BMD

Up
Voorwoord
Profiel
Lid worden
Kalender
Newsletter
MMY 2003
Ideeënbus
BMD
Opleidingen
Links
Jobs
Coördinaten
I-Maintenance
Pers
Nieuws


Bemas Maintenance Day 2003

Woensdag 5 november 2003 om 9.00u, Brussel

Objectieven Programma Inschrijven BMD 2002 BMD 2001 BMD 2000 Route Studenten

Veiligheid binnen de onderhoudsorganisatie

Elke onderhoudstaak houdt enig gevaar in, hoe gering ook. Bij taken waar complexe machines en ingewikkelde processen aan te pas komen, nemen de gevaren vanzelfsprekend toe. In elke werkomgeving kan door een adequate planning, waar veiligheid een belangrijk onderdeel van is, de blootstelling aan gevaren echter tot een minimum worden beperkt.

Een ander zeer belangrijk element binnen een onderhoudsorganisatie, zijn duidelijke werkvoorschriften, veiligheidsprocedures en regels. Zonder deze instructies zal ieder zijn eigen werkmethode bepalen en soms de verkeerde, onveilige keuze maken.

Hoewel niemand een ongeval wil veroorzaken of gewond wil raken, aanvaarden mensen, bewust of onbewust, bepaalde risico’s. Dit risicogedrag moeten we binnen onze onderhoudsorganisatie te allen tijde trachten te vermijden. Ongevallen veroorzaken immers leed, kosten veel geld en schaden het imago. Daarom ook vormt de opleiding en het motiveren van uw medewerkers op het vlak van veiligheidsbewustwording, een belangrijke factor voor het voorkomen van ongevallen.

Het tonen van uw betrokkenheid en uw voorbeeldgedrag, zijn essentieel voor het motiveren van uw medewerkers. Ook is het van het grootste belang dat u uw waardering uit aan medewerkers die veilig werken. Managers en supervisors vergeten al te vaak de waarde van dergelijke erkenning en brengen hun medewerkers alleen in de publiciteit wanneer ze betrokken zijn bij een incident.

Tot slot kunnen we stellen “Meten is Weten”.  Het regelmatig evalueren van de veiligheidsprestaties binnen uw onderhoudsafdeling zal een positieve invloed hebben op de resultaten. Wees veeleisend voor uzelf en evalueer regelmatig de prestaties van uw medewerkers, ongeacht hun functie of plaats van tewerkstelling binnen uw bedrijf.

Deze en andere punten zullen zeker aan bod komen gedurende de Bemas Maintenance Day over veiligheid in onderhoud op 5 november 2003.