid opmerkingen te incasseren, vooral mensen die al xxx-jaren zingen kunnen moeilijk aannemen dat hetgeen zij reeds 30, 40 of 50 jaar doen wel eens fout zou kunnen zijn ! Een goed en een slecht voorbeeld kunnen hier echter wonderen verrichten, zodat deze goedmenende zangers beter begrijpen waar het om gaat. Daarnaast blijft de continue prestatie-druk van bestuur en van de sponsors waarbij de koorleider steeds kalm zal trachten te blijven en sommige stukken mits de juiste motivatie kan weren. De koorleider is ook diegene die de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken dient te evalueren op bun haalbaarheid, want het is beter oude haalbare stukken te zingen dan nieuwe stukken die veel te hoog gegrepen zijn.

Hij/zij zal ook voortdurend openstaan voor de vele vragen van de koorleden en hij zal steeds meewerken aan de andere nevenactiviteiten van het koor om de groepsgeest te bevorderen. Indien de koorleider daarenboven ook zelf de piano- of orgelbegeleiding voor zijn rekening kan nemen dan mogen wij gerust stellen dat het ideaal zou zijn om hem/haar te ontmoeten.

Opgelet : zij bestaan écht maar zij zijn heel zeldzaam, vooral het zingen op de natuurlijke ademhaling is nog verre van ingeburgerd. Prettige zoektocht... maar vergeet niet dat uw partner "Het Koninklijk Muziekverbond van België" u steeds kan helpen bij deze discrete zoektocht - tel. 02/241.36.65.

Professor Léon-Bernard Giot


ZANG- EN ADEMHALINGSSCHOOL VAN PROFESSOR LEON-BERNARD GIOT OP DE MIDEM 2001 TE CANNES

De midem van Cannes is de ontmoetingsplaats bij uitstek om in de internationale show-bizz contacten te leggen !

Ook artiesten met grote naam ontvangen er een aantal "awards" zoals voor het beste lied, de beste groep, de best verkochte CD, enz... Minder bekende artiesten kunnen er ongedwongen de grootste producers, muziekproducenten, componisten, enz. van de hele wereld ontmoeten. Ook Sabam, de Belgische vereniging ter bescherming van de auteursrechten, was van de partij.

Eén van de leerlingen van onze Zang- en Ademhalingsschool van eigen bodem, met name Christel Pagnoul, werd er als énige Belgische kandidate voorgesteld aan alle buitenlandse journalisten, managers, filmmagnaten, enz. en niet zonder resultaat !

Christel Pagnoul mocht inderdaad begin februari 2001 reeds naar Parijs om over haar eerste internationaal contract te praten !

Christel Pagnoul liep in het Zuidelijke Cannes op wolkjes want zij mocht de gala-avond bijwonen in een mooie zijden jurk met bijpassende hoed van het huis "Mélanie" uit Parijs.

Zij ontmoette er de allergrootsten zoals Claude Bofane, Ricky Martin, Hélène Ségara... alsook de big boss van Sabam, de heer Paul Louka ! Samen met haar producer, vader Noël Pagnoul, en met haar manager Charlie Belair uit Antwerpen, tevens manager van Boogie Boy, mocht zij er ventjes vertoeven onder de wereldvedetten, maar pas terug thuis is zij reeds terug volop aan het werk : zangoefeningen, vocalises, memoriseren,...

Op 9 februari 2001 wachtte haar een optreden in het CultureelCentrum van Watermaal-Bosvoorde en eveneens begin februari 2001 mocht zij naar Parijs om er bij platenproducent Universal over haar eerste internationaal contract te onderhandelen.

Universal is namelijk bereid 24.000.000 fr. te investeren om de liederen van Christel Pagnoul te promoten. Haar toegangsticket van 30.000 fr. voor de MIDEM zal zij dan wellicht ook gauw vergeten...

Ook Canada, Korea, Japan, Frankrijk, e.a. waren geïnteresseerd en bezoeken systematisch haar website : www.christelpagnoul.com. De Zang-en ademhalingsschool van Professor Léon-Bernard Giot mag terecht fier zijn om leerlingen van dit kaliber te kunnen afleveren.

Contactadres :
Zang- en ademhalingsschool : 0476/43.19.90 - www.zangschool.net * Koninklijk Muziekverbond van België 02/241.36.65