BMD 2002

Up Objectieven Programma Inschrijven BMD 2002 BMD 2001 BMD 2000 Route Studenten

Money Centered Maintenance

 

1  Leer de taal van het Geld

“Money Centered Maintenance” geeft al aan wat in het bedrijfsleven centraal staat : geld. Als Maintenance Manager moet u in staat zijn op een professionele manier het budget te verdedigen en  nieuwe projecten voor te stellen bij de directie. Tijdens het seminar leert u op een nieuwe manier met het onderhoudsbudget om te gaan. En u leert op welke manier u het best over het maintenance budget communiceert.

2 Ontdek concrete besparingsopportuniteiten

In een vertragende economie staat ook de onderhoudsdienst onder druk. Het onderhoudsbudget wordt verlaagd, terwijl het prestatieniveau van het machinepark nog moet stijgen. U moet dus op zoek gaan naar kostenbesparende opportuniteiten, zonder de betrouwbaarheid op lange termijn uit het oog te verliezen. Tijdens "Money Centered Maintenance" leert u aan de hand van 4 praktijkcases vlug en efficiënt besparings-opportuniteiten te identificiëren en te realiseren. Bovendien verklappen we u de tien onmiddelijk toepasbare tips met realistische voorbeelden om uw onderhoudskosten te drukken.

3   Ontmoet meer dan 100 collega Maintenance Managers

De Bemas Maintenance Day is, met de verkiezing van de Maintenance Manager van het jaar, de belangrijkste activiteit van BEMAS. Het basisconcept van deze derde editie blijft ongewijzigd : een mix van concrete concepten en cases met duidelijke modellen en tools die u onmiddellijk in uw bedrijf kunt implementeren. Het succes en de hoge tevredenheidscijfers van de vorige edities garanderen een grote opkomst. Tijdens de coffee breaks en de verzorgde lunch kunt u dus ervaringen uitwisselen met tal van collega Maintenance Managers.

 

9h00 Ontvangst van de deelnemers - Koffie   
 
Country Language
9h20 Welkom door de voorzitter van Bemas Dhr. Johan De Coster
Belgian Maintenance Association
NL - FR
9h30  
Inleiding door de Dagvoorzitter
 
Dhr. Paul Casteleijn
PDM Group
ENG
9h40  
Hoe een onderhoudsbudget opstellen?
 
Ing. Leo Alders
Borealis Polymers
NL
10h20  
Hoe de waarde van onderhoud berekenen - Value Driven Maintenance® laat zien waar het echt om draait...
 
M. Guy Delahay
Mainovation
NL
11h00 Coffee break       
11h20  
LCC: een model voor het opstellen van een duurzame, waarde-voor-geld, risk-based optimalisatie van de levencyclus.
 
M. Andrillon
GPMG
21
FR
12h05  
Tien besparingsstrategieën in onderhoud. Welke is de beste voor u?
 

Ir. Peter Willmott, WCS International

M. Alan Wilson, Carmichael Smith Ltd
ENG
12h45 Aperitief en verzorgde lunch      
14h00  
Case Cockerill Sambre – Groupe Arcelor: Projet Optim'Us:
 
M. Jean-Marc Collignon
Cockerill Sambre
FR
14h35  
Case Janssen Pharmaceutica: The Base Lining Project
 
M. Regi van Genechten
Janssen Pharmaceutica
NL
15h10 Break
15h30  
Multi-praktijk Case: Besparingen in onderhoud door een efficiënt beheer van de slijtage.
 
Ir. Guido Walt
Wear Management
FR
16h05
Case Lyondell: Het  wegsaneren van ' niet noodzakelijke' kosten in preventief onderhoud.  Veldervaringen en  een visie op voordelen en minpunten.
 
Ir. André Van Eggelen
Lyondell
NL
16h40 Panel + Vragenronde   
 
    
17h00 Afsluitdrink met Broodjes  
 
    
  

 
De presentaties

   

Dhr. Paul Casteleijn
Managing Consultant

Inleiding door de dagvoorzitter
 
Het beste onderhoud is geen onderhoud. Dit is een pittige uitspraak. Elke plant heeft echter onderhoud nodig. Stel dat er absoluut geen onderhoud wordt uitgevoerd, dan zijn de stilstandkosten op termijn veel hoger dan de regelmatig terugkerende kosten die noodzakelijk zijn voor tussentijdse onderhoudactiviteiten. De grootste uitdaging is dan ook om de juiste balans te vinden tussen opbrengsten en kosten.  “Money Centered Maintenance” is een gids om u te helpen een keuze hierin te maken.

De heer Casteleijn studeerde Thermische Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente te Enschede. Hij heeft bij de krantenpapierfabriek Parenco te Renkum gedurende een dertiental jaren functies vervuld binnen engineering en onderhoud. Als projectengineer participeerde hij in middelgrote tot grote investeringsprojecten. Zijn bijdragen hebben gelegen binnen de onderdelen engineering, (technisch) procurement en construction management. Als chef staf technische dienst combineerde hij vakspecialisme en management. Deze functie gaf de gelegenheid vele initiërende activiteiten ten aanzien van optimalisaties binnen engineering, onderhoud en gerelateerde informatievoorziening te ontwikkelen, waaronder de herinrichting van de gehele technische dienst. Hij werkt sinds 1996 voor de PDM Group te Maastricht, een adviesbureau dat zich bezig houdt met plant performance verbetertrajecten in de kapitaalsintensieve industrie. Als Managing Consultant reflecteert hij veelvuldig onderhouds- en met name ook shutdownmanagement processen en begeleidt hij de implementatie van verbeter- en verandertrajecten. Hij is docent van enkele landelijke vakcursussen en regelmatig spreker op seminars over betrokken onderwerpen.
 

 

Terug naar
Programma Overzicht

 

1. Hoe een  onderhoudsbudget opstellen?

Al te vaak is het onderhoudsbudget voor het volgend jaar een licht aangepaste versie van het huidig jaar. Op die manier worden ook de fouten jaar na jaar meegenomen en worden heel wat kansen en verbeteringen over het hoofd gezien. De spreker geeft aan hoe een budget correct opgesteld kan worden, welke aspecten overwogen moeten worden, hoe het budget op de meest efficiënte manier aangewend kan worden, welke de interessante ratio’s zijn en voor welke valkuilen u moet opletten.

Ing. Leo Alder
Plantmanager HDPE Plant

   

 

Terug naar Programma Overzicht

 

  

ir. Guy H.V.M. Delahay
Managing Director 

  

2. Hoe de waarde van onderhoud berekenen - Value Driven Maintenance® laat zien waar het echt om draait...

In zijn presentatie wil de spreker de brug slaan tussen het traditionele onderhoudsdenken en het sturen op shareholder value. De directie wil immers overtuigd worden van de economische waarde of de aandeelhouderswaarde van het onderhoud. De presentatie gaat in op de vraag hoe u als maintenance manager de waarde van een verbetering kunt bepalen en hoe u op het niveau van het hoger management het juiste draagvlak creëert voor uw departement.

De heer Delahay studeerde Onderhoudsmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven.  Als consultant voerde hij diverse onderhouds- verbeterprojecten uit voor bedrijven in de industriële productie-, aannemerij- en vervoerssector. Tevens was hij actief als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO). Hij was ook  als dagvoorzitter en spreker actief op talrijke maintenance seminars en publiceert geregeld in de vakliteratuur. In 2000 heeft hij samen met andere gedreven vakbroeders het adviesbureau Mainnovation opgericht. Mainnovation richt zich geheel op innovaties in maintenance management en is de grondlegger van het concept achter Value Driven Maintenance®.

 
Terug naar
Programma Overzicht

 

3. LCC: een model voor het opstellen van een duurzame, waarde-voor-geld, risk-based optimalisatie van de levencyclus.

Asset Management laat de ingenieur de toe om als zakenman te redeneren, biedt een kader voor een correcte corporate governance en introduceert enkele structurele methodes om conflicten in objectieven te benaderen. Zo ontstaat een model voor het opstellen van een duurzame, waarde-voor-geld, risk-based optimalisering van de levenscyclus. LCC Asset Management kan overweg met technische complexiteit, onzekerheid van data, en belangrijke menselijke factoren als kennis, motivatie, communicatie en 'ownership'. De spreker toont hoe u meteen   een LCC model op  kunt zetten en toont de potentiële voordelen ervan voor uw bedrijf.  De heer Andrillon analyseert de verschillende componenten van de totale cost of ownership van installaties, hij gaat dieper in op de kritische voorwaarden om met LCC te starten en hij toont de resultaten die men ermee kan bereiken. 

Dhr. Andrillon is reeds meer dan 20 jaar als ingenieur met onderhoud bezig. Hij is directeur van GPMG 21, een Frans consultancy bedrijf in onderhoud. Hij was betrokken bij performantie audits, betrouwbaarheidsstudies, op performantie gebaseerde contracten voor correctief onderhoud, en de toepassing van "Management by Constraints" om onderhoud te betrekken bij investeringsprojecten.

 

   

M. Jean Yves. Andrillon
Directeur

 

 
Terug naar
Programma Overzicht

 

 

ir. Peter Willmott
Managing director

 

Ir. Alan Wilson

Carmichael
S m i t Ltd

 

4. Tien besparingsstrategieën in onderhoud.
       Welk is de beste voor u?


De heren Willmott en Wilson reiken u in deze presentatie tien concrete onderhoudspraktijken die uw onderhoudskosten verlagen zonder aan performantie in te boeten. Telkens krijgt u de relatieve voordelen en nadelen, de vereisten, de nodige resources en de beste strategie voor implementatie.  De sprekers zullen bovendien aantonen waarom een geïntegreerde aanpak beter is dan op verschillende deelgebieden te focussen.

De heer Peter Willmott is de stichter van WCS International en hij adviseert een brede waaier van zowel producerende als onderhoudsbedrijven bij het formuleren en implementeren van Total Productive Manufacturing (TPM) and Operations als een praktische toepassing van het Total Quality, Lean Thinking, Employee Involvement  en als pijler van World Class Manufacturing, 
Hij wordt als een autoriteit beschouwd in het toepassen van de Total Productivity Manufacturing principes in de westerse wereld en hij heeft een boek geschreven met als titel : “TPM – A route to World Class Performance”

Ir. Alan Wilson heeft een doctoraat in Chemical Engineering en heeft voor meer dan 50 bedrijven maintenance engineering projecten uitgevoerd. Hij had een eerste ervaring met asset maintenance management bij brouwerij Guinness in Londen. Daarna ging hij aan de slag als hoofd van het maintenance team van WS Atkins consultants. Hij realiseerde projecten voor o.a. de Royal Navy, BP, Kodak en British Airways.
Momenteel werkt hij via een eigen consulancy bedrijf voor bedrijven als British Steel, Ford, de Atomic Energy Authority en verschillende Ziekenhuizen. Recentelijk verzorgde hij het projectbeheer voor de ontwikkeling en constructie van brouwerijen in Columbia en Hong Kong. 

Alan Wilson is auteur van twee boeken: `Computerised Maintenance Management` en `Asset Maintenance Management, A Guide to Development Strategy and Improving Performance`.
Hij vertegenwoordigt bovendien Groot-Brittannië in de European Federation of National Maintenance Societies.

Terug naar Programma Overzicht

 

5.1 Case Cockerill Sambre – Groupe Arcelor: Projet Optim'Us: Optimalisering van de aankopen voor onderhoud

Begin 2001 lanceerde Usinor het Optim’Us - project, een groots opgezet plan om het geheel van de aankopen voor zijn Europese vestigingen te optimaliseren. Omdat het plan samengaat met een duurzame en grondige hervorming van de aankoopstrategie van Usinor, draagt het Optim’Us – project op een betekenisvolle wijze bij aan de verbetering van de bedrijfsresultaten en versterkt het de concurrentiepositie van de groep. De belangrijkste pijlers van de vooruitgang zijn: een benadering per functie, het optimaliseren van de slijtagekost, het meten van de prestaties, het versterken van de band tussen koper en verbruiker, het opzetten van partnerships met de leveranciers. Voor de onderhoudsgroep vertaalt zich dat in een politiek van “make or buy” en door een veralgemening van de globale contracten op het vlak van vooruitgang en resultaten.

De heer Collignon is verantwoordelijk voor de coordinatie van het onderhoud tussen de verschillende sites van Cockerill Sambre. Deze dienst beheert bovendien de CMMS en is bevoegd voor de kwaliteitscontrole van het onderhoud binnen de groep. 

   

M. Jean-Marc CollignonGroup Maintenance Coordinator

 

Terug naar
Programma Overzicht

 

   

Dhr. Regi Van Genechten
Maintenance Manager 5.2 Case Janssen Pharmaceutica: The Base Lining Project

Het maintenance departement van Janssen Pharmaceutica kreeg van de directie de opdracht 20% op het budget te besparen.  Daartoe werd het volledige pakket van onderhoudshandelingen gescreend op toegevoegde waarde. Van niet door wet of (interne) normen opgelegde taken werd het risicoprofiel opgesteld. Indien niet onderhoud geen of minimale gevolgen had, werd de taak geschrapt. De heer  Regi Van Genechten, als Maintenance Manager nauw betrokken bij het project, legt uit hoe hij en zijn team dit hebben aangepakt en welke resultaten werden behaald.

Terug naar Programma Overzicht

 

5.3 Multi-praktijk Case: Besparingen in onderhoud door een efficiënt beheer van de slijtage.

Een verhoging van de beschikbaarheid en van de werking van het machinepark, gekoppeld aan een vermindering van de onderhoudskosten en van de vervangstukken, zijn het resultaat van een systematisch beheer van de slijtage. De voorgestelde benadering doet een beroep op de resultaten van een studie van de installaties en de onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn. Het doel is om de belangrijkste verliezen duidelijk af te bakenen en het falen te analyseren, wat toelaat om de economisch meest verantwoorde oplossingen voor te stellen. De bescherming van het oppervlak of het verschuiven van de slijtage naar onderdelen met grotere bestendigheid past in een pro-actieve strategie. Een duidelijk becijferbare  verlenging van de levensduur van de machines, de beschikbaarheid van de uitrusting en MTTR en MTTF– indicatoren zijn er de welgekomen resultaten van. Tijdens de presentatie worden een aantal cases besproken.

Guido Walt heeft gedurende zes jaar industriële ervaring opgedaan als hoofd van de lasafdeling in het Institut Batelle, eveneens gedurende zes jaar als hoofdingenieur van de Zwitserse vereniging voor lastechnieken en achttien jaar lang als directeur en manager van het Institut Castolin+Eutectic. Sinds 1990 is hij voorzitter van de MFS (Maintenance and Facility Management Society of Switzeland). In 2001 heeft hij Wear-management en het internationaal netwerk Wear-management – free documentation opgericht.  

   

Ir. Guido Walt
Managing Consultant

 
Terug naar
Programma Overzicht

 

   

Ir. André Van Eggelen
Lyondell5.4 Case Lyondell: Het  wegsaneren van ' niet noodzakelijke' kosten in preventief onderhoud.  Veldervaringen en  een visie op voordelen en minpunten.

Lyondell heeft de jongste jaren  sterk op het onderhoudsbudget bezuinigd. Dit gebeurde vooral door het  wegsaneren van niet noodzakelijk geacht preventief onderhoud. De betrouwbaarheid blijft tot nog toe op een hoog niveau, dankzij de vroegere investeringen in een sterk maintenance concept. De heer Van Eggelen vertelt over zijn ervaringen met het omzetten van het principiële bezuinigingsplan naar de werkelijkheid in het veld.  Kan men echt op onderhoud bezuinigen zonder aan betrouwbaarheid  in te boeten? Hij geeft zijn visie op de voordelen en de minpunten van deze aanpak.   

De heer van Eggelen werkt reeds 28 jaar in de chemische industrie. Hij starte zijn carrière bij de Gulf Oil raffinaderij in Euroort. Daarna trok hij naar de olie velden in Iran. Sinds 22 jaar werk hij voor ARCO nu Lyondell in diverse functies binnen de proces afdeling,productie afdeling, project afdeling en voor de laatste 5 jaar binnen de reliability afdeling. Hij is verantwoordelijk voor de reliability van de fabriek op Botlek en de nieuw te bouwen fabriek op de Maasvlakte. Zijn afdelingomvat de disciplines static equipment (inclusief inspectie activiteiten), rotating equipment en EI&A. Key job responsabilities zijn: trouble shooting, PM programma en plant support activiteiten. Naast deze verantwoordelijkheden geeft hij veel input bij grote projecten mbt engineering specificaties, front end loading, data integrity, etc. Bovendien is hij nauw betrokken bij de voorbereiding van de scope voor grote turnarounds.

Terug naar Programma Overzicht

Inschrijven ...  

Met dank aan:

Maintenance Management Software

Maintenance Consulting

MRO - Industrial Supplies

 Valve Overhaul & projects in the chemical and petrochemical sector

Facility Management & Building Service